17:46 Stockholm 14.5 °C
3 nya vägarbeten har startats.
531
Prel. sluttid: Idag kl 20:00
Mer info
Väg 531 från Nora till Färjeläge Oaxen i riktning mot Oaxen
Vägarbeten: Linjemålning.
Starttid: Idag kl 15:52
Prel. sluttid: Idag kl 18:00
Mer info
Arenavägen från Arenavägen/Enskedevägen till Arenavägen/Hammarbybacken i riktning mot Hammarbybacken
Vägarbeten: Arbete med stolpar.
Starttid: Idag kl 08:51
800
Prel. sluttid: 2020-10-23 16:00
Mer info
Väg 800 vid Svartsjö slott, i riktning mot Björkvik.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: Idag kl 08:00
Dela med dig av TrafikDirekt.
Just nu pågår 45 vägarbeten.
Arenavägen från Arenavägen/Enskedevägen till Arenavägen/Hammarbybacken i riktning mot Hammarbybacken
Mer info
Vägarbeten: Arbete med stolpar.
Starttid: Idag kl 08:51
Prel. sluttid: Idag kl 18:00
Grycksbovägen från Grycksbovägen/Örbyleden till Grycksbovägen/Tanneforsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av vägkanter med mera.
Starttid: 2020-09-23 / 14:37
Prel. sluttid: 2020-10-08 16:00
Vasagatan från Tegelbacken till Torsgatan/Olof Palmes Gata båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Vasagatan. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Billister rekommenderas att välja andra vägar. Trafiken kan komma att regleras med flaggvakter.
Starttid: 2020-09-14 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 00:00
Nacka
Vikdalsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Körfält i båda riktningar på Vikdalsvägen avstängda mellan Värmdövägen och Griffelvägen pga ledningsdragningar samt ombyggnation av vägen till stadsgata. Ett körfält i båda riktningarna öppna. Vänstersväng in på Griffelvägen avstängd i riktning mot Nacka gymnasium/Kvarnholmen, trafik leds om via närliggande cirkulationsplats. Gående och cyklister leds i fålla längst med arbetsområdet.
Starttid: 2020-09-13 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-09 23:59
Stockholm
Stora Nygatan 1 i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Arbete med att lägga om kansten
Starttid: 2020-09-10 / 22:00
Prel. sluttid: 2020-10-25 16:00
Stockholm
Ynglingagatan mellan Sveavägen/Sveaplan och Norrtullsgatan i Stockholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete, vägen är enkelriktad. Går att köra norrgående.
Starttid: 2020-09-03 / 17:55
Prel. sluttid: 2020-11-06 16:00
Nacka
Vikdalsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt i södergående riktning pga ledningsarbeten.
Starttid: 2020-08-27 / 23:59
Prel. sluttid: 2020-09-30 23:59
Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Renovering av gångtunnel under Värmdövägen, ett körfält avstängt i båda riktningar. Busshållplatsen flyttad tillfälligt västerut, gående och cyklister kan passera.
Starttid: 2020-08-03 / 23:59
Prel. sluttid: 2020-10-09 00:00
Winquists väg i Spånga
Mer info
Vägarbeten: Winquist väg avstängd för all trafik, gångare och cyklister mellan Borghöjdsvägen till Mjölnarstigen.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 05:00
Perstorpsvägen mellan Klockelundsvägen - Stortorpsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av byggnation av bostäder. Det är uppskyltat för omledning. Infart till Stortorpsvägen och Klockelundsvägen påverkas ej.
Starttid: 2020-06-10 / 14:45
Prel. sluttid: 2021-06-10 16:00
Skattegårdsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Skattegårdsvägen avstängd för all trafik mellan Bergslagsvägen och Vinstavägen.
Starttid: 2020-05-31 / 14:00
Prel. sluttid: 2023-05-01 00:00
276
mot Norrtälje
Väg 276 från Trafikplats Frötuna (193) till Cirkulationsplats Ankaret i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: Arbete med in- och utfart för brandkåren samt etablering av refuger och skyltar på Kustvägen.
Starttid: 2020-05-12 / 08:00
Prel. sluttid: 2020-10-31 16:00
Stockholm
Hagsätravägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2020-05-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-12-01 00:00
Harpsundsvägen vid Stallarholmsvägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2020-04-16 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
Västerled vid Stora Mossen i båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Västerled avstängd för motorfordonstrafik mellan Koltrastvägen och Mossvägen. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig gång- och cykelbana.
Starttid: 2020-04-04 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Stockholm
Malmskillnadsgatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Mer info
Vägarbeten: Malmskillnadsgatan avstängd för fordonstrafik och gående mellan Brunkebergstorg och Mäster Samuelsgatan på grund av byggnation av Sergelhuset. För mer information besök: vaxer.stockholm/malmskillnadsgatan
Starttid: 2020-03-18 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 00:00
Nacka
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Sickla industriväg, södra delen av vägen avstängd för fordonstrafik från Atlasrondellen. Omledning via Järlaleden, Sicklavägen och Värmdövägen. Gående och cyklister kan passera
Starttid: 2020-03-16 / 00:01
Prel. sluttid: 2021-03-16 00:00
E 4
mot Uppsala
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Nyboda (155), i riktning mot Uppsala.
