02:42 Sverige MITT
714
Gävleborgs Län
Prel. sluttid: 2020-07-17 16:00
Mer info
(12:10) Väg 714 från Bjuråker S till Bjuråker N båda riktningarna
Vägskada: Större sten som rest sig ur vägen. Personal varit på plats och inspekterat. Åtgärd kommer att ske. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2020-07-04 / 17:19
1047
Dalarnas Län
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Mer info
(17:00) Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna
Vägen avstängd: Bron över Västerdalälven vid Torgås är helt avstängd för all trafik samt även gång och cykeltrafik.
Uppdaterad: 2020-03-04 / 05:12

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
2 nya vägarbeten har startats.
E 4
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
E4 från Trafikplats Birsta N (230) till Trafikplats Sörberge (233) båda riktningarna
Vägarbeten: Underhållsarbete på sträckan. Långsamtgående arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2020-07-10 / 21:20
758
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
Väg 758 från Hudiksvalls flygplats till Bergsjö båda riktningarna
Vägarbeten: Vägslotter, långsamtgående fordon
Starttid: 2020-07-10 / 15:57
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se