08:22 DEMO COMP 9.0 °C
Göteborg
Oscarsleden
(07:58) Väg 45.01 från Jaegerdorffsmotet till Kusttorgsmotet i riktning mot Rödastensmotet
Prel. sluttid: Idag kl 09:00
Mer info
Fordonshaveri: Bil har fått stopp och står i vägren i riktning mot Gnistängstunneln. Vägassistans är på plats och inväntar bärgare,. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 08:16
E 6
Kungälvsleden
(07:48) E6 av-/påfart från E6 (Tpl Rödbomotet) till Väg 587 (Cpl Rödbomotet) i Göteborg kommun
Prel. sluttid: Idag kl 08:30
Mer info
Fordonshaveri: Bil har fått stopp efter Kungälvsbron vid avfarten i södergående riktning. Vägassistans och bärgare är på plats. Körfält blockerade
Uppdaterad: Idag kl 08:17
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor. Prognos: Oförändrad.
Uppdaterad 2020-11-24 / 03:28
3 nya vägarbeten har startats.
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
Prel. sluttid: Idag kl 15:00
Mer info
E20 från Trafikplats Fräntorpsmotet (78) till Trafikplats Partillemotet (80) i riktning mot Alingsås
Vägarbeten: Dikningsarbete.
Starttid: Idag kl 07:52
550
Benarebyvägen
Prel. sluttid: 2020-11-27 16:00
Mer info
Väg 550 från Börsås fornborg till Djupedalsängsvägen båda riktningarna
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.Trafiken regleras med lots
Starttid: Idag kl 07:45
543
Prel. sluttid: 2020-12-20 16:00
Mer info
Väg 543 från Buarås till Vrestaby båda riktningarna
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: Idag kl 06:00
Källa: Trafikverket / TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dygnet runt
DEMO COMP

© 2020 X For Media Production