05:17 Pirate Rock 11.2 °C
3 nya vägarbeten har startats.
40
Boråsleden
Österut
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Mölnlyckemotet (72) i riktning mot Jönköping
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: Idag kl 04:11
190
Gråbovägen
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
Väg 190 från Lärjemotet till Angereds kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Slåtter av vägkanter
Starttid: 2020-05-31 / 19:03
158
Säröleden
Norrut
Prel. sluttid: 2020-06-18 16:00
Mer info
Väg 158 från Ysby till Vallda i riktning mot Göteborg
Vägarbeten: Broarbete . 50 km/h förbi arbetsplatsen
Starttid: 2020-05-31 / 18:00
Just nu pågår 80 vägarbeten.
6.20
E 6.20 på Västerleden vid Rödastensmotet, i riktning mot Sisjömotet.
Mer info
Vägarbeten: Påfarten från Oscarsleden E45.01 mot Älvsborsgbron är avstängd.
Starttid: 2020-05-29 / 21:00
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Göteborg
Lundby Hamngata mellan Frihamnsmotet och Lindholmsallén i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbeten.
Starttid: 2020-05-26 / 16:00
Prel. sluttid: 2020-08-14 16:00
158
Säröleden
Hallands Län
Väg 158 Länsgräns O/N vid Tpl Lindåsmotet till Järnbrottsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
Göteborg
Eklandagatan mellan Gyllenkrooksgatan och Fridkullagatan/Gibraltargatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Provborrning.
Starttid: 2020-05-25 / 09:00
Prel. sluttid: Idag kl 15:00
Göteborg
Djurgårdsgatan mellan Karl Johansgatan och Ekedalsgatan/Fjällgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byte av ventil i fjärrvärmen.
Starttid: 2020-05-21 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-06-12 16:00
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 vid Rödbomotet (85) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats påfartsramp mot Göteborg
Starttid: 2020-05-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
E 6
Bräckevägen mellan E6.21 och Dysiksgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Lednings-, kabelarbeten och schakt
Starttid: 2020-05-14 / 13:16
Prel. sluttid: 2020-06-05 16:00
Göteborg
Ekedalsgatan nära Godhemsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktningsarbeten vid sidan av vägen
Starttid: 2020-05-11 / 14:49
Prel. sluttid: 2020-06-10 16:00
Göteborg
Smörslottsgatan mellan Rosendalsgatan och Östra Torpavägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sprängningsarbeten. Trafiken kommer stoppas under några minuter i samband med sprängning
Starttid: 2020-05-11 / 14:33
Prel. sluttid: 2020-06-18 16:00
Göteborg
Lindholmsallén nära Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbeten - schakt
Starttid: 2020-05-05 / 14:21
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 vid Rödbomotet (85) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Rödbomotet. Påfart E6 södergående avstängd från väg 587
Starttid: 2020-05-05 / 12:30
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
Göteborg
Parkgatan mellan Sprängkullsgatan och Viktoriagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Flytt av träd . Arebte pågår dagtid mellan kl. 07:00-20:00
Starttid: 2020-05-05 / 08:02
Prel. sluttid: 2020-06-26 20:00
Göteborg
Sankt Eriksgatan mellan Mätaregatan och Nedre Kvarnbergsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete dagtid kl. 07.00-16:00
Starttid: 2020-05-04 / 08:18
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
Göteborg
Herkulesgatan mellan Tillgängligheten och Inlandsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2020-05-04 / 07:00
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Göteborg
Kungsladugårdsgatan nära Margretebergsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: VA-schaktarbete
Starttid: 2020-05-04 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
Göteborg
Nya Allén nära Norra Allégatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Omläggning Nya Allén
Starttid: 2020-04-29 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
Göteborg
Redbergsvägen mellan Kobbarnas Väg och Norra Gubberogatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Grop, körbana
Starttid: 2020-04-27 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
Lantmannagatan
Mer info
Vägarbeten: Inlandsgatan Gropar
Starttid: 2020-04-20 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
Göteborg
Marieholmsgatan nära Slakthusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Öppning av Marieholmsgatan
Starttid: 2020-04-15 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-10-31 15:00
Göteborg
Bergslagsgatan mellan Stadstjänaregatan och Stadstjänaregatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ny rondell Bergslagsgatan (infart centralstationen avstängd)
Starttid: 2020-04-01 / 08:00
Prel. sluttid: 2020-08-31 17:00
Göteborg
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Omledning Rosenlundsgatan
Starttid: 2020-03-27 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-07-01 18:00
