22:50 Pop och Rock 13.4 °C
OK

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
2 nya vägarbeten har startats.
E 4
Prel. sluttid: 2020-07-10 06:00
Mer info
E4 från Trafikplats Saltvik (241) till Docksta Marina båda riktningarna
Slåtterarbete: Långsamtgående fordon. Arbetsfordon på vägen. Mellna Docksta och Härnösand.
Starttid: Idag kl 22:25
E 4
Prel. sluttid: 2020-07-10 01:00
Mer info
E4 från Berg till Norrtjärn båda riktningarna
Slåtterarbete: Långsamtgående arbetsfordon på vägbanan. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 18:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production