09:55 Mitt I Stockholm 10.3 °C
Just nu pågår 40 vägarbeten.
73
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Väg 73 vid Trafikplats Trångsund i riktning mot Nynäshamn
Vägarbeten: Påfart mot väg 73 söderut avstängd.
Starttid: 2021-05-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-13 16:00
Stockholm
Klara Mälarstrand i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Broarbete. Begränsad framkomlighet förbi platsen.
Starttid: 2021-05-10 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-05-30 00:00
Stockholm
Väg i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Korsningen Trollesundsvägen /Grycksbovägen är avstängd.
Starttid: 2021-04-26 / 07:30
Prel. sluttid: 2021-06-25 00:00
Stockholm
Katarina Bangata i Stockholms stad i Stockholms län.
Vägarbeten: Schaktarbete. Vägen avstängd i österlig riktning.
Starttid: 2021-04-26 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-05-30 00:00
Stockholm
Nybohovsbacken i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Vattenledningsarbete i Nybovsbacken.
Starttid: 2021-04-26 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-10-01 00:00
Storängen
Vägarbeten: Brorenovering i 2 etapper. Körfält stängs av och trafiken leds förbi via befintliga men avsmalnade körfält. Risken för köer ökar, framför allt under högtrafik. Hastigheten reduceras förbi arbetsplatsen.
Starttid: 2021-04-07 / 08:31
Prel. sluttid: 2021-07-09 08:31
Stockholm
Garvargatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Vägarbeten: Väg avstängd under helgfri torsdag mellan kl 09:00-12:00 fram till 8 juli 2021 på grund av vägarbete.
Starttid: 2021-01-14 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-08 00:00
226
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Rågsvedsvägen till Huddingevägen/Lännavägen i riktning mot Vårsta
Vägarbeten: Byggnation av ny gång- och cykelbana och kollektivkörfält. Arbetet pågår kvälls- och nattetid.
Starttid: 2020-12-10 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-05-28 16:00
Perstorpsvägen mellan Edsvallabacken och Ågesta Broväg, i båda riktningar.
Vägarbeten: Perstorpsvägen söderut är avstängd fram till korsningen med Frykdalsbacken på grund av byggnation av bostäder.
Starttid: 2020-12-03 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-07-04 00:00
Knistavägen nära Norra Kolonnvägen i Sollentuna kommun
Vägarbeten: Rivning av bro. Vägen öppen för gång och cykeltrafik.
Starttid: 2020-11-08 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-07 05:00
Nacka
Vikdalsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete: Körfält i båda riktningar på Vikdalsvägen avstängda mellan Värmdövägen och Skvaltans väg. Vikdalsvägen kommer att ha ett körfält i vardera riktning i stället för två. Vänstersväng in på Griffelvägen avstängd i riktning mot Nacka gymnasium /Kvarnholmen, trafik leds om via närliggande cirkulationsplats. Gående och cyklister leds i fålla längst med arbetsområdet. Läs mer på nacka.se/varmdovagen.
Starttid: 2020-09-13 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-10-14 23:59
Stockholm
Skogsängsvägen i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Byggnation av Bromstensstaden.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Stockholm
Winquists Väg mellan Borghöjdsvägen och Mjölnarstigen i Stockholm kommun
Vägarbeten: Winquist väg avstängd för all trafik mellan Borghöjdsvägen till Mjölnarstigen. Gäller även för gångare och cyklister.
Starttid: 2020-08-03 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-07-01 16:00
Nacka
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/nyheter-om-trafik-vagar-och-resande/2020/11/andrad-korvag-pa-sickla-industrivag/
Starttid: 2020-03-16 / 00:01
Prel. sluttid: 2021-06-23 00:00
Stockholm
Roslagsvägen
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje
Vägarbeten: I höjd med Albano är kollektivkörfältet avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgatan avstängd
Starttid: 2017-05-02 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Stadsgårdsleden vid Slussen
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Prel. sluttid: 2024-12-31 23:59
E 4
Södertälje - Nyköping
E4 från Tpl Hölö till Trafikplats Södertälje syd (142) båda riktningarna
Vägarbeten: Trafiken i norrgående riktning leds över till södergående körriktning och där blir det dubbelriktad trafik. Det är två körfält öppna i båda riktningarna. Körfältsbredden är 3 meter samt 3,5 meter.
Starttid: 2021-04-27 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-08-27 16:00
4.65
E 4.65 på Arlandavägen vid Trafikplats Arlanda (181), i riktning mot Arlanda.
