03:29 DEMO COMP 11.6 °C
11 nya vägarbeten har startats.
E20
Alingsåsleden
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Tolleredsmotet (90) båda riktningarna
Vägarbeten: Brospolning.
Starttid: Idag kl 00:37
155
Öckeröleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 155 från Färjeläge Lilla Varholmen till Vädermotet båda riktningarna
Vägarbeten: Kantklippning.
Starttid: 2021-06-15 / 23:35
Göteborg
Lundbyleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E6.21 från Eriksbergsmotet till Brunnsbomotet båda riktningarna
Vägarbeten: Slotterarbeten.
Starttid: 2021-06-15 / 23:30
158
Säröleden
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
Väg 158 från Trafikplats Kungsbacka C (60) till Kläppa båda riktningarna
Vägarbeten: Slotterarbeten.
Starttid: 2021-06-15 / 22:40
E 6
Tingstadstunneln
Söderut
Prel. sluttid: Idag kl 05:30
Mer info
E6 vid Tingstadstunneln i riktning mot Malmö
Vägarbeten: Södergående tunnelrör avstängt för trafik. Mötande trafik i det norrgående tunnelröret, ett körfält öppet i vardera riktningen.
Starttid: 2021-06-15 / 22:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
E6 från Trafikplats Frillesås (57) till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Sandsjöbacka båda riktningarna
Vägarbeten: Väglinjemålning.
Starttid: 2021-06-15 / 21:24
Västerleden
Gnistängstunneln
mot Angered
Prel. sluttid: Idag kl 04:00
Mer info
E6.20 från Åbromotet (66) till Gnistängstunneln S i riktning mot Angered
Vägarbeten: Grästrimning.
Starttid: 2021-06-15 / 21:14
Göteborg
Söderleden
Prel. sluttid: Idag kl 03:00
Mer info
E6.20 från Åbromotet (66) till Hagenmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Portalarbeten
Starttid: 2021-06-15 / 21:09
40
Boråsleden
Prel. sluttid: 2021-06-22 16:00
Mer info
Väg 40 från Mölnlyckemotet (72) till Kallebäcksmotet (70) båda riktningarna
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete mellan klockan 22:00-05:00. Trafiken leds över till motsatta körfältet. St Sigfridsgatan avfart mot väg 40 avstängd.
Starttid: 2021-06-15 / 21:00
Göteborg
Älvsborgsbron
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Under natten mellan tisdag den 15 Juni och onsdag den 16 Juni lotsas trafiken förbi arbetet på Älvsborgsbron. Köer kommer att förekomma.
Starttid: 2021-06-15 / 21:00
Göteborg
Norrleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:30
Mer info
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Tuvevägen båda riktningarna
Vägarbeten: Dikesarbeten. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2021-06-15 / 19:54
Just nu pågår 83 vägarbeten.
40
Boråsleden
Väg 40 från Mölnlyckemotet (72) till Kallebäcksmotet (70) båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete mellan klockan 22:00-05:00. Trafiken leds över till motsatta körfältet. St Sigfridsgatan avfart mot väg 40 avstängd.
Starttid: 2021-06-15 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-06-22 16:00
Göteborg
Västra Hamngatan mellan Kyrkogatan och Södra Larmgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-06-14 / 09:58
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
542
Eskilsbyvägen
Väg 542 Buarås till Björredsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Vägen avstängd under dagtid, följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-06-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-18 00:00
Göteborg
Linnégatan mellan Nordenskiöldsgatan och Linnéplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbete i spårområde. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-06-12 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-08-02 04:00
E20
Alingsåsleden
mot Göteborg
E20 från Hedvigsberg till Trafikplats Bodarnamotet (94) i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Akut vägskada. Barriärer och arbetsfordon på körbanan. Risk för köbildning.
Starttid: 2021-06-10 / 15:37
Prel. sluttid: 2021-06-22 18:00
Göteborg
Gunnestorpsvägen nära Finlandsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Beläggningsarbeten dagtid. Trafiken regleras med flaggvakter.
