15:59 Radio Treby 13.3 °C
7 nya vägarbeten har startats.
2673
Prel. sluttid: 2020-10-07 16:00
Mer info
Väg 2673 från N Vånga kyrka till Vånga båda riktningarna
Vägarbeten: Byte av bro till trumma
Starttid: Idag kl 14:00
2727
Prel. sluttid: 2020-10-01 16:00
Mer info
Väg 2727 från Forshem till Hönsäter båda riktningarna
Vägarbeten: Lagning av vattenläcka.
Starttid: Idag kl 09:36
2891
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
Väg 2891 från Karthagen till Lilleskog båda riktningarna
Vägarbeten: Trumreparation. Följ orange vägvisning
Starttid: Idag kl 09:00
2559
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
Väg 2559 från Örslösa kyrka till Tun skola i riktning mot Grästorp
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med vakt.
Starttid: Idag kl 07:54
26
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:30
Mer info
Väg 26 från Rambotorp till Ek i riktning mot Kristinehamn
Vägarbeten: Dikningsarbete, dagtid 06:30-16:30.
Starttid: Idag kl 07:31
2611
Prel. sluttid: 2020-10-30 16:00
Mer info
Väg 2611 Vinninga C till Sävare båda riktningarna
Vägarbeten: Bygger miljöväg med busshållplats
Starttid: Idag kl 07:00
E20
Alingsås - Skara
mot Göteborg
Prel. sluttid: 2020-11-06 16:00
Mer info
E20 från Ek till Gunnarsgården i riktning mot Göteborg
Vägarbeten: Skogsavverkning inför vägbygge. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 06:45
Just nu pågår 43 vägarbeten.
2727
Väg 2727 från Forshem till Hönsäter båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lagning av vattenläcka.
Starttid: Idag kl 09:36
Prel. sluttid: 2020-10-01 16:00
2891
Väg 2891 från Karthagen till Lilleskog båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trumreparation. Följ orange vägvisning
Starttid: Idag kl 09:00
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
2673
Väg 2673 från N Vånga kyrka till Vånga båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Byte av befintlig bro över Fjölbroån.
Starttid: 2020-09-25 / 07:00
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Vänersborg
Edsgatan mellan Drottninggatan och Kronogatan i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Edsgatan mellan Drottninggatan och Kronogatan är helt avstängd pga arbetet med bostadsbygget.
Starttid: 2020-09-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-10-16 16:00
Vänersborg
Edsvägen vid Nabbensbergsvägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Edsvägen vid Nabbensbergsvägen avstängd pga anläggandet av cirkulationsplats. Trafiken leds förbi på tillfällig väg.
Starttid: 2020-09-08 / 21:00
Prel. sluttid: 2020-12-04 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Tubbetorp till Trafikplats Vårgårda båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafikplatsen byggs om. Trafiken leds igenom en rondell i båda riktningar.
Starttid: 2019-11-18 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-01-31 16:00
E20
Alingsås - Skara
mot Göteborg
E20 från Ek till Gunnarsgården i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Skogsavverkning inför vägbygge. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 06:45
Prel. sluttid: 2020-11-06 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Östergården till Trafikplats Vara båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förbiledning av trafik. Ca 300m med barriär
Starttid: 2020-09-27 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-12-04 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående barriär ca 300 meter förberedanade arbete innan förbiledning
Starttid: 2020-09-18 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-10-09 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 Tpl Vilan till Märene båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förbiledning av E20 vid byggnation av Faunabro på Skaraberg.
Starttid: 2020-09-09 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Eling till Västergården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående barriär ca 300 meter förberedande arbete innan förbiledning
Starttid: 2020-08-27 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Eling till Västergården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående barriär för breddning av E20.
Starttid: 2020-08-25 / 14:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Eling till Västergården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående barriär för breddning av E20
Starttid: 2020-08-25 / 14:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Lekåsa till Trafikplats Vara båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående barriär (ca 300m) förberedanade arbete innan förbiledning.
