09:30 Stockholm 8.6 °C
4 nya vägarbeten har startats.
E20
Strängnäsvägen
Prel. sluttid: Idag kl 15:00
Mer info
E20 från Trafikplats Saltskog Ö (143) till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Strängnäs
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: Idag kl 09:00
73
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 73 från Trafikplats Fors till Färjeterminalen i Nynäshamn i riktning mot Nynäshamn
Vägarbeten: Vägtvätt
Starttid: Idag kl 07:50
227
Prel. sluttid: 2020-11-27 05:00
Mer info
Väg 227 från Dalarövägen/Smådalarövägen till Smådalarövägen/Askfatsvägen båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: Idag kl 07:00
E 4
Uppsalavägen
mot Uppsala
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E4 vid Trafikplats Tureberg (172) i riktning mot Uppsala
Vägarbeten: De två vänstra körfältet stängda i Häggvik pga Belysningsarbete
Starttid: 2020-11-24 / 22:02
Dela med dig av TrafikDirekt.
Just nu pågår 56 vägarbeten.
E20
Strängnäsvägen
E20 från Trafikplats Saltskog Ö (143) till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Strängnäs
Mer info
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: Idag kl 09:00
Prel. sluttid: Idag kl 15:00
Sveavägen från Sergels Torg till Sveavägen/Oxtorgsgatan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av farthinder vid Sveavägen 5. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2020-11-24 / 21:00
Prel. sluttid: 2020-11-27 05:00
Stockholm
Västerbron
Västerbronedfarten i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Undersökning av beläggning. Ett körfält avstängt förbi arbetsområdet.
Starttid: 2020-11-23 / 20:00
Prel. sluttid: 2020-12-04 05:00
Stockholm
Klara Norra Kyrkogata i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Klara Norra Kyrkogata avstängd för genomfart mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan, på grund av schaktarbete för vatteninkoppling.
Starttid: 2020-11-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-11 16:00
Stockholm
Bogårdsvägen mellan Lingvägen och Vinthundsvägen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Grävningsarbete på längs med Bogårdsvägen. Trafik regleras med hjälp av flaggvakter.
Starttid: 2020-11-18 / 06:30
Prel. sluttid: 2020-11-26 13:30
Stockholm
Skygränd i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Fräsning och asfaltering. Trafiksignal släckt, trafikvakter på plats
Starttid: 2020-11-16 / 22:00
Prel. sluttid: 2020-11-27 05:00
Knistavägen nära Norra Kolonnvägen i Sollentuna kommun
Mer info
Vägarbeten: Rivning av bro. Den 15 mars öppnar vägen för gång och cykeltrafik.
Starttid: 2020-11-08 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-07 05:00
Stockholm
Brunnsgatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Mer info
Vägarbeten: Brunnsgatan avstängd för genomfart mellan Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan, på grund av schaktarbete och anslutning av fjärrkyla.
Starttid: 2020-11-04 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 00:00
Sveavägen mellan Sergels Torg och Kungsgatan, i riktning mot Norrtull.
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd för samtliga trafikslag. Återställningsarbete efter byggarbete.
Starttid: 2020-11-03 / 05:00
Prel. sluttid: 2020-12-15 05:00
Stockholm
Väg i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt i bägge riktningar.
Starttid: 2020-10-20 / 22:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 00:00
Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Del av Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata. Nu lägger vi ner ledningar för vatten och avlopp vilket påverkar trafiken: Måndagen den 9 november öppnas Lillängsvägen för genomfart av trafik igen. Busshållplatsen Lillängen, i riktning mot Nacka Forum, flyttas tillbaka till sin ordinarie plats. In- och utfarten till Järla Östra skolväg flyttas 50 meter närmare Nacka Forum. Värmdövägen är fortsatt begränsat till ett körfält i vardera riktningen i höjd med Lillängsvägen. Vänstersväng in på Lillängsvägen är förbjuden. Gång- och cykelbanan öppnas igen på södra sidan av Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. På norra sidan av Värmdövägen leds gång- och cykeltrafiken i en båge runt arbetsområdet. Arbetet beräknas vara klart februari 2021. Läs mer via: Läs mer på www.nacka.se/varmdovagen Se hur trafiken påverkas på www.nacka.se/trafikeninacka, gå in på blocket Centrala Nacka
Starttid: 2020-10-18 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-01-29 00:00
Stockholm
Trågvägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Belysningsschakter. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-10-15 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-12-18 00:00
Tellusborgsvägen mellan Lötmogatan och Kilabergsvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete. Ett körfält avstängt och vägen är delvis enkelriktad.