Starttid: 2021-06-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-07-09 15:00
Göteborg
Norra Gubberogatan mellan Sankt Pauligatan/Willinsbron och Redbergsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2021-05-31 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 15:00
Göteborgsvägen vid Flöjelbergsgatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen och Berghemsgatan. Även förlängning av spårvagnshållplats. Minst ett körfält öppet i varje riktning.
Starttid: 2021-05-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:30
Göteborg
Norra Sjöfarten (Götaleden) mellan Södra Sjöfarten/Operagatan och Västra Sjöfarten (Götaleden) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete.
Starttid: 2021-05-20 / 13:14
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Östra Eriksbergsgatan mellan Sannegårdsgatan/Nordviksgatan och Belegatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbete dagtid mellan kl. 07:00-16:00. .
Starttid: 2021-05-17 / 07:47
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Sommarvädersgatan mellan Väg 565 (Björlandavägen) och Hjalmar Brantingsgatan/Yrvädersgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Belysningsarbeten.
Starttid: 2021-05-10 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
2004
Väg 2004 från Fuxerna till Fuxerna kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings- och telearbete. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-05-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-30 16:00
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. Befintliga parkeringar på gamla torget tas bort och ersätts med längsgående 'fickparkeringar'. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Starttid: 2021-04-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 17:00
1743
Väg 1743 från Jutagården till Kastenhov båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av cirkulationsplats..
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
Frölundagatan vid Pedagogen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Frölundagatan, mellan Bifrostgatan och Gammagatan kommer att vara avstängd på grund av vattenledningsarbete. Omledning av fordonstrafik sker via Alfagatan och Gammagatan. Cykel och gående kan passera på GC-vägen.
Starttid: 2021-04-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 17:00
Påfarten söderut
Mer info
Vägarbeten: Broarbete på Trafikplats 61, Kungsbacka Norra. Påfarten mot Malmö avstängd. Följ orange vägvisning. Avfarten i södergående.
Starttid: 2021-04-06 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Kruthusgatan nära Falutorgslänken i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Schakt. Trafik regleras med signaler.
Starttid: 2021-04-05 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Mellbyleden
Mellbyleden mellan Väg 553 (Utbyvägen) och Bergsjövägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbet.
Starttid: 2021-03-22 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Bergslagsgatan nära Kruthusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Bergslagsgatan avstängd på grund av arbete med Västlänken. Trafiken leds runt regionens hus.
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-02 17:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan nära Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsomläggning Nils Ericsonsgatan. Vägen avstängd från Spannmålsgatan och ca 100 meter söderut.
Starttid: 2021-02-18 / 08:23
Prel. sluttid: 2021-08-03 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbeten på Gullbergs Strandgata 2-8. Vägen avstängd för biltrafik. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2021-01-15 / 06:35
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-08-15 16:00
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2022-12-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbete på Rosenlundsgatan vilket gör att trafiken leds om något söder om den ursprungliga gatan. I övrigt ingen påverkan på trafiken. Prognosen är oklar.
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Mölndal
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Bräckemotet i riktning mot Mölndal
Mer info
Vägarbeten: Arbetet sker vid gång- och cykelbanan längs med sträckan.
Starttid: 2020-06-12 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-10-30 00:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Gång- och cykeltrafik leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6.21 från Eriksbergsmotet till Brunnsbomotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Slotterarbeten.
Starttid: 2021-06-15 / 23:30
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
E 6
Tingstadstunneln
Söderut
E6 vid Tingstadstunneln i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Södergående tunnelrör avstängt för trafik. Mötande trafik i det norrgående tunnelröret, ett körfält öppet i vardera riktningen.
Starttid: 2021-06-15 / 22:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:30
E6 E20
Kungsbackaleden
Hallands Län
E6 från Trafikplats Frillesås (57) till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Sandsjöbacka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Väglinjemålning.
