04:22 Stockholm 0.4 °C
9 nya vägarbeten har startats.
E4 E20
Södertäljevägen
mot Stockholm
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E4 från Rönninge till Trafikplats Salem (145) i riktning mot Stockholm
Vägarbeten: Städning i vägkanten.
Starttid: 2021-04-20 / 22:14
259
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 259 från Fittjavägen till Huddingevägen/Glömstavägen i riktning mot Huddinge
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2021-04-20 / 22:11
E20
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E20 från Trafikplats Norrtull (164) till Trafikplats Värtan i riktning mot Ropsten
Vägarbeten: Norra Länken avstängd på grund av drift - och underhållsarbeten. Avstängningen omfattar även: Eugeniatunneln (från Haga Södra). Albanotunneln (från Roslagsvägen). Planettunneln (från Norrtullstunneln).
Starttid: 2021-04-20 / 22:00
73
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 73 från Trafikplats Skogås till Trafikplats Länna i riktning mot Nynäshamn
Vägarbeten: Skräpplockning
Starttid: 2021-04-20 / 21:35
259
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 259 från Gustaf Adolfsvägen till Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Vårby
Vägarbeten: Sandsopning av refuger
Starttid: 2021-04-20 / 21:29
73
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 73 från Trafikplats Larsboda till Trafikplats Handen i riktning mot Nynäshamn
Vägarbeten: Skyddsbil står delvis i höger körfält.
Starttid: 2021-04-20 / 21:16
E18
Norrtäljevägen
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E18 från Trafikplats Brottby (188) till Trafikplats Söderhall (189) båda riktningarna
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete
Starttid: 2021-04-20 / 21:00
229
Tyresövägen
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 229 från Trafikplats Gubbängen till Trafikplats Skarpnäck i riktning mot Tyresö
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2021-04-20 / 20:59
222
Värmdöleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 222 vid Trafikplats Skuru i riktning mot Värmdö
Vägarbeten: Belysningsarbete i höjd med avfarten. Trafiken leds ut i kollektivkörfältet.
Starttid: 2021-04-20 / 20:55
Just nu pågår 58 vägarbeten.
E20
E20 från Trafikplats Norrtull (164) till Trafikplats Värtan i riktning mot Ropsten
Mer info
Vägarbeten: Norra Länken avstängd på grund av drift - och underhållsarbeten. Avstängningen omfattar även: Eugeniatunneln (från Haga Södra). Albanotunneln (från Roslagsvägen). Planettunneln (från Norrtullstunneln).
Starttid: 2021-04-20 / 22:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
E18
Norrtäljevägen
E18 från Trafikplats Brottby (188) till Trafikplats Söderhall (189) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete
Starttid: 2021-04-20 / 21:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
77
Väg 77 från Husbyån till Libby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broräckesreperation. Trafiken styrs med trafikljus. Mycket begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-04-19 / 11:05
Prel. sluttid: 2021-04-25 19:00
Stockholm
Slöjdgatan i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Uppställning och arbete med en mobilkran på Slöjdgatan under tre nätter. Vägen avstängd mellan Mäster Samuelsgatan och vändplanen mot Hötorget.
Starttid: 2021-04-19 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-04-22 00:00
Storängen
Mer info
Vägarbeten: Brorenovering i 2 etapper. Körfält stängs av och trafiken leds förbi via befintliga men avsmalnade körfält. Risken för köer ökar, framför allt under högtrafik. Hastigheten reduceras förbi arbetsplatsen.
Starttid: 2021-04-07 / 08:31
Prel. sluttid: 2021-07-09 08:31
Norrtullsgatan från Norrtullsgatan/Drottninggatan till Odengatan/Norrtullsgatan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Infarten från Odengatan mot Norrtullsgatan är avstängd på grund av arbete med kabeldragning.
Starttid: 2021-04-06 / 11:31
Prel. sluttid: 2021-05-07 16:00
Fleminggatan från S:t Eriksgatan/Fleminggatan till Fleminggatan/Polhemsgatan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete pågår dagtid i höjd med Inedalsgatan. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-03-30 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-05-14 16:00
Stockholm
Väg i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Korsningen Trollesundsvägen - Gryksbovägen är avstängd.
Starttid: 2021-03-01 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-25 00:00
Skvaltans väg, Nacka Forum
Mer info
Vägarbeten: Körfält i båda riktningar på Skvaltans väg avstängda mellan Fyrbåksrondellen och ca 90 meter österut vid Nacka Forum. Skvaltans väg kommer att ha ett körfält i vardera riktningen istället för två. Gående och cyklister har framkomlighet via tillfälliga och befintliga GC-vägar.
