05:13 GO FM - Göteborg 11.1 °C
OK
3 nya vägarbeten har startats.
40
Boråsleden
Österut
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Mölnlyckemotet (72) i riktning mot Jönköping
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: Idag kl 04:11
190
Gråbovägen
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
Väg 190 från Lärjemotet till Angereds kyrka båda riktningarna
Vägarbeten: Slåtter av vägkanter
Starttid: 2020-05-31 / 19:03
158
Säröleden
Norrut
Prel. sluttid: 2020-06-18 16:00
Mer info
Väg 158 från Ysby till Vallda i riktning mot Göteborg
Vägarbeten: Broarbete . 50 km/h förbi arbetsplatsen
Starttid: 2020-05-31 / 18:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
© 2020 X For Media Production