17:14 Pop och Rock 10.3 °C
E 4
Umeå - Nordmaling
Prel. sluttid: Idag kl 17:30
Mer info
(16:49) E4 från Stugunäs till Stöcksjö båda riktningarna
Föremål på vägen: Större sten på vägbanan i höjd infarten till Svartberget. Personal på väg. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 16:51
E 4
mot Gävle
Västernorrlands Län
Prel. sluttid: Idag kl 18:15
Mer info
(16:42) E4 från Docksta Marina till Stensland i riktning mot Gävle
Fordonshaveri: Personbil med haveri i höjd med Knäppa. Risk för begränsad framkomlighet. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 16:45
E 4
Umeå - Nordmaling
Prel. sluttid: 2020-09-29 08:00
Mer info
(08:05) E4 från Håknäs till Lucken båda riktningarna
Djur på vägen: En ren på fel sida om viltstängsel i höjd med Öreälven. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 08:05
5 nya vägarbeten har startats.
950
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
Mer info
Väg 950 från Helgum till Helgum Kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete längs med väg och tryckningar under väg, i höjd med Guxås.
Starttid: Idag kl 09:00
631
Prel. sluttid: 2020-10-02 16:00
Mer info
Väg 631 från Umedalen till Ytterbyn båda riktningarna
Vägarbeten: Nya fundament vid järnvägsövergång. Ett körfält avstängt.
Starttid: Idag kl 08:00
E 4
Prel. sluttid: 2020-10-08 16:00
Mer info
E 4 vid Örnsköldsvik Södra, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: Idag kl 07:00
90
Prel. sluttid: 2020-11-30 16:00
Mer info
Väg 90 från Trafikplats Västanbäck till Cirkulationsplats Sollefteå Centrum båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: Idag kl 07:00
92
Prel. sluttid: 2020-09-29 06:00
Mer info
Väg 92 från Storberget till Åsele båda riktningarna
Vägarbeten: Röjningsarbete mellan Åsele och Dorotea. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 05:30
Källa: Trafikverket / TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dygnet runt
Pop och Rock

© 2020 X For Media Production