Starttid: 2020-10-12 / 08:00
Prel. sluttid: 2020-12-01 00:00
Stockholm
Dannemoragatan i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-10-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-05 00:00
Ringvägen från Ringvägen/Grindsgatan till Ringvägen/Skansbrogatan i riktning mot Skanstull
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av kollektivkörfält. Ett körfält avstängt dagtid. Under nattetid mellan 22-05 är två körfält avstängda. Risk för kö.
Starttid: 2020-10-04 / 22:00
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
Stockholm
Färjestadsvägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2020-09-28 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-11-27 00:00
Vasagatan från Tegelbacken till Torsgatan/Olof Palmes Gata båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Vasagatan. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Billister rekommenderas att välja andra vägar. Trafiken kan komma att regleras med flaggvakter.
Starttid: 2020-09-14 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 00:00
Nacka
Vikdalsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Körfält i båda riktningar på Vikdalsvägen avstängda mellan Värmdövägen och Skvaltans väg. Vikdalsvägen kommer att ha ett körfält i vardera riktning i stället för två. Vänstersväng in på Griffelvägen avstängd i riktning mot Nacka gymnasium /Kvarnholmen, trafik leds om via närliggande cirkulationsplats. Gående och cyklister leds i fålla längst med arbetsområdet. Läs mer på nacka.se/varmdovagen.
Starttid: 2020-09-13 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-10-14 23:59
Stockholm
Bäckvägen mellan Tellusborgsvägen och Cedergrensvägen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av gata och ledningsomläggningar
Starttid: 2020-08-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-11 16:00
Stockholm
Lästmakargatan i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av fastighet - Frihöjdsbegränsning.
Starttid: 2020-08-17 / 00:00
Prel. sluttid: 2022-04-04 00:00
Skogsängsvägen och Alberts Forslunds Bakce i Spånga
Mer info
Vägarbeten: Del av Albert Forslunds Backe och Skogsängsvägen i Spånga avstängd för trafik.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Stockholm
Winquists Väg mellan Borghöjdsvägen och Mjölnarstigen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Winquist väg avstängd för all trafik, gångare och cyklister mellan Borghöjdsvägen till Mjölnarstigen.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Perstorpsvägen mellan Klockelundsvägen - Stortorpsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av byggnation av bostäder. Det är uppskyltat för omledning. Infart till Stortorpsvägen och Klockelundsvägen påverkas ej.
Starttid: 2020-06-10 / 14:45
Prel. sluttid: 2021-06-10 16:00
Stockholm
Hagsätravägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2020-05-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-12-01 00:00
Stockholm
Malmskillnadsgatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Mer info
Vägarbeten: Malmskillnadsgatan avstängd för fordonstrafik och gående mellan Brunkebergstorg och Mäster Samuelsgatan på grund av byggnation av Sergelhuset. För mer information besök: vaxer.stockholm/malmskillnadsgatan
Starttid: 2020-03-18 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 00:00
Nacka
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/nyheter-om-trafik-vagar-och-resande/2020/11/andrad-korvag-pa-sickla-industrivag/
Starttid: 2020-03-16 / 00:01
Prel. sluttid: 2021-06-23 00:00
Nacka
Kanholmsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kanholmsvägen avstängd pga ledningsarbeten, omledning av fordonstrafik sker via Mensättravägen och Utövägens förlängning. Gående och cyklister kan passera.
Starttid: 2019-11-13 / 21:00
Prel. sluttid: 2020-12-06 00:00
Nacka
Mensättravägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Mensättravägen byggs om med fyra nya cirkulationsplatser, nya gång och cykelväg samt nya ledningar förläggs i vägen. Begränsad framkomlighet med sänkta hastigheter och samlare och körfält.
Starttid: 2019-02-11 / 23:59
Prel. sluttid: 2020-12-06 00:00
Stockholm
Roslagsvägen
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: I höjd med Albanova är kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Stadsgårdsleden vid Slussen
Mer info
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
E 4
mot Stockholm
E 4 på Uppsalavägen vid Trafikplats Måby (182), i riktning mot Stockholm.
Mer info
Vägarbeten: Uppsättning av utterhyllor i tunnelrör under avfarten. Skyddsbil på plats.
