07:20 DEMO COMP -3.2 °C
Just nu pågår 58 vägarbeten.
Göteborg
nära Johan
Frölundaborgs Allé/Frölundaborgs allé nära Johan Alins Gata i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Arbete i spårområde
Starttid: 2021-11-26 / 04:00
Prel. sluttid: 2021-12-12 16:00
41
Varberg - Borås
Väg 41 Jonsö till Horred båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Totalavstängning av infart till Stationsvägen i Horred. Barriär längs vägkanten
Starttid: 2021-11-05 / 00:00
Prel. sluttid: 2022-06-01 16:00
Göteborg
Nils
Nils Ericsonsgatan mellan Nils Ericsonsplatsen och Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Schaktarbete på Nils Ericsonsgatan. Vägen helt blockerad under arbetet
Starttid: 2021-10-04 / 12:55
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
E45
Marieholmsleden
mot Göteborg
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Trafikplats Marieholmsmotet (76) i riktning mot Göteborg
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av ny väg/påfart ner i Marieholmstunneln.
Starttid: 2021-09-14 / 05:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
Göteborg
Hisingsbron
Hisingsbron från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kranbilslyft av material, vid kl 12.00 vardagar.
Starttid: 2021-09-01 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 15:00
1627
Hyssna
Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Renovering av en bro norr om Hyssna. Följ orange vägvisning
Starttid: 2021-08-11 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-16 16:00
1625
Rydal
Väg 1625 från Rydal till Bua båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas. Följ orange vägvisning
Starttid: 2021-07-01 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
Göteborgsvägen
Göteborgsvägen vid Flöjelbergsgatan, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen och Berghemsgatan. Även förlängning av spårvagnshållplats. Minst ett körfält öppet i varje riktning. 9 augusti - 30 november går det inte att göra vänstersväng i korsningen pga att det inte går att korsa spårvagnsspåren.
Starttid: 2021-05-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:30
Göteborg
Norra
Norra Sjöfarten (Götaleden) mellan Södra Sjöfarten/Operagatan och Västra Sjöfarten (Götaleden) i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Avkörningsfält mot Hisingsbron delvis avstängt då lossning och gjutning pågår.
Starttid: 2021-05-20 / 13:14
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Kvarnbygatan
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Starttid: 2021-04-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 17:00
1743
Jutagården
Väg 1743 från Jutagården till Kastenhov båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Nybyggnation av cirkulationsplats
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-12-17 16:00
Göteborg
Gullbergsvassgatan
Gullbergsvassgatan till Gullbergsvassgatan/Falutorgslänken mellan E6 och E6 i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Schakt. Trafik regleras med signaler.
Starttid: 2021-04-05 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider. Observera att sluttidsprognosen är osäker.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-12-20 05:00
Bifrostgatan
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2022-12-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Vädermotet till Vikansmotet N i riktning mot Angered
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Tingstadstunneln
E 6.21 på Lundbyleden vid Lundbytunneln, i riktning mot Tingstadstunneln.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Fasta arb.platser Utställning av barriär i serviceficka för skydd av bomliftar
Starttid: 2021-11-29 / 21:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av ett körfält i vardera riktning
Starttid: 2021-11-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6/E6.21 av-/påfart från E6.21 (Tpl Brunnsbomotet) till Tpl Ringömotet i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Avfarten mot E6 Oslo(Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.
Starttid: 2021-11-10 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Sprängningsarbetet på E6 i höjd med Kallebäcksmotet gör uppehåll från fredag 26 november till fredag den 3 december och beräknas återupptas måndag den 6 december.
Starttid: 2021-10-12 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-10 11:50
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av busskörfält.
Starttid: 2021-09-27 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete. Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen
Starttid: 2021-08-26 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info & Karta
Vägarbeten: Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan.
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Underhåll och utbyte av brospann.
Starttid: 2019-08-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-07-17 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 vid Trafikplats Partillemotet (80) i riktning mot Alingsås
Mer info & Karta
Vägarbeten: Del av avfart i Partillemotet är avstängd för trafik på grund av ett akut reparationsarbete.
Starttid: 2021-11-30 / 03:00
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Räkna med längre restid under rusningstrafik
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
155
Öckeröleden
Väg 155 på Hjuviksvägen mellan Flyghamnsvägen och Hjuvik, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Beläggning av GC utmed Lilla Varholmen till Torslanda. Nattarbete 19.30 - 05.30. Där det finns bussfil kommer denna stängas av samt gång- och cykeltrafikanter leds ut i mittenfilen som kommer vara avstängd till enbart dem. Trafiken lotsas i det körfält längst ut.
