11:02 DEMO FLEX N/A °C
Just nu pågår 45 vägarbeten.
Hamngatan/Regeringsgatan
Vägarbete
Regeringsgatan från Hamngatan/Regeringsgatan till Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan i riktning mot Birger Jarlsgatan
Avstängt norrgående
Preliminär sluttid: Idag kl 22:00
Mer info & Karta
Avstängt norrgående
Vägarbete
Regeringsgatan vid Kungsgatan, i riktning mot Strömgatan.
Schaktarbete. Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan enkelriktas och tillåter endast trafik i motsatt riktning, mot Hamngatan.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 00:00
Mer info & Karta
Schaktarbete. Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan enkelriktas och tillåter endast trafik i motsatt riktning, mot Hamngatan.
Saltsjöbadsleden
Vägarbete
Saltsjöbadsleden vid Trafikplats Storängen, i båda riktningar.
Bergsskrotning på Saltsjöbadsleden östlig färdriktning. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-11-04 14:59
Mer info & Karta
Bergsskrotning på Saltsjöbadsleden östlig färdriktning. Ett körfält avstängt.
Hornsbergs
Vägarbete
Hornsbergs Strand vid Ekelundsbron, i båda riktningar.
Hornsbergs Strand avstängd vid Igeldammsgatan.
Preliminär sluttid: 2022-10-21 00:00
Mer info & Karta
Hornsbergs Strand avstängd vid Igeldammsgatan.
Nacka
Griffellvägen
Vägarbete
Griffellvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas korta stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas korta stunder.
Nacka
Griffellvägen
Vägarbete
Griffellvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under korta stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under korta stunder.
Nacka
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen
Vägarbete
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Nacka
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen
Vägarbete
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Stockholm
Västerbron
Vägarbete
Västerbron från Västerbron/Smedsudden till Västerbroplan båda riktningarna
Arbeten pågår med nya cykelbanorna vid södra och norra änden av Västerbron.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Arbeten pågår med nya cykelbanorna vid södra och norra änden av Västerbron.
Stockholm
Västerbron
Vägarbete
Pålsundsbacken mellan Söder Mälarstrand och Långholmsgatan/Västerbron i Stockholm kommun
Pålsundsbacken avstängd riktning mot västerbron på grund av arbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Pålsundsbacken avstängd riktning mot västerbron på grund av arbete.
Regeringsgatan
Vägarbete
Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan, i båda riktningar.
Ombyggnation av fastighet. Ett körfält öppet i båda riktningar på Mäster Samuelsgatan.
Preliminär sluttid: 2026-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av fastighet. Ett körfält öppet i båda riktningar på Mäster Samuelsgatan.
Lövstavägen
Vägarbete
Lövstavägen mellan Skattegårdsvägen och Växthusvägen, i båda riktningar.
Trafiken regleras med trafiksignal/flaggvakter.
Preliminär sluttid: 2022-10-24 00:00
Mer info & Karta
Trafiken regleras med trafiksignal/flaggvakter.
Nacka
Utövägen
Vägarbete
Utövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 00:00
Mer info & Karta
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Nacka
Utövägen
Vägarbete
Utövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 00:00
Mer info & Karta
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Nacka
Värmdövägen/Alphyddevägen
Vägarbete
Värmdövägen/Alphyddevägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt. Värmdövägen flyttad i sidled. Spänning kan förekomma klockan 10, 12, 14. Trafik stoppas tillfälligt med vakter. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/
Preliminär sluttid: 2023-08-18 23:59
Mer info & Karta
Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt. Värmdövägen flyttad i sidled. Spänning kan förekomma klockan 10, 12, 14. Trafik stoppas tillfälligt med vakter. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/
Bredängsvägen
Vägarbete
Bredängsvägen mellan Lilla Sällskapets Väg och Slättgårdsvägen, i båda riktningar.
Bredängsvägen avstängd p.g.a. ledningsarbeten
Preliminär sluttid: 2022-11-30 00:00
Mer info & Karta
Bredängsvägen avstängd p.g.a. ledningsarbeten
Skvaltans
Vägarbete
Skvaltans Väg, mellan Vikdalsvägen och Koralvägen
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Ett körfält i riktning mot Fyrbåksrondellen är avstängt. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Preliminär sluttid: 2023-03-15 00:00
Mer info & Karta
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Ett körfält i riktning mot Fyrbåksrondellen är avstängt. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Stockholm
Rödbodgatan
Vägarbete
Rödbodgatan mellan Tegelbacken och Herkulesgatan i Stockholm kommun
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd.
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd.
Stockholm
Klaratunneln
Vägarbete
Herkulesgatan mellan Klaratunneln och Drottninggatan, i båda riktningar.
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd .
Preliminär sluttid: 2022-10-31 00:00
Mer info & Karta
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd .
Bällstavägen
Vägarbete
Bällstavägen mellan Tappvägen och Gamla Bromstensvägen, i riktning mot Islandstorget.
Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-11-16 00:00
Mer info & Karta
Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.
Vägarbete
Solnavägen vid Centralvägen, i båda riktningar.
