03:54 Radio Treby -1.0 °C
1791
Prel. sluttid: Idag kl 13:00
Mer info
(11:10) Väg 1791 från Tämta N till Vesene kyrka båda riktningarna
Faror på vägen: Högt vatten på vägbanan i höjd med Tångstorp. Varningsskyltar utsatta.
Uppdaterad: 2020-02-21 / 14:01
1779
Prel. sluttid: Idag kl 13:00
Mer info
(11:08) Väg 1779 från Kärtared till Horla båda riktningarna
Faror på vägen: Högt vatten på vägbanan, vid två ställen, i höjd med Storsjön. Varningsskyltar utsatta. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2020-02-21 / 14:00
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels fuktiga vägbanor. Prognos: Fallande yttemperaturer och risk för påfrysning och ishalka där vägarna fortfarande är våta.
Uppdaterad idag kl 00:27
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production