Starttid: 2021-11-01 / 19:00
Prel. sluttid: 2023-06-30 16:00
160
Tjörnbron
Väg 160 Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Anläggning av servicefickor på Källön. Körfält flyttas i sidled. Arbete i båda körriktningarna.
Starttid: 2021-11-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-13 16:00
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Nordhem till Vävra båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel.
Starttid: 2021-10-18 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
169
Tjörn
Väg 169 från Aröd till Cirkulationsplats Rönnäng båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Busshållplatser vid Tjörns ishall samt Bleketskolan ska byggas om.
Starttid: 2021-11-01 / 10:30
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
169
Tjörn
Väg 169 från Habborsby till Skedet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Skyddsfordon
Starttid: 2021-10-18 / 08:30
Prel. sluttid: 2022-01-27 16:00
503
Lindomevägen
Väg 503 Hällesåker till Gränsudden båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Drift/underhåll.
Starttid: 2021-11-29 / 07:05
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
513
Gamla Riksvägen
Väg 513 från Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Håkulla till Cirkulationsplats Lindome båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med hjälp utav vakter. Arbetstider vardagar 7-16.
Starttid: 2021-11-30 / 08:44
Prel. sluttid: 2021-12-06 16:00
524
Bråtared
Väg 524 Bråtared till Grandalen båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Separering av Trafikverkets belysning från kommunens. Ny centraler och jordkabel grävs ner.
Starttid: 2021-11-08 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 Öjersjö till Cpl Timmerslätt båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Breddning av rondell
Starttid: 2021-05-03 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-12-23 16:00
542
Eskilsbyvägen
Väg 542 Buarås till Björredsmotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Tryckning och grävning för ny kabel. Vakter som reglerar trafiken.
Starttid: 2021-11-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-01-09 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
554
Hindås
Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Trafikljus reglerar trafiken, ett körfält tas i anspråk.
Starttid: 2021-10-20 / 11:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
566
Björlanda
Väg 566 från Björlanda skola till Björlanda kyrka båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-11-11 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
580
Svensby
Väg 580 Svensby till Lerbäck båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
604
Torsby
Väg 604 från Torsby prästgård till Tofta båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ombyggnation av korsning. Trafikljusreglerad
Starttid: 2021-11-24 / 13:16
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:00
611
Risby
Väg 611 från Risby till Veneröd båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
614
Gategården
Väg 614 från Gategården till Restad båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
616
Vävra
Väg 616 Vävra till Kållstorp båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
617
Restad
Väg 617 från Restad till Ödsmåls kile båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
660
Sågen
Väg 660 från Sågen till Elversröd båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Bygg av gång- och cykelbana. Tillfälliga störningar samt kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2021-02-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
934
Josberg
Hallands Län
Väg 934 Josberg till Cpl Fjärås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Förläggning av ledningar. Vatten och optokabel.
Starttid: 2021-11-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
1524
Kullagården
Väg 1524 Kullagården till Haby båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Tryckning utmed samt under vägen, vakter styr trafiken på plats
Starttid: 2021-11-30 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
1605
Syltered
Väg 1605 från Syltered till Hajom båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-09-23 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
1607
Viskadal
Väg 1607 från Viskadal V till Berghem båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-11-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
1637
Hulu
Väg 1637 Hulu till Nabbamotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Tryckning under vägen. Trafikljusreglerad
Starttid: 2021-11-29 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:00
E20
av/påfart
Väg 1750 Hästeryd av/påfart E20 till Lövhult båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byte av ljuskällor i armaturer. En ljuskällla tar 10-15 minuter.
Starttid: 2021-11-19 / 10:48
Prel. sluttid: 2023-01-02 16:00
1751
Ingaredsmotet
Väg 1751 Tpl Ingaredsmotet till Edsås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byte av ljuskällor i armaturer. En ljuskällla tar 10-15 minuter.
Starttid: 2021-11-19 / 10:48
Prel. sluttid: 2023-01-02 16:00
1753
Stockagärde
Väg 1753 Stockagärde till Edsås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byte av ljuskällor i armaturer. En ljuskällla tar 10-15 minuter.
Starttid: 2021-11-19 / 10:48
Prel. sluttid: 2023-01-02 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinfo
DEMO COMP
Varje minut
Dygnet runt