02:33 Sverige ÖST
49
Västra Götalands Län
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
(00:53) Väg 49 från Björkhult till Mölltorp båda riktningarna
Hinder på vägbanan: Begränsad framkomlighet förbi Fagersanna på grund av husbrand. Räddningstjänst är på plats. Polis leder trafiken växelvis 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 02:30

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
4 nya vägarbeten har startats.
E4 E20
Södertäljevägen
mot Stockholm
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm
Vägarbeten: Arbete med gångbro, endast höger körfält öppet.
Starttid: Idag kl 00:45
E20
Skara - Örebro
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
E20 från Hasslerör till Länsgr. Västra Götlands/Örebro län vid Hansatorp båda riktningarna
Slåtterarbete: Slåtterarbete. Skyddsfordon medföljer
Starttid: 2020-07-10 / 22:01
E4 E20
Södertäljevägen
mot Uppsala
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Uppsala
Vägarbeten: Nybodakurvan samt påfarten från Västberga Alle avstängd.
Starttid: 2020-07-10 / 21:55
E18
Norrtäljevägen
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E18 vid Trafikplats Lahäll (181) båda riktningarna
Vägarbeten: Etableringsarbete.
Starttid: 2020-07-10 / 21:20
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se