Starttid: 2021-02-22 / 05:44
Prel. sluttid: 2021-04-30 05:44
Stockholm
Sätragårdsvägen mellan Björksätravägen och Sätravarvsvägen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt på varierande platser .
Starttid: 2021-01-22 / 11:44
Prel. sluttid: 2021-08-02 00:00
Stockholm
Garvargatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Mer info
Vägarbeten: Väg avstängd under helgfri torsdag mellan kl 09:00-12:00 fram till 8 juli 2021 på grund av vägarbete.
Starttid: 2021-01-14 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-08 00:00
226
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Rågsvedsvägen till Huddingevägen/Lännavägen i riktning mot Vårsta
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny gång- och cykelbana och kollektivkörfält. Arbetet pågår kvälls- och nattetid.
Starttid: 2020-12-10 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
Perstorpsvägen mellan Edsvallabacken och Ågesta Broväg, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av byggnation av bostäder.
Starttid: 2020-12-03 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-04 00:00
Knistavägen nära Norra Kolonnvägen i Sollentuna kommun
Mer info
Vägarbeten: Rivning av bro. Vägen öppen för gång och cykeltrafik.
Starttid: 2020-11-08 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-07 05:00
Vasagatan mellan Tegelbacken och Olof Palmes gata, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Vasagatan. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Billister rekommenderas att välja andra vägar. Trafiken kan komma att regleras med flaggvakter.
Starttid: 2020-09-14 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 00:00
Nacka
Vikdalsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Körfält i båda riktningar på Vikdalsvägen avstängda mellan Värmdövägen och Skvaltans väg. Vikdalsvägen kommer att ha ett körfält i vardera riktning i stället för två. Vänstersväng in på Griffelvägen avstängd i riktning mot Nacka gymnasium /Kvarnholmen, trafik leds om via närliggande cirkulationsplats. Gående och cyklister leds i fålla längst med arbetsområdet. Läs mer på nacka.se/varmdovagen.
Starttid: 2020-09-13 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-10-14 23:59
Stockholm
Winquists Väg mellan Borghöjdsvägen och Mjölnarstigen i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Winquist väg avstängd för all trafik mellan Borghöjdsvägen till Mjölnarstigen. Gäller även för gångare och cyklister
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Stockholm
Skogsängsvägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Bromstensstaden
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Nacka
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/nyheter-om-trafik-vagar-och-resande/2020/11/andrad-korvag-pa-sickla-industrivag/
Starttid: 2020-03-16 / 00:01
Prel. sluttid: 2021-06-23 00:00
E18
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Påfartsrampen i norrgående riktning är avstängd.
Starttid: 2020-03-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
Stockholm
Roslagsvägen
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: I höjd med Albano är kollektivkörfältet avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd
Starttid: 2017-05-02 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Stadsgårdsleden vid Slussen
Mer info
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2024-12-31 23:59
E4 E20
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Rönninge till Trafikplats Salem (145) i riktning mot Stockholm
Mer info
Vägarbeten: Städning i vägkanten.
Starttid: 2021-04-20 / 22:14
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
4.65
E 4.65 på Arlandavägen vid Trafikplats Arlanda (181), i riktning mot Arlanda.
Mer info
Vägarbeten: Etablering av ny bro.
Starttid: 2021-04-19 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-01 16:00
E 4
Södertälje - Nyköping
E4 från Tpl Hölö till Trafikplats Södertälje syd (142) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av rörbro.
Starttid: 2021-02-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2021-08-27 16:00
E18
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Viggbyholm (183) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Bullerskärm längs E18. Arbete bredvid påfart, ett körfält avstängt på påfarten samt ca. 50 meter efter påfarten på E18.
Starttid: 2021-03-31 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
E18
Norrtäljevägen
E18 från Trafikplats Lahäll (181) till Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etablering för belysningsarbete. Kollektivkörfältet är borttaget.
Starttid: 2021-03-19 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
E18
Norrtäljevägen
mot Norrtälje
E18 från Trafikplats Arninge (185) till Trafikplats Ullna (186) i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: Omläggning av trafiken i samband med bygge av Arninge station .
Starttid: 2020-04-07 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
57
Väg 57 från Björklund till Parkvägen i Järna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Schakt för fiber i dikeskant
Starttid: 2020-12-22 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
57
Väg 57 mellan Länsgräns Södermanland/Stockholm och Mölnbo, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Skyddsbil används vid behov.
Starttid: 2020-11-09 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
73
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Väg 73 från Trafikplats Skogås till Trafikplats Länna i riktning mot Nynäshamn
Mer info
Vägarbeten: Skräpplockning
Starttid: 2021-04-20 / 21:35
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
73
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Väg 73 från Trafikplats Larsboda till Trafikplats Handen i riktning mot Nynäshamn
Mer info
Vägarbeten: Skyddsbil står delvis i höger körfält.
