10:59 GO FM - Göteborg 5.1 °C
Lundbyleden
Lundbytunneln
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Mer info
(10:30) E6.21 vid Lundbytunneln i riktning mot Eriksbergsmotet
Fordonshaveri: 1 Körfält blockerade
Senast uppdaterad: Idag kl 10:32
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels fuktiga vägbanor. Prognos: Oförändrad
Uppdaterad idag kl 08:40
6 nya vägarbeten har startats.
E 6
Kungälvsleden
Söderut
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
E6 vid Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö
Vägarbeten: Skyltarbete, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 10:08
542
Eskilsbyvägen
Preliminär sluttid: 2020-04-30
Mer info
Väg 542 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Fasta arb.platser tryckning av överföringsledning
Starttid: Idag kl 10:00
Göteborg
Preliminär sluttid: 2020-01-31
Mer info
Linnégatan mellan Järntorget och Nordenskiöldsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Belysningsarbeten. Trafiken leds i spårområdet.
Starttid: Idag kl 09:49
570
Lyckevägen
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Mer info
Väg 570 från Hermansby östra till Hallbjörtorpsvägen båda riktningarna
Vägarbeten: Lastbil som står och lastar material, begränsad framkomlighet.
Starttid: Idag kl 08:26
1955
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Väg 1955 från Sjövik till Östad båda riktningarna
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: Idag kl 08:10
1612
Preliminär sluttid: 2020-12-23
Mer info
Väg 1612 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Anläggande av byggutfarter på befintliga gärdesutfarter mellan Sätila och Hyssna
Starttid: Idag kl 06:00
Avslutad: 10:32
Grimmeredsvägen mellan Svalörtsgatan och Tonhöjdsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete - ej schakt
Starttid: 2020-01-27 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-02-14
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production