10:59 GO FM - Göteborg 5.1 °C
6 nya vägarbeten har startats.
E 6
Kungälvsleden
Söderut
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
E6 vid Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö
Vägarbeten: Skyltarbete, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 10:08
542
Eskilsbyvägen
Preliminär sluttid: 2020-04-30
Mer info
Väg 542 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Fasta arb.platser tryckning av överföringsledning
Starttid: Idag kl 10:00
Göteborg
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Mer info
Linnégatan mellan Järntorget och Nordenskiöldsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Belysningsarbeten. Trafiken leds i spårområdet.
Starttid: Idag kl 09:49
570
Lyckevägen
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Mer info
Väg 570 från Hermansby östra till Hallbjörtorpsvägen båda riktningarna
Vägarbeten: Lastbil som står och lastar material, begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 08:26
1955
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 1955 från Sjövik till Östad båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 08:10
1612
Preliminär sluttid: 2020-12-23
Mer info
Väg 1612 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Anläggande av byggutfarter på befintliga gärdesutfarter mellan Sätila och Hyssna
Starttid: Idag kl 06:00
Avslutad: 10:32
Grimmeredsvägen mellan Svalörtsgatan och Tonhöjdsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete - ej schakt
Starttid: 2020-01-27 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-02-14
Just nu pågår 48 vägarbeten.
Göteborg
Linnégatan mellan Järntorget och Nordenskiöldsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbeten. Trafiken leds i spårområdet.
Starttid: Idag kl 09:49
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Göteborg
Lilla Grevegårdsvägen mellan Skattegårdsvägen och Trollbärsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Lednings- och kabelarbeten
Starttid: 2020-01-24 / 09:49
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Göteborg
Friggagatan mellan Alströmergatan och E6 (Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten:
Starttid: 2020-01-24 / 07:22
Preliminär sluttid: 2020-03-20
Göteborg
Dag Hammarskjöldsleden nära E6.20 (Dag Hammarskjöldsleden) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbete, ett körfält avstängt. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2020-01-22 / 09:13
Preliminär sluttid: 2020-02-14
Göteborg
Exportgatan mellan Importgatan och E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten:
Starttid: 2020-01-21 / 10:00
Preliminär sluttid: 2020-03-19
Stora Fiskebäcksvägen
Mer info
Vägarbeten: Vägarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2020-01-20 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Norra Gubberogatan 32
Mer info
Vägarbeten: VA-schakt.
Starttid: 2020-01-13 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-03-27
E 6
Kungälvsleden
Norrut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Backadalsmotet (78) i riktning mot Oslo
Mer info
Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd.
Starttid: 2020-01-13 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-07-31
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
E45 från Gullbergstunneln till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafikomläggning, trafiken leds ned i Gullbergstunneln.
Starttid: 2019-12-10 / 09:00
Preliminär sluttid: 2020-05-31
Göteborg
Nya Allén nära Norra Allégatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Omledning Nya Allén
Starttid: 2019-12-09 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-06-01
Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan mellan Munkedalsgatan och Yrvädersgatan/Sommarvädersgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Färdigställande av byggområde
Starttid: 2019-11-11 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Göteborg
Lergöksgatan mellan Speldosegatan och E6.20/E6.20 (Skattegårdsvägen) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbeten
Starttid: 2019-11-01 / 06:30
Preliminär sluttid: 2020-05-29
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Marieholmsgatan och Falutorget i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schakt för tunnelunderhåll
Starttid: 2019-06-20 / 08:00
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Göteborg
Korsvägen mellan Örgrytevägen/Skånegatan och Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Mätpunkter VA-ledning
Starttid: 2019-06-10 / 09:00
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Göteborg
Fabriksgatan nära Gårdavägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbetsområde med byggin/utfarter mot Fabriksgatan och Ullevigatan
Starttid: 2019-05-31 / 07:00
Preliminär sluttid: 2022-06-30
Göteborg
Fabriksgatan mellan Rantorget och E6 (Gårdamotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Omledning gångbana
Starttid: 2019-05-31 / 07:00
Preliminär sluttid: 2022-06-30
Göteborg
Värmlandsgatan mellan Första Långgatan och Plantagegatan/Vegagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2019-04-30 / 08:00
Preliminär sluttid: 2020-03-20
Göteborg
Värmlandsgatan mellan Plantagegatan/Vegagatan och Första Långgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2019-04-30 / 08:00
Preliminär sluttid: 2020-03-27
Göteborg
Almedalsvägen mellan E6 (Strindbergsbron)/E6 (Sankt Sigfridsgatan) och Skårs led/Gamla Almedalsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Totalavstängning
Starttid: 2019-01-02 / 07:00
Preliminär sluttid: 2021-01-01
E45
Marieholmsleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Trafikplats Marieholmsmotet (76) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av led samt en rondell
Starttid: 2018-11-20 / 15:00
Preliminär sluttid: 2021-06-01
1778
Väg 1778 från Bälinge till Kärtared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Omledning på grund av nybyggnation av del E20. Följ orange vägvisning
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär sluttid: 2021-12-31
Göteborg
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-04-30
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 vid Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Skyltarbete, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 10:08
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 vid Brunnsbomotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med sänkbrunn.
