10:07 DEMO EXTRA 12.2 °C
1626
(20:54) Väg 1626 från Hyssna till Hyssna kyrka båda riktningarna
Vägskada: Ett potthål i beläggningen väster om Hyssna. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2021-05-15 / 20:58
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Källa: Trafikverket / TrafikDirekt.se

Trafikinformation
DEMO EXTRA
Dygnet runt

© 2021 X For Media Production (xfm.se)