Starttid: 2021-04-20 / 21:16
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
222
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Skuru i riktning mot Värmdö
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbete i höjd med avfarten. Trafiken leds ut i kollektivkörfältet.
Starttid: 2021-04-20 / 20:55
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten nedsatt
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten är nedsatt. .
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
229
Tyresövägen
Väg 229 från Trafikplats Gubbängen till Trafikplats Skarpnäck i riktning mot Tyresö
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2021-04-20 / 20:59
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
229
Väg 229 vid Vinthundsvägen
Mer info
Underhållsarbete: Trafiksignalen släckt och arbete med att få igång detta pågår
Starttid: 2021-04-20 / 08:23
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
229
Tyresövägen
Väg 229 mellan Skarpnäck och Trafikplats Gubbängen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete vid trafikljusanläggningen.
Starttid: 2021-04-19 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
259
Väg 259 från Fittjavägen till Huddingevägen/Glömstavägen i riktning mot Huddinge
Mer info
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2021-04-20 / 22:11
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
259
Väg 259 från Gustaf Adolfsvägen till Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Vårby
Mer info
Vägarbeten: Sandsopning av refuger
Starttid: 2021-04-20 / 21:29
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
259
Väg 259 på Glömstavägen mellan Gustav Adolfsvägen och Katrinebergsvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2021-04-12 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
260
Väg 260 mellan Gillevägen och Planiarondellen, i riktning mot Lugnet.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-04-06 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-07 16:00
260
Väg 260 på Ältavägen vid Kilsätravägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-02-10 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
261
mot Stockholm
Väg 261 på Ekerövägen mellan Kantongatan och Drottningholm, i riktning mot Stockholm.
Mer info
Vägarbeten:
Starttid: 2021-03-30 / 05:00
Prel. sluttid: 2022-05-31 16:00
261
Väg 261 på Ekerövägen mellan Lindötunneln och Tappströmsbron, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Utbredning av Ekerövägen mellan rondellen och Ekerö Möbler, samt flyttande av barriär från Ekerö Möbler till Lindö Tunneln.
Starttid: 2020-10-23 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
261
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid .
Starttid: 2018-10-15 / 08:57
Prel. sluttid: 2025-03-15 16:00
263
Väg 263 från Sigtuna till Tullen i Sigtuna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats Steningehöjden.
Starttid: 2021-02-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
274
Väg 274 på Vaxholmsvägen vid Kulla vägskäl, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Nedtagning av stolpar och kablar. Arbetsfordon tar del av vägbanan .
Starttid: 2021-03-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
274
Väg 274 på Vaxholmsvägen vid Trafikplats Arninge, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Åtgärder i samband med arbeten vid E18 Arninge station. Rivning av räcke samt breddning av väg för ny nedfart.
Starttid: 2020-07-21 / 01:45
Prel. sluttid: 2021-05-01 16:00
275
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Islandstorget och Råckstavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält öppet i vardera färdriktning. Arbetet medför att det råder begränsad möjlighet att svänga av och in till Bällstavägen eller Blackebergsvägen .
Starttid: 2021-01-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 00:00
279
Väg 279 på Ulvsundavägen mellan Sundbybergskopplet och Mamreplan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Från v 13 kommer trafiken ihöjd med Solvallakopplet att ledas om, samtliga körfält är öppna men trafiken flyttas mot Solvalla. Arbetet pågår i båda riktningar.
Starttid: 2021-03-22 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 00:00
512
Väg 512 i Uppsala län, i båda riktningar.
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete
Starttid: 2021-04-07 / 00:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 00:00
523
Väg 523 vid Bångsta, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbete Uppsättning av "kör för fort" tavlor
Starttid: 2021-04-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-05-12 16:00
523
Väg 523 vid Al, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbete Uppsättning av "kör för fort" tavlor
Starttid: 2021-04-20 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-05-12 16:00
525
Väg 525 i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-03-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-05-10 16:00
571
Väg 571 vid Dalkarlskärren, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med trafiksäkerhetsupphöjande i höjd med företagspark. Arbetsfordon tar del av vägbanan. Rivning av refug sker nattetid, trafik strys med vakter och TMA. Sprängarbeten kommer även de att ske då vägen breddas. Botkyrka är beställare av arbetet.
Starttid: 2020-12-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
897
Väg 897 mellan Odensala kyrka och Åsby, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-04-20 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-11 16:00
898
Väg 898 mellan Odensala kyrka och Rosenbacka, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-04-20 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-11 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Stockholm
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © X For Media Production (xfm.se)