Vägarbeten: Etablering av ny bro.
Starttid: 2021-04-19 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-01 16:00
Stockholm
Roslagsvägen
mot Norrtälje
E18.20 vid Trafikplats Ekhagen i riktning mot Norrtälje
Vägarbeten: Akut reparation av vattenledning. Man av stänger avfarten ner mot Ekhagen och rondellen i Norrgående riktning.
Starttid: 2021-05-12 / 17:30
Prel. sluttid: 2021-05-17 16:00
E18
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Viggbyholm (183) båda riktningarna
Vägarbeten: Bullerskärm längs E18. Arbete intill påfart, ett körfält avstängt på påfarten samt ca. 50 meter efter påfarten på E18.
Starttid: 2021-03-31 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
E18
Norrtäljevägen
mot Norrtälje
E18 från Trafikplats Arninge (185) till Trafikplats Ullna (186) i riktning mot Norrtälje
Vägarbeten: Omläggning av trafiken i samband med bygge av Arninge station.
Starttid: 2020-04-07 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Strömma kanal, i båda riktningar.
Vägarbeten: Belysningsarbete
Starttid: 2021-04-27 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 23:30
222
Väg 222 från Ålstäket till Bro över Strömma Kanal båda riktningarna
Beläggningsarbete: Arbete med att anlägga nya busshållplatser
Starttid: 2021-04-27 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Värmdöleden
Väg 222 från Skurubron till Trafikplats Skogalund båda riktningarna
Vägarbeten: Broarbete. Reparation av bron över Bastusjön. Trafiken överleds på västergående sida. Två körfält öppna i vardera riktning.
Starttid: 2021-04-27 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-07-08 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Malmavägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten är nedsatt. .
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
222
Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: Arbete med busshållsplatser. Vägen är avsmalnad och hastigheten nedsatt
Starttid: 2020-08-31 / 22:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
260
Väg 260 på Ältavägen vid Almvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Tillfällig infart.
Starttid: 2021-04-28 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-08-22 16:00
261
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Vägarbeten: Byggnation av en ny bro och rivning av den befintliga Tappströmsbron
Starttid: 2020-09-06 / 21:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
261
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Vägarbeten: Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
Starttid: 2018-10-15 / 08:57
Prel. sluttid: 2025-03-15 16:00
263
Väg 263 från Sigtuna till Tullen i Sigtuna båda riktningarna
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats Steningehöjden. .
Starttid: 2021-02-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
275
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Islandstorget och Råckstavägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ett körfält öppet i vardera färdriktning. Arbetet medför att det råder begränsad möjlighet att svänga av och in till Bällstavägen eller Färjestadsvägen.
Starttid: 2021-01-11 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 00:00
276
Väg 276 från Stava backe till Runö båda riktningarna
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-03-24 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-05-18 16:00
278
Väg 278 på Furusundsvägen vid Humlö, i båda riktningar.
Vägarbeten: Renovering av bro. Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med trafiksignal.
Starttid: 2021-05-03 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
279
Väg 279 på Ulvsundavägen mellan Sundbybergskopplet och Mamreplan, i båda riktningar.
Vägarbeten: Trafiken ihöjd med Solvallakopplet leds om. Samtliga körfält är öppna men trafiken flyttas mot Solvalla. Arbetet pågår i båda riktningar.
Starttid: 2021-03-22 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 00:00
524
Uppsala län
Väg 524 från Sundby till Hedsta båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
Starttid: 2021-03-15 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
571
Väg 571 vid Dalkarlskärren, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbete med trafiksäkerhetsupphöjande i höjd med företagspark. Arbetet utförs nattetid. Trafik regleras med flaggvakt. Sprängningsarbeten kan förekomma.
Starttid: 2020-12-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
671
Väg 671 från Värmdö Kyrka till Sandö båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
Starttid: 2021-05-03 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-09-01 23:30
671
Väg 671 från Värmdö Kyrka till Sandö båda riktningarna
Vägarbeten: Grävarbete. Flaggvakter dirigerar trafiken.
Starttid: 2021-05-03 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-09-01 23:30
858
Väg 858 mellan Hargsbro och Skalmsta, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete. Max 3,5 meter i bredd.
Starttid: 2021-05-11 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
932
Väg 932 mellan Karby och Herresta, i båda riktningar.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2021-04-27 / 18:00
Prel. sluttid: 2022-01-18 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Mitt I Stockholm
Dygnet runt