12:43 Malmö 22.5 °C
1 nytt vägarbete har startat.
671
Prel. sluttid: 2020-10-30 16:00
Mer info
Väg 671 i Skåne län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan E65 och Börringe.
Starttid: Idag kl 08:00
Lund
Norra Ringen
Avslutad: 12:22
E6.02 från Cirkulationsplats Getingevägen till Trafikplats Lund N (22) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Underhållsarbete i Lund.
Starttid: Idag kl 11:12
Preliminär sluttid: Idag kl 13:00
Just nu pågår 17 vägarbeten.
896
Väg 896 från Bomhög till Hjärup båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av spårarbete i Hjärup.
Starttid: 2019-05-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-01-31 16:00
874
Väg 874 i Skåne län.
Mer info
Vägarbeten: Utbyggnad järnvägen i Åkarp.
Starttid: 2018-07-03 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 23:00
E6/E6.1 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till Väg 874 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
Mer info
Vägarbeten: Schaktning i körbana på ramp mot Åkarp.
Starttid: 2019-11-19 / 15:00
Prel. sluttid: 2024-12-31 23:00
E22
E 22 vid Trafikplats Gastelyckan (21), i riktning mot Hörby.
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete vid trafikplats Gastelyckan.
Starttid: 2020-08-11 / 12:00
Prel. sluttid: 2020-08-14 16:00
102
mot Lund
Väg 102 vid Trafikplats Gastelyckan (21), i riktning mot Lund.
Mer info
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete.
Starttid: 2020-08-05 / 14:00
Prel. sluttid: 2020-08-14 16:00
108
Väg 108 från Cirkulationsplats Lund S2 till Trolleberg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av broarbete mellan Flackarp och Lund Södra.
Starttid: 2020-07-18 / 09:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
671
Väg 671 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan E65 och Börringe.
Starttid: Idag kl 08:00
Prel. sluttid: 2020-10-30 16:00
767
Väg 767 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Rydsgård.
Starttid: 2020-07-07 / 10:00
Prel. sluttid: 2020-09-10 16:00
852
Väg 852 från Åkarp till Hunnerup i riktning mot Hunnerup
Mer info
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Hjärup.
Starttid: 2020-07-03 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-08-21 16:00
941
Väg 941 vid S Sandby båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Belamring, byggstaket och vägmärken i Södra Sandby .
Starttid: 2019-03-01 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 23:00
956
Väg 956 från Dalby till Granedal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Dalby.
Starttid: 2020-06-16 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-30 16:00
1210
Väg 1210 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Rapparp.
Starttid: 2020-08-03 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
1214
Väg 1214 från Torrlösa Kyrka till Vittskövle N båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Torrlösa och Vittskövle.
Starttid: 2020-08-03 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
1214
Väg 1214 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Svalöv.
Starttid: 2020-08-03 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
1215
Väg 1215 i Skåne län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Svalöv.
Starttid: 2020-08-03 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
1218
Väg 1218 från Östraby till Knutstorp SO båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete melan Östraby och Knutstorp.
Starttid: 2020-08-03 / 06:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
1264
Väg 1264 i Skåne län.
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Eslöv.
Starttid: 2020-08-04 / 07:00
Prel. sluttid: 2020-12-31 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se
2000 - 2020 © X For Media Production