21:02 Malmö -2.6 °C
Dela med dig av TrafikDirekt.
Just nu pågår 10 vägarbeten.
1123
Väg 1123 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete i Löberöd.
Starttid: 2021-01-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-22 16:00
896
Väg 896 från Bomhög till Hjärup båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av spårarbete i Hjärup.
Starttid: 2019-05-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-01-31 16:00
E6/E6.1 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till Väg 874 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktning i körbana på ramp mot Åkarp..
Starttid: 2019-11-19 / 15:00
Prel. sluttid: 2024-12-31 23:00
101
Väg 101 vid V Ingelstad, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Arbete med ny anslutning till väg 101.
Starttid: 2020-12-14 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
110
Väg 110 vid Tågarp, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete vid järnvägsövergången i Tågarp.
Starttid: 2021-01-11 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-02-05 16:00
581
Väg 581 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om V Ingelstad.
Starttid: 2020-11-11 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
767
Väg 767 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Trafiken regleras med trafikljus. Ledningsarbete i Rydsgård.
Starttid: 2021-01-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-02-12 16:00
941
mot Lund
Väg 941 vid S Sandby i riktning mot Lund
Mer info
Vägarbeten: Belamring, byggstaket och vägmärken i Södra Sandby.
Starttid: 2019-03-01 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 23:00
945
Väg 945 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om Lund.
Starttid: 2021-01-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
1268
Väg 1268 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Brönneslöv
Starttid: 2020-12-21 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-31 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dygnet runt
Malmö

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production