Starttid: 2020-01-22 / 09:00
Preliminär sluttid: 2024-11-30
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 vid Backadalsmotet (78) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Uppsättning av bullerskydd.
Starttid: 2020-01-13 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-07-31
E 6
Kungälvsleden
E6 från Rödbomotet (85) till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete samt byggnation av busskörfält inklusive beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider
Starttid: 2019-11-28 / 12:00
Preliminär sluttid: 2020-09-30
E6 E20
Kungsbackaleden
Norrut
E6 vid Kallebäcksmotet (70) i riktning mot Oslo
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av direktramp Kallebäcksmotet
Starttid: 2019-11-14 / 16:00
Preliminär sluttid: 2020-09-10
E 6
Kungälvsleden
Norrut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Backadalsmotet (78) i riktning mot Oslo
Mer info
Vägarbeten: Avstängning av busskörfält mellan Tingstad och Backadal.
Starttid: 2019-11-11 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-05-31
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av Nordreälvbron. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider.
Starttid: 2019-11-11 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-11-01
40
Boråsleden
Väg 40 från Landvettermotet (75) till Björredsmotet (76) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Brounderhållsarbeten Landvettermotet
Starttid: 2019-12-29 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-12-31
40
Boråsleden
mot Borås
Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Delsjömotet (71) i riktning mot Jönköping
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av direktramp mellan E6 och väg 40. Detta påverkar avfarten mot S:t Sigfridsgatan samt väg 40.
Starttid: 2019-11-21 / 09:00
Preliminär sluttid: 2020-09-10
41
Varberg - Borås
Väg 41 från Viskalund till Trafikplats Skene båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-10-14 / 08:00
Preliminär sluttid: 2020-03-31
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Gategården till Ytterby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbeten med gång- och cykelväg mellan Stället och Risby. Trafikljusreglerat i höjd med Guddeby. Räkna med längre restider
Starttid: 2020-01-07 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-03-31
510
Väg 510 från Sagered till Börsås fornborg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Trafiken regleras med flaggvakt.
Starttid: 2019-10-30 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-01-31
510
Väg 510 mellan Sagared och Hällesåker, i riktning mot Hällesåker.
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser/GC Belysningsarbete
Starttid: 2019-10-30 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-03-31
527
Väg 527 i Västra Götalands län.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb. förläggning av ny ledning, el starkström. Hastigheten hålls nere förbi arbetet, personal och maskiner går vid sidan av vägen.
Starttid: 2020-01-28 / 08:00
Preliminär sluttid: 2020-02-07
542
Eskilsbyvägen
Väg 542 i Västra Götalands län.
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser tryckning av överföringsledning
Starttid: Idag kl 10:00
Preliminär sluttid: 2020-04-30
549
Väg 549 på Landvettervägen vid Björrödsmotet, i riktning mot Rya.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbeten. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2020-01-27 / 10:00
Preliminär sluttid: 2020-04-30
550
Benarebyvägen
Väg 550 från Börsås fornborg till Djupedalsängsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2020-01-07 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-04-30
553
Artillerigatan/Utbyvägen
Väg 553 Gamlestadstorget till Partille Station båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Styrd borrning.
Starttid: 2020-01-08 / 09:00
Preliminär sluttid: 2020-02-07
570
Lyckevägen
Väg 570 från Hermansby östra till Hallbjörtorpsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lastbil som står och lastar material, begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 08:26
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Preliminär sluttid: 2022-12-31
574
Jörlandavägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode korsväg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av gång/cykel-väg mellan Kareby och Kode
Starttid: 2019-10-08 / 12:00
Preliminär sluttid: 2020-04-30
729
Väg 729 från Kolleröd till Hallsbäck båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2020-01-10 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-03-31
980
Hallands Län
Väg 980 från Älvsåkers Kyrka till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Svinknipan båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vatten, Avloppsschakt. Trafikljusreglerad
Starttid: 2020-01-13 / 09:38
Preliminär sluttid: 2020-03-31
1612
Väg 1612 i Västra Götalands län.
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb. Anläggande av byggutfarter på befintliga gärdesutfarter mellan Sätila och Hyssna
Starttid: Idag kl 06:00
Preliminär sluttid: 2020-12-23
1612
Väg 1612 från Sätila till Hyssna båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med ljussignaler.
Starttid: 2020-01-08 / 08:00
Preliminär sluttid: 2020-02-28
1955
Väg 1955 från Sjövik till Östad båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 08:10
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se