Starttid: 2021-06-15 / 21:24
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Västerleden
Gnistängstunneln
mot Angered
E6.20 från Åbromotet (66) till Gnistängstunneln S i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Grästrimning.
Starttid: 2021-06-15 / 21:14
Prel. sluttid: Idag kl 04:00
Göteborg
Söderleden
E6.20 från Åbromotet (66) till Hagenmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Portalarbeten
Starttid: 2021-06-15 / 21:09
Prel. sluttid: Idag kl 03:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Under natten mellan tisdag den 15 Juni och onsdag den 16 Juni lotsas trafiken förbi arbetet på Älvsborgsbron. Köer kommer att förekomma.
Starttid: 2021-06-15 / 21:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Göteborg
Norrleden
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Tuvevägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Dikesarbeten. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2021-06-15 / 19:54
Prel. sluttid: Idag kl 05:30
E 6
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Förlängning av barriär på ramp 75a
Starttid: 2021-06-09 / 01:00
Prel. sluttid: 2021-06-17 16:00
E45
Marieholmsleden
E6 Gullbergsmotet avfart E45 södergående, 21,239 till Gullbergsmotet avfart E45 södergående, 21,239 båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafiken leds om via Stationsmotet tillbaka till Falutorgsmotet.
Starttid: 2021-05-31 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-06-17 16:00
Norrleden
Angeredsbron
E6.20 vid Angeredsbron båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Broarbete. Dubbelriktad trafik mot Gårdsten.
Starttid: 2021-05-31 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-08-23 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Från 16 april till 31 augusti är det begränsad framkomlighet på Älvsborgsbron. Risk för köer och längre restid. Påfarten från Högsboleden samt påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är stängda för fordonstrafik. Välj alternativa vägar eller färdsätt. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till den västra sidan av bron.
Starttid: 2021-04-16 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Betongbarriär längs med västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Renovering av brobana på gång/cykelbanan. Östra sidans gång- och cykelbana helt avstängd.
Starttid: 2021-02-01 / 21:03
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan.
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 vid Rödbomotet (85) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbeten, arbetsredskap vid sidan av vägen. Ingen påverkan på trafiken. ..
Starttid: 2020-11-27 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-07-15 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,3 meter.
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Tolleredsmotet (90) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Brospolning.
Starttid: Idag kl 00:37
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Kortare avstängning kan förekomma på grund av sprängningsarbeten dagtid måndag - torsdag. Räkna med längre restid under rusningstrafik.
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
E45
E 45 mellan Järntorgsmotet och Falutorget, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förstärkningsarbete Götatunneln
Starttid: 2021-06-14 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
E45
Bohus - Lilla Edet
E45 från Cirkulationsplats Glässnäs till Trafikplats S Lilla Edetmotet (95) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Räckesreparation. Ett körfält i vadera riktnign är avstängt.
Starttid: 2021-06-14 / 08:21
Prel. sluttid: 2021-06-18 16:00
E45
Oscarsleden
E45 av-/påfart från Nordhemsgatan till Järnvågsgatan/Heurlins Plats (Tpl Järntorgsmotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av hus. Nordhemsgatan avstängd mellan E45 och Masthamnsgatan i båda riktningar.
Starttid: 2021-03-22 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-08-20 16:00
155
Öckeröleden
Väg 155 från Färjeläge Lilla Varholmen till Vädermotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kantklippning.
Starttid: 2021-06-15 / 23:35
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
158
Säröleden
Hallands Län
Väg 158 från Trafikplats Kungsbacka C (60) till Kläppa båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Slotterarbeten.
Starttid: 2021-06-15 / 22:40
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
158
Säröleden
Väg 158 på Säröleden mellan Brottkärrsmotet och Askims Stationsväg, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.
Starttid: 2020-04-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
503
Spårhagavägen
Väg 503 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Fiberarbete.
Starttid: 2021-06-14 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 Rondellen, Lindome till Inseros båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. I höjd med golfbanan. Flaggvakter reglerar trafiken.
Starttid: 2021-05-25 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 från Grantjärn till Eriksmyst båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Utbyte och standardhöjning av räcke samt dikning av sträcka.
Starttid: 2021-04-06 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
510
Väg 510 Börsås fornborg till Hällesåker
Mer info
Vägarbeten: Arbete i befintlig kanalisation runt GC igenom Hällesåker för dragning av optoslang
Starttid: 2021-06-14 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 från Cirkulationsplats Furulund till Cirkulationsplats Bårhult båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana vid sidan av vägen.
Starttid: 2021-04-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
563
Kongahällavägen
Väg 563 (Kongahällavägen) mellan Väg 565 (Björlandavägen) och Låssbyvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2021-05-31 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 15:00
617
Väg 617 från Ödsmål till Rörtången båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Löst stenmaterial på vägen, risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-06-01 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
624
Väg 624 från Vitsten till Södra Aröd båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i båda riktningar. Trafiken kan komma att påverkas i större utsträckning under kortare perioder.
Starttid: 2021-02-10 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-09-14 16:00
627
Väg 627 från Hanekullen till Rishammar båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Löst stenmaterial på vägen. Risk för stenskott. Vägen kommer att sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-31 / 18:30
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
635
Väg 635 Gilltorp till Toröd båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Löst stenmaterial på vägen. Risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-27 / 06:30
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
638
Väg 638 Gåre till Anvik båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Löst stenmaterial på vägen. Risk för stenskott, vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-06-01 / 15:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
657
Väg 657 Å till Talbo båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Beläggningsarbete. Löst stenmaterial på vägen, Risk för stenskott.Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
660
Väg 660 från Sågen till Elversröd båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Bygg av gång- och cykelbana. Tillfälliga störningar samt kortare stopp i trafiken kan förekomma. .
Starttid: 2021-02-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
665
Väg 665 Grössbyn till Sågen båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Löst stenmaterial på vägen, Risk för stenskott.Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-06-07 / 05:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
726
Väg 726 Säbylund till Säby båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Löst stenmaterial på vägen. Risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
727
Väg 727 från Långekärr till Kyrkesund båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Löst stenmaterial, risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-31 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
923
Hallands Län
Väg 923 Förlanda till Ö Öxared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2021-06-01 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
923
Hallands Län
Väg 923 från Förlanda till Ö Öxared båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-19 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
926
Hallands Län
Väg 926 från Duvehed Ö till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Sjögärde båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, löst stenmaterial risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-17 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
932
Hallands Län
Väg 932 Cpl Fjärås till Lekevallen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-04-20 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
953
Hallands Län
Väg 953 Bukärr till Kullavik båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-06-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
1524
Väg 1524 från Kullagården till Lekvad båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-04-27 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
1525
Väg 1525 från Viskadal V till Haby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-04-27 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
1611
Väg 1611 Smälteryd till Kärra båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete i båda riktningar, trafiken regleras med vakt och lots
Starttid: 2021-06-09 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
1619
Väg 1619 från Ubbhults kapell till Flygsnäs båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, löst stenmaterial. Risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-25 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
1758
Väg 1758 Stenkulla till Holmared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förstärkning av väg 1758 mellan Henå - Holmared. Risk för stenskott.
Starttid: 2020-10-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-07-31 16:00
1967
Väg 1967 Cpl Nödinge N till Ryd båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete på hela sträckan. Löst stenmaterial på vägbanan. Risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar. Välj om möjligt annan väg.
Starttid: 2021-06-02 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
1975
Väg 1975 Dalån till Fors båda riktningarna
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Löst stenmaterial på vägen. Risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.
Starttid: 2021-05-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
DEMO COMP
Dygnet runt