Starttid: 2020-08-10 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-06-07 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Eling till Västergården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Längsgående barriär (ca 300m) förberedanade arbete innan förbiledning
Starttid: 2020-08-10 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-10-31 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Gålstad båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnadsarbete. Förbiledning av trafik
Starttid: 2020-08-04 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Gålstad i riktning mot Laxå
Mer info
Vägarbeten: Arbeten i samband med E20 Vilan - Dalaån
Starttid: 2020-05-19 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-01-01 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Håkan Svensgården i riktning mot Laxå
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnadsarbete. Förbiledning av trafik
Starttid: 2020-05-07 / 04:30
Prel. sluttid: 2022-06-14 16:00
E20
E20 vid Trafikplats Vilan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av byggväg invid E20
Starttid: 2020-03-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Trafikplats Vilan till Håkan Svensgården i riktning mot Laxå
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av byggväg invid E20
Starttid: 2020-03-09 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-14 16:00
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Håkan Svensgården till Trafikplats Munkatorp i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Anlägger byggväg invid E20
Starttid: 2020-03-03 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-06-14 16:00
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Håkan Svensgården till Trafikplats Vilan i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av byggväg invid E20
Starttid: 2020-03-03 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-06-14 16:00
E20
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Håkan Svensgården till Trafikplats Vilan i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Anläggning av byggväg invid E20. Trafiken leds om på en tillfällig intilliggande väg
Starttid: 2020-03-03 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-06-14 16:00
E20
Alingsås - Skara
mot Alingsås
E20 från Trafikplats Bälingemotet till Trafikplats Hjultorp i riktning mot Alingsås
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av E20.
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 23:00
26
Väg 26 från Rambotorp till Ek i riktning mot Kristinehamn
Mer info
Vägarbeten: Dikningsarbete, dagtid 06:30-16:30.
Starttid: Idag kl 07:31
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:30
42
Väg 42 från Boryd till Åsaka skola båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Sprängning samt arbete med viltstängsel . Trafik regleras med vakter eller trafikljus..
Starttid: 2020-03-26 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
46
Väg 46 från Blidsberg till Kölaby Ind.omr båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhåll av teknisk utrustning.
Starttid: 2020-09-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
47
Väg 47 från Falköping syd till Marka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med att lägga ner en ny vattenledning 900 meter mellan Marka kyrka och infarten till Odensberg. Arbetet sker dagtid 06:30 - 16:00
Starttid: 2020-08-13 / 08:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
49
Väg 49 från Passagården till Uddetorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Väg smalnas av med barriär, 2 körfält öppna i varje riktning
Starttid: 2020-08-03 / 12:00
Prel. sluttid: 2020-10-22 16:00
184
Väg 184 från Cirkulationsplats Skara V till Ekgården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Väg smalnas av med barriär, 2 körfält öppna i varje riktning
Starttid: 2020-08-03 / 12:00
Prel. sluttid: 2020-10-22 16:00
193
Väg 193 från Baltak till Dalslund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Iordningställande för bredtransport
Starttid: 2020-08-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
194
Väg 194 från Bruntorp till Svebråta båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med teknisk utrustning.
Starttid: 2020-09-14 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
1834
Väg 1834 mellan Mullsjö och Gravsjö, i riktning mot Ruderna.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Mullsjö
Starttid: 2020-07-16 / 08:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
2559
Väg 2559 från Örslösa kyrka till Tun skola i riktning mot Grästorp
Mer info
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med vakt.
Starttid: Idag kl 07:54
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
2611
Väg 2611 Vinninga C till Sävare båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Bygger miljöväg med busshållplats
Starttid: Idag kl 07:00
Prel. sluttid: 2020-10-30 16:00
2623
Väg 2623 från Kvänum centrum till St Jungatorp båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete
Starttid: 2020-08-31 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
2673
Väg 2673 från N Vånga kyrka till Vånga båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byte av bro till trumma
Starttid: Idag kl 14:00
Prel. sluttid: 2020-10-07 16:00
2742
Väg 2742 från Åsaka storegården till Håkan Svensgården båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser Efterarbete på väg 2742 efter trumbyte
Starttid: 2020-09-11 / 18:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
2762
Väg 2762 från Böja till Kröken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Grävning utmed väg vid Böja kyrka. Trafiksignareglerad
Starttid: 2020-09-18 / 19:00
Prel. sluttid: 2020-10-09 16:00
2770
Väg 2770 från Säter till Skogsbolet båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Timmersdala - Övertorp, Vakt och lots
Starttid: 2020-09-07 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
2843
Väg 2843 från Skräddarekvarn till Ettak båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2020-09-15 / 07:27
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
2844
Väg 2844 till Väg 2844 (Stallängsvägen) mellan Väg 2829/Väg 2834 och Väg 193 (Södra Ringvägen) i Tidaholm kommun
Mer info
Vägarbeten: Iordningställande för bredtransport
Starttid: 2020-08-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-09-30 16:00
2886
Väg 2886 från Trafikplats Skultorp till St Bäckstorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Röjning av allér.
Starttid: 2020-09-23 / 10:42
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dygnet runt
Radio Treby