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Preliminär sluttid: 2026-01-03 10:51
Mer info & Karta
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Värmdövägen,
Vägarbete
Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängsvägen
Värmdövägen öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Vänstersväng in mot Lillängsvägen och Järla Östra skolväg förbjuden. Gående och cyklister hänvisas till norra sidan av Värmdövägen. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Värmdövägen öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Vänstersväng in mot Lillängsvägen och Järla Östra skolväg förbjuden. Gående och cyklister hänvisas till norra sidan av Värmdövägen. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Stockholm
Vägarbete
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen
Stockholm
Vägarbete
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Skattegårdsvägen avstängd för all trafik mellan Bergslagsvägen och Vinstavägen
Preliminär sluttid: 2023-05-01 00:00
Mer info & Karta
Skattegårdsvägen avstängd för all trafik mellan Bergslagsvägen och Vinstavägen
E18
Norrtäljevägen
mot Norrtälje
Vägarbete
E18 vid Trafikplats Lahäll i riktning mot Norrtälje
Arbete med portaler. Kollektivkörfältet avstängt en sträcka på 100 meter strax efter avfarten mot Lahäll.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Arbete med portaler. Kollektivkörfältet avstängt en sträcka på 100 meter strax efter avfarten mot Lahäll.
E18
Enköpingsvägen
mot Stockholm
Vägarbete
E18 från Trafikplats Kungsängen (151) till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stockholm
Broarbete, barriär uppställd på vägrenen. Körfälten är flyttade i sidled.
Preliminär sluttid: 2022-12-02 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, barriär uppställd på vägrenen. Körfälten är flyttade i sidled.
222
Bro
Vägarbete
Väg 222 från Bro över Strömma Kanal till Stavsnäs båda riktningarna
Bygge av ny busshållplats. Trafikljus reglerar trafiken
Preliminär sluttid: 2022-11-29 16:00
Mer info & Karta
Bygge av ny busshållplats. Trafikljus reglerar trafiken
223
Mariefred
Södermanlands län
Vägarbete
Väg 223 från Mariefred till Trafikplats Läggesta (139) i riktning mot Nyköping
Vägmålning. Arbetsfordon i körfält.
Preliminär sluttid: Idag kl 14:00
Mer info & Karta
Vägmålning. Arbetsfordon i körfält.
261
Drottningholmsvägen/Gubbkärsvägen
Vägarbete
Väg 261 från Drottningholmsvägen/Gubbkärsvägen till Drottningholm i riktning mot Ekerö
Breddningsarbete på bron. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Breddningsarbete på bron. Ett körfält avstängt.
261
Vägarbete
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Broarbete, vägen avsmalnad
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, vägen avsmalnad
261
Tappströmsbron
Vägarbete
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid
Preliminär sluttid: 2025-03-15 16:00
Mer info & Karta
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid
263
Erikssundsbron
Vägarbete
Väg 263 från Erikssundsbron till Haga båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
269
Bro
Vägarbete
Väg 269 från Trafikplats Bro (148) till Albylund båda riktningarna
Renovering av bro.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Renovering av bro.
274
Vägarbete
Väg 274 på Vaxholmsvägen vid Engarn, i båda riktningar.
Ombyggnad av korsningen 274 och väg 1003 till en ny rondell.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad av korsningen 274 och väg 1003 till en ny rondell.
275
Vägarbete
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.
Arbete med förbifart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda
Preliminär sluttid: 2023-10-31 00:00
Mer info & Karta
Arbete med förbifart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda
506
Visbohammar
Vägarbete
Väg 506 från Visbohammar till Sundby båda riktningarna
Växelvis trafik pga renovering av järnvägsbro.
Preliminär sluttid: 2022-11-04 16:00
Mer info & Karta
Växelvis trafik pga renovering av järnvägsbro.
539
Ösmo
Vägarbete
Väg 539 från Trafikplats Ösmo till Himmelsö båda riktningarna
Anläggning av ny cirkulationsplats. Tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Anläggning av ny cirkulationsplats. Tillfällig väg förbi arbetsområdet.
590
Tibble
Uppsala län
Vägarbete
Väg 590 från L Tibble till Högby båda riktningarna
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
642
Skevik
Vägarbete
Väg 642 från Skevik till Lagnö brygga båda riktningarna
Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
800
Vägarbete
Väg 800 mellan Svanhagen och Skå kyrka, i båda riktningar.
Byggnation av cirkulationsplats
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats
814
Vägarbete
Väg 814 vid Svanhagen, i båda riktningar.
Byggnation av cirkulationsplats.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats.
925
Haga
Vägarbete
Väg 925 från Haga till Haga Kyrka båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
950
Vägarbete
Väg 950 i Stockholms län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1025
Norrsunds
Slåtterarbete
Väg 1025 från Norrsunds brygga till Glyxnäs i riktning mot Glyxnäs
Preliminär sluttid: Idag kl 12:00
Mer info & Karta
1052
Moralund
Uppsala län
Vägarbete
Väg 1052 från Moralund till Morstena båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält förbi arbetsplatsen
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält förbi arbetsplatsen
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
DEMO FLEX
Varje minut
Dygnet runt