Starttid: 2020-11-20 / 10:00
Prel. sluttid: 2020-11-27 00:00
E 4
Södertälje - Nyköping
E4 från Tpl Hölö till Trafikplats Järna (141) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Breddning av vägbana inför byte av rörbro. Vänster körfält i båda riktningarna är endast 3 meter breda. Trafiken leds genom chikan förbi arbetet
Starttid: 2020-09-24 / 21:00
Prel. sluttid: 2020-12-18 16:00
E18
Enköpingsvägen
E18 vid Trafikplats Brunna (150) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Större ombyggnation vid trafikplats Brunna. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2020-04-05 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
73
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Väg 73 från Trafikplats Fors till Färjeterminalen i Nynäshamn i riktning mot Nynäshamn
Mer info
Vägarbeten: Vägtvätt
Starttid: Idag kl 07:50
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
222
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med tillfällig busshållplats.
Starttid: 2020-10-26 / 06:30
Prel. sluttid: 2020-12-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma kanal, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten nedsatt.
Starttid: 2020-10-07 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Värmdöleden
Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Skuru, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Reparation av bron över Bastusjön. 3 körfält öppna mot Värmdö, 2 körfält öppna mot Stockholm.
Starttid: 2020-09-29 / 05:00
Prel. sluttid: 2020-12-15 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten är nedsatt.
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten nedsatt.
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
226
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Hågelbyleden till Dalvägen/Vattravägen i riktning mot Vårsta
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny gång- och cykelväg.
Starttid: 2020-05-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-18 16:00
227
Väg 227 från Dalarövägen/Smådalarövägen till Smådalarövägen/Askfatsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2020-11-27 05:00
229
Väg 229 från Örbyleden/Söndagsvägen till Örbyleden/Lingvägen i riktning mot Huddingevägen
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Arbete med gång och cykelbana.
Starttid: 2020-07-09 / 01:04
Prel. sluttid: 2020-12-08 23:59
261
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid. För mer information om E4 förbifart Stockholm besök www.trafikverket.se
Starttid: 2018-10-15 / 08:57
Prel. sluttid: 2025-03-15 16:00
263
Väg 263 vid Ekolsund, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Ett körfält avstängt förbi arbetsområdet. Nedsatt hastighet och växelvis trafik.
Starttid: 2020-11-04 / 13:00
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
269
Väg 269 från Kvarnnibble till Norränge båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av nya busshållplatser. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
Starttid: 2020-10-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-11 16:00
275
Väg 275 från Bergslagsvägen/Bällstavägen till Bergslagsvägen/Årevägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Två körfält öppna västerut och ett körfält öppet österut. Ledningsarbete.
Starttid: 2020-05-29 / 09:40
Prel. sluttid: 2021-03-01 16:00
500
Väg 500 från Edesta till Furulund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb. Fiberschakt i dikeslänt. Borrning under väg
Starttid: 2020-11-10 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
522
Väg 522 mellan Lövsta och Al, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbete Fiberschakt i ytterslänt
Starttid: 2020-11-04 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
vid Södertälje kommun
Mer info
Vägarbeten: Fiberschakt i ytterslänt. Borrning under väg.
Starttid: 2020-11-04 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-22 16:00
525
Väg 525 mellan Pilkrog och Trafikplats Södertälje Södra, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2020-11-24 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-03-02 16:00
525
Väg 525 mellan Pilkrog och Trafikplats Södertälje Södra, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Växelvis trafik. Skyddsbil och flaggvakt på plats.
Starttid: 2020-11-24 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-03-02 16:00
528
Väg 528 från Herrhamra brygga till Torö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Uppbyggning av väg. Trafiken dirigeras förbi växelvis med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2020-09-14 / 07:02
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
834
Södermanlands län
Väg 834 från Töle kvarn till Ekbacken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete. Trafiken regleras med trafikljus förbi arbetsplatsen.
Starttid: 2020-11-19 / 08:00
Prel. sluttid: 2020-12-30 16:00
921
Väg 921 vid Hargsbro, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafiken regleras vid behov av vakt.
Starttid: 2020-08-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
950
Väg 950 i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Etablering och avetablering av barriär
Starttid: 2020-11-16 / 08:00
Prel. sluttid: 2020-12-11 16:00
977
Södermanlands län
Väg 977 från Malmby Ö till Vannesta i riktning mot Vannesta
Mer info
Vägarbeten: Akut ledningsarbete. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-11-24 / 12:09
Prel. sluttid: 2020-11-27 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dygnet runt
Stockholm

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2020 © X For Media Production