10:19 S T O 13.5 °C
855
Störreberg
Vägarbete
Avslutad: 10:10
Väg 855 Störreberg till Infart Bro k:a båda riktningarna
Broarbete. Vägen avstängd under tiden arbetet pågår. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Väg 855 Störreberg till Infart Bro k:a båda riktningarna
Broarbete. Vägen avstängd under tiden arbetet pågår. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Just nu pågår 13 vägarbeten.
Vägarbete
Emelie Lejmans Väg
Bygginfart i Kongahällavägen
Preliminär sluttid: 2023-06-30 18:00
Mer info & Karta
Bygginfart i Kongahällavägen
770
Ilanda
Vägarbete
Väg 770 från Ilanda fors till Kårehogen båda riktningarna
Förstärkning av väg. Vägen är helt avstängd. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Förstärkning av väg. Vägen är helt avstängd. Följ orange vägvisning.
E 6
Stenungsund - Kungälv
Söderut
Vägarbete
E6 från Rollsbomotet (87) till Kungälvsmotet (86) i riktning mot Malmö
Portalarberte. Skyddsfordon på vägområdet.
Preliminär sluttid: Idag kl 12:00
Mer info & Karta
Portalarberte. Skyddsfordon på vägområdet.
E 6
Kungälv - Stenungsund
Norrut
Vägarbete
E6 från Kungälvsmotet (86) till Kodemotet (88) i riktning mot Oslo
Röjning av sly/buskage. Skyddsfordon på plats. Arbetet pågår endast mellan klockan 19 - 07.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Röjning av sly/buskage. Skyddsfordon på plats. Arbetet pågår endast mellan klockan 19 - 07.
Beläggningsarbete
E6 Lyckornamotet till Spekeröd båda riktningarna
Ödsmål - Stora Höga södergående. Då aktivt arbete ej bedrivs finns risk för stenskott. Varning för höga kanter.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Ödsmål - Stora Höga södergående. Då aktivt arbete ej bedrivs finns risk för stenskott. Varning för höga kanter.
160
Tjörnbron
Vägarbete
Väg 160 Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna
Broarbete, ett körfält avstängt österut, Utbyte av snedkablar, återkommande nattavstängningar under augusti-december.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, ett körfält avstängt österut, Utbyte av snedkablar, återkommande nattavstängningar under augusti-december.
162
Lysekil
Slåtterarbete
Väg 162 från Lysekil till Uteby båda riktningarna
Långsamma fordon på vägen.
Preliminär sluttid: Idag kl 17:00
Mer info & Karta
Långsamma fordon på vägen.
168
Marstrandsvägen
Vägarbete
Väg 168 från Ekelöv till Ytterby båda riktningarna
Fasta arb.platser Tillfällig infart till garage då lokalgatan grävs upp för ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Tillfällig infart till garage då lokalgatan grävs upp för ledningsarbete.
679
Råssbyn
Vägarbete
Väg 679 från Råssbyn till Hova båda riktningarna
Lednings och telearbete i höjd med Buslätt. Arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings och telearbete i höjd med Buslätt. Arbetsfordon på vägbanan.
740
Hogen
Vägarbete
Väg 740 Hogen till Utgård båda riktningarna
Lastbilsförbud på väg 740 i samband med omledning utav trafik på väg 770.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Lastbilsförbud på väg 740 i samband med omledning utav trafik på väg 770.
802
Lanehed
Beläggningsarbete
Väg 802 från Lanehed till Årängen båda riktningarna
Risk för stenskott och punktering.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 16:00
Mer info & Karta
Risk för stenskott och punktering.
803
Gravrösen
Beläggningsarbete
Väg 803 från Gravrösen till Kolvik båda riktningarna
Risk för stenskott och punktering
Preliminär sluttid: 2022-10-14 16:00
Mer info & Karta
Risk för stenskott och punktering
803
Gravrösen
Beläggningsarbete
Väg 803 från Gravrösen till Kolvik båda riktningarna
Risk för stenskott föreligger.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Risk för stenskott föreligger.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
S T O
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.