22:37 NyheterSTO -3.9 °C
OK
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra eller fuktiga vägbanor. Lokal frosthalka kan förekomma. Prognos: Risken för forsthalka ökar längs kusten under natten.
Uppdaterad idag kl 19:49
1 nytt vägarbete har startat.
160
Tjörnbron
Väg 160 från Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna
Vägarbeten: Utbyten av snedkablar på Tjörnbron. Vägen stängs mellan kl.23:00 och kl.04:30. Följ orange vägvisning. Akuta transporter släpps igenom
Starttid: Idag kl 23:00
Preliminär sluttid: 2020-01-23
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production