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Reparation av fogar
Starttid: 2020-03-04 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 00:00
Jarlabankes väg i Täby kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Jarlabankes väg mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen avstängd pga dubbelspårsutbyggnad och tunnel under järnvägen.
Starttid: 2019-12-16 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-11-27 00:00
Nacka
Kanholmsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kanholmsvägen avstängd för fordonstrafik, omledning via Mensättravägen och Utövägensförlängning. Gång- och Cykeltrafik kan passera.
Starttid: 2019-11-13 / 21:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 00:00
Stockholm
Roslagsvägen
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje
Mer info
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
E 4
E 4 på Uppsalavägen vid Trafikplats Häggvik (173), i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Breddning av på och avfarter.
Starttid: 2020-09-16 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-10-16 16:00
E 4
Uppsalavägen
E4 vid Trafikplats Arlanda (181) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. 2 körfält i vardera riktning, filerna är dock flyttade lite åt sidan
Starttid: 2020-06-22 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E18
Norrtäljevägen
E18 från Trafikplats Inverness (177) till Trafikplats Lahäll (181) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av kollektivkörfält samt trafikutrustning.Mellan Danderyds Kyrka och trafikplats Inverness/Stocksunmdsbron är höger körfält öppet. Risk för kö.
Starttid: 2020-04-09 / 13:00
Prel. sluttid: 2020-10-31 16:00
E18
Enköpingsvägen
E18 vid Trafikplats Brunna (150) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Större ombyggnation vid trafikplats Brunna. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2020-04-05 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
222
Väg 222 vid Danviksbron båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Reparationsarbete på Danviksbron. Trafiken leds över till norra delen av bron mellan klockan 19.00 - 05.00.
Starttid: 2020-09-15 / 19:46
Prel. sluttid: 2020-10-25 05:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i riktning mot Stavsnäs.
Mer info
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Värmdöleden
Väg 222 från Skurubron till Trafikplats Skogalund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete, kollektivkörfältet avstängt i båda riktningar.
Starttid: 2020-07-17 / 05:00
Prel. sluttid: 2020-12-15 23:00
229
Väg 229 från Örbyleden/Söndagsvägen till Örbyleden/Lingvägen i riktning mot Huddingevägen
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Arbete med gång och cykelbana.
Starttid: 2020-07-09 / 01:04
Prel. sluttid: 2020-12-08 23:59
261
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid. För mer information om E4 förbifart Stockholm besök www.trafikverket.se
Starttid: 2018-10-15 / 08:57
Prel. sluttid: 2025-03-15 16:00
264
Väg 264 från Trafikplats Arninge (185) till Arninge Centrum i riktning mot Vallentuna
Mer info
Vägarbeten: Broreparation
Starttid: 2020-06-01 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
268
Väg 268 på Stockholmsvägen vid Vallentunavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av nya busshållsplatser.
Starttid: 2020-09-13 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-10-09 16:00
275
Väg 275 från Bergslagsvägen/Bällstavägen till Bergslagsvägen/Årevägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Två körfält öppna västerut och ett körfält öppet österut. Ledningsarbete.
Starttid: 2020-05-29 / 09:40
Prel. sluttid: 2021-03-01 16:00
505
Väg 505 vid Åkerby, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2020-09-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-10-31 16:00
510
Väg 510 mellan Lida och Ene, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2020-09-23 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-05-20 16:00
528
Väg 528 från Herrhamra brygga till Torö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafiken dirigeras förbi växelvis med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2020-09-14 / 07:02
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
531
Väg 531 från Nora till Färjeläge Oaxen i riktning mot Oaxen
Mer info
Vägarbeten: Linjemålning.
Starttid: Idag kl 15:52
Prel. sluttid: Idag kl 20:00
569
Väg 569 på Skansundsvägen mellan Sörby och Gumsekulla, i riktning mot Smällan.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2020-08-31 / 12:00
Prel. sluttid: 2020-11-27 16:00
576
Väg 576 från Stenmossen till Värsta backe båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av gång och cykelbana. Trafik regleras med trafiksignal.
Starttid: 2020-07-01 / 07:08
Prel. sluttid: 2020-10-31 16:00
800
Väg 800 vid Svartsjö slott, i riktning mot Björkvik.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: Idag kl 08:00
Prel. sluttid: 2020-10-23 16:00
814
Väg 814 från Svanhagen till Stenhamra båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Sättning i vägbana. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2020-09-16 / 10:19
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
816
Väg 816 vid Adelsö kyrka, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Trafiken dirigeras förbi med hjälp av trafiksignaler. Ledningsarbete.
Starttid: 2020-09-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
921
Väg 921 vid Hargsbro, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2020-08-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
980
Södermanlands län
Väg 980 från Mariefred till Vannesta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Tillfällig väg används. Vägens bärighet är BK1. Bredden mellan fasta hinder är 6,5m vilket innebär att körbanan har ett mått av 3,25m i var riktning
Starttid: 2020-02-29 / 16:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dygnet runt
Stockholm

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2020 © X For Media Production