Göteborg
Myntgatan till Myntgatan/Hisingsgatan mellan Herkulesgatan och Ekebergsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: VA schakt
Starttid: 2020-03-26 / 13:43
Prel. sluttid: 2020-11-11 16:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen mellan Skånegatan och Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Från 23/3 är det mycket begränsad framkomst vid Korsvägen
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2020-07-24 16:00
Korsvägen mellan Örgrytevägen och Skånegatan
Mer info
Vägarbeten: Från 16/3 är det mycket begränsad framkomlighet i området runt Korsvägen
Starttid: 2020-03-16 / 04:00
Prel. sluttid: 2020-07-31 16:00
Göteborg
Korsvägen mellan Eklandagatan och Örgrytevägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Mätning
Starttid: 2020-02-17 / 20:00
Prel. sluttid: 2020-06-30 01:00
Göteborg
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Aschebergsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Fjärrvärmeschakt
Starttid: 2020-02-06 / 20:58
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
Göteborg
Ånäsvägen mellan Malmsjögatan och Storkgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Ånäsvägen. Trafikljussignal
Starttid: 2020-01-27 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-10-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Backadalsmotet (78) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd
Starttid: 2020-01-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-07-31 16:00
Göteborg
Korsvägen mellan Eklandagatan och Södra Vägen/Södra vägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av tillfällig busshållplats. Arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2020-01-07 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 01:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
E45 från Gullbergstunneln till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafikomläggning, trafiken leds ned i Gullbergstunneln
Starttid: 2019-12-10 / 09:00
Prel. sluttid: 2020-06-03 16:00
Göteborg
Fabriksgatan nära Gårdavägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbetsområde med byggin/utfarter mot Fabriksgatan och Ullevigatan
Starttid: 2019-05-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Fabriksgatan mellan Rantorget och E6 (Gårdamotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Omledning gångbana
Starttid: 2019-05-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
Göteborg
Almedalsvägen mellan E6 (Strindbergsbron)/E6 (Sankt Sigfridsgatan) och Skårs led/Gamla Almedalsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Totalavstängning
Starttid: 2019-01-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-01 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Älvsborgsbron S till Älvsborgsbron N båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Brorenovering. Två körfält öppna i södergående riktning från Hisingen till fastlandet. Ett körfält öppet när man kommer från Gnistängstunneln upp mot Älvsborgsbron samt ett körfält öppet från Oscarsleden mot Älvsborgsbron i norrgående riktning.
Starttid: 2020-05-31 / 01:00
Prel. sluttid: 2020-08-28 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Nordreälvbron. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider.
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-11-01 16:00
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Nordre Älvbron S till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Sandsjöbacka i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 från Ringömotet (76) till Brunnsbomotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
Göteborg
Angeredsleden
E6.20 från Röseredskapellet till Agnesbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 10:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Lindomemotet (62) till Torrekullamotet (65) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Kålleredsmotet.
Starttid: 2020-05-20 / 16:00
Prel. sluttid: 2020-10-30 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 Leråkersmotet till Brunnsbomotet
Mer info
Vägarbeten: Bygginfart samt utfart till och från Lundbyleden
Starttid: 2020-04-15 / 11:00
Prel. sluttid: 2024-11-30 16:00
40
Boråsleden
E6 av-/påfart från Almedalsvägen, Sankt Sigfridsgatan, Väg 27/Väg 40 (Tpl Kallebäcksmotet) till Mölndalsvägen/Fredriksdalsgatan (Tpl Kallebäcksmotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Omledning - Begränsad framkomlighet Korsvägen
Starttid: 2020-03-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-07-20 17:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 av-/påfart från E6.20 (Tpl Vädermotet) till Halvorsäng (Cpl Vädermotet V) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Nedkortning avfart
Starttid: 2020-03-09 / 00:00
Prel. sluttid: 2020-07-10 16:00
E 6
Stenungsund - Kungälv
Söderut
E6 från Jörlandamotet (89) till Kodemotet (88) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av serviceplats. Skyddsfordon på plats dagtid mellan 09-15.
Starttid: 2020-02-24 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-06-28 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Tillfällig fyrvägskorsning med trafikljus
Starttid: 2020-02-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-02-26 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbeten inför Halvors länk
Starttid: 2020-01-29 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbeten inför Halvorslänk
Starttid: 2020-01-29 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Stängning GC-bana Hisingsleden. GC leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen
Starttid: 2020-01-29 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-31 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 vid Brunnsbomotet i riktning mot Ringömotet
Mer info
Vägarbeten: Arbete med sänkbrunn
Starttid: 2020-01-22 / 09:00
Prel. sluttid: 2024-11-30 16:00
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 vid Backadalsmotet (78) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd. Busskörfältet avstängt
Starttid: 2020-01-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-07-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 från Rödbomotet (85) till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete samt byggnation av busskörfält inklusive beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider
Starttid: 2019-11-28 / 12:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Norrut
E6 vid Kallebäcksmotet (70) i riktning mot Oslo
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av direktramp Kallebäcksmotet
Starttid: 2019-11-14 / 16:00
Prel. sluttid: 2020-09-10 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Ånäsmotet (75) till Trafikplats Munkebäcksmotet (76) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Följ orange vägvisning
Starttid: 2020-05-25 / 10:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
E45
Marieholmsleden
E45 från Lärjemotet till Agnesbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
40
Boråsleden
mot Borås
Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Mölnlyckemotet (72) i riktning mot Jönköping
Mer info
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: Idag kl 04:11
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Göteborg
Väg 27/Väg 40 mellan Väg 40 och E6/E20 (Kungsbackaleden) i Härryda/Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
40
Boråsleden
mot Borås
Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Delsjömotet (71) i riktning mot Jönköping
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av direktramp mellan E6 och väg 40. Detta påverkar avfarten mot S:t Sigfridsgatan samt väg 40
Starttid: 2019-11-21 / 09:00
Prel. sluttid: 2020-09-10 16:00
155
Öckeröleden
Väg 155 från Cirkulationsplats Amhult till Cirkulationsplats Bur båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
156
Hällingsjö - Skene
Väg 156 Hyssna till Hjorttorps Hede båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förbättringsåtgärder på väg 156, flytt av busshållplats, breddning av väg, byggnation av refug
Starttid: 2020-05-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-06-05 16:00
158
Säröleden
Norrut
Hallands Län
Väg 158 från Ysby till Vallda i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Broarbete . 50 km/h förbi arbetsplatsen
Starttid: 2020-05-31 / 18:00
Prel. sluttid: 2020-06-18 16:00
158
Säröleden
Väg 158 Brottkärrsmotet till Tpl Askimsbadet
Mer info
Vägarbeten: Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet
Starttid: 2020-04-01 / 09:30
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
158
Säröleden
Hallands Län
Väg 158 Länsgräns O/N vid Tpl Lindåsmotet till Hovåsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Kantbalksbyte, beläggningsarbeten och förstärkningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid
Starttid: 2020-03-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Gategården till Ytterby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbeten med gång- och cykelväg mellan Stället och Risby. Trafikljusreglerat i höjd med Guddeby. Räkna med längre restider
Starttid: 2020-05-30 / 07:40
Prel. sluttid: 2020-07-03 16:00
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Gategården till Ytterby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbeten med gång- och cykelväg mellan Stället och Risby. Trafikljusreglerat i höjd med Guddeby. Räkna med längre restider
Starttid: 2020-01-07 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-07-03 16:00
190
Gråbovägen
Väg 190 från Lärjemotet till Angereds kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Slåtter av vägkanter
Starttid: 2020-05-31 / 19:03
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
190
Gråbovägen
Väg 190 från Lärjemotet till Stannum båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 Kyrkängen till Grantjärn båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
523
Härskogsvägen
Väg 523 Rydal till Kastenhov båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägräckesarbeten längs med Härskogsvägen. Skyddsfordon medföljer
Starttid: 2020-05-25 / 09:00
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 Öjersjö till Tpl Partillemotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
563
Kongahällavägen
Väg 563 (Kongahällavägen) mellan Väg 565 (Björlandavägen) och Spänstvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
570
Kornhallsvägen
Väg 570 från Bärby korsväg till Kornhalls färja i riktning mot Kornhalls färja
Mer info
Vägarbeten: Broarbete rörligt
Starttid: 2020-05-25 / 11:00
Prel. sluttid: 2023-12-31 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
587
Kongahällavägen
Väg 587 Rödbomotet till Eriksdal
Mer info
Vägarbeten: Förbud mot vänstersväng mot påfart E6 norrgående
Starttid: 2020-05-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
587
Kongahällavägen
Väg 587 från Gunnesby bro till Rödbomotet (85) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Rödbomotet
Starttid: 2020-05-04 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
903
Hallands Län
Väg 903 Cpl Åsa till Ölmanäs båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2020-05-18 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-08-28 16:00
934
Hallands Län
Väg 934 från Josberg till Cirkulationsplats Fjärås i riktning mot Länsgräns N/O Ögärdet
Mer info
Vägarbeten: Bostadsexploatering. Byggutfart.
Starttid: 2020-05-27 / 15:30
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
942
Valldavägen
Hallands Län
Väg 942 Buera till Gärdet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Schakt för tryckspilledning samt tomrör för opto. Trafiken regleras med hjälp av trafikljus.
Starttid: 2020-05-13 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
965
Hallands Län
Väg 965 Buera till Smalholmen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2020-05-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
980
Hallands Län
Väg 980 från Älvsåkers Kyrka till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Svinknipan i riktning mot Länsgräns N/O Svinknipan
Mer info
Vägarbeten: Arbete med VA-ledningar.
Starttid: 2020-05-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2020-08-31 16:00
1968
Väg 1968 från Alafors till Alafors fabriker båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Betongåtgäder, kantbalksbyte, tätskiktsåtgärder, utbyte av räcken
Starttid: 2020-02-04 / 12:00
Prel. sluttid: 2020-06-30 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se