03:05 Pop och Rock 0.1 °C
OK
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet varierar från våta och fläckvis torra vägbanor längs kusten till inslag av isiga partier i de inre delarna av länet. Prognos: Inga större förändringar väntas av väglaget, dock risk för frosthalk i länets norra delar.
Uppdaterad 2020-02-23 / 22:31
Väglag: Västerbottens län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av packad snö och is, närmast kusten våta vägbanor med fläckvis isiga partier. Prognos: Ett lättare nederbörsområde innehållande snö berör länet. I länets inland kommer det under natten blåsa mycket hårda vindar, i kombination med detta kan snörök och snödrev förekomma.
Uppdaterad 2020-02-23 / 22:32
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production