11:45 Västernorrlands Län
Just nu pågår 82 vägarbeten.
563
Dövikssjön
Vägarbete
Väg 563 från Dövikssjön till Mjösund i riktning mot Forsa
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
563
Vägarbete
Väg 563 i Västernorrlands län.
Lednings/telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete.
E 4
Örnsköldsvik - Härnösand
Vägarbete
E4 från Mäja till Stensland i riktning mot Umeå
Bergåtgärder, arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Bergåtgärder, arbetsfordon på vägbanan.
914
Skorped
Vägarbete
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Arbete med vägtrummor och underhåll. Vägen stängs av under dagtid i båda riktningar, hänsyn tas dock till boende längs sträckan.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vägtrummor och underhåll. Vägen stängs av under dagtid i båda riktningar, hänsyn tas dock till boende längs sträckan.
562
Nolby
Vägarbete
Väg 562 från Nolby till Sundsvallsbron båda riktningarna
Ombyggnation av väg.
Preliminär sluttid: 2024-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av väg.
562
Nolby
Vägarbete
Väg 562 från Nolby till Sundsvall C båda riktningarna
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Landsvägsallén och Kustvägen mellan Resecentrum och Nolby. Begränsad framkomlighet.
332
Gålån
Vägarbete
Väg 332 från Gålån till Mäland båda riktningarna
Gålåbron avstängd för trafik på grund av skada i konstruktionen.
Preliminär sluttid: 2022-11-01 16:00
Mer info & Karta
Gålåbron avstängd för trafik på grund av skada i konstruktionen.
E 4
Örnsköldsvik
Beläggningsarbete
E4 från Österås till Trafikplats Arnäs (255) båda riktningarna
Fräsningsarbete, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 00:00
Mer info & Karta
Fräsningsarbete, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
E 4
Örnsköldsvik - Härnösand
Vägarbete
E4 från Trafikplats Gräta (248) till Träsk båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Tjärnsjö
Vägarbete
E4 från Tjärnsjö till Trafikplats Rosenhill (239) båda riktningarna
Kabelarbete, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete, arbetsfordon på vägen.
Vägarbete
E4 från Trafikplats Stockvik (224) till Sundsvallsbron båda riktningarna
Bullerskyddsåtgärder Södergående trafik överleds till att dela på norrgåendes körfält mellan Fläsian och Bredsand.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Bullerskyddsåtgärder Södergående trafik överleds till att dela på norrgåendes körfält mellan Fläsian och Bredsand.
E 4
Örnsköldsvik - Härnösand
Vägarbete
E4 från Norrtjärn till Norum båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet.
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
Vägarbete
E4 från Öden till Länsgr. Västerbottens/Västernorrlands län vid Saluböle båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06.
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
Vägarbete
E4 från Trafikplats Olstorp (256) till Öden båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06.
E 4
Örnsköldsvik - Nordmaling
Vägarbete
E4 från Saluböle till Grundsunda båda riktningarna
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet. Arbetet sker kvälls- och nattetid vardagar kl.18-06
Storboda
Vägarbete
E14 från Storboda till Torpshammar båda riktningarna
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
Torpshammar
Vägarbete
E14 från Torpshammar till Tirsta V båda riktningarna
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
E14
Vägarbete
E 14 vid Davidstad, i riktning mot Ånge.
Byggnadsställning vid husen, skyddsbarriärer skyddar arbetsområdet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnadsställning vid husen, skyddsbarriärer skyddar arbetsområdet.
83
Albybyn
Vägarbete
Väg 83 från Albybyn till Ovansjö båda riktningarna
Broarbete. Kantbalksrenovering av båda kantbalkar Tätskiktsbyte. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-11-25 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Kantbalksrenovering av båda kantbalkar Tätskiktsbyte. Ett körfält avstängt.
86
Bodacke
Vägarbete
Väg 86 från Bodacke till Järkvissle båda riktningarna
Lednings/ telearbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/ telearbete.
86
Sillre
Vägarbete
Väg 86 från Sillre till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län Forsstrand båda riktningarna
Rasering av telestolpar och kablar.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av telestolpar och kablar.
86
Kovlandsmon
Vägarbete
Väg 86 från Kovlandsmon till Kovland båda riktningarna
Flytt av befintlig busshållsplats i höjd med Sättna. Begränsad framkomlighet, trafik leds förbi arbetsområdet.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Flytt av befintlig busshållsplats i höjd med Sättna. Begränsad framkomlighet, trafik leds förbi arbetsområdet.
86
Kovlandsmon
Vägarbete
Väg 86 från Kovlandsