10:03 DEMO COMP 12.4 °C
1626
(20:54) Väg 1626 från Hyssna till Hyssna kyrka båda riktningarna
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
Mer info
Vägskada: Ett potthål i beläggningen väster om Hyssna. 1 Körfält blockerade
Uppdaterad: 2021-05-15 / 20:58
Källa: Trafikverket / TrafikDirekt.se

Trafikinformation
DEMO COMP
Dygnet runt

© 2021 X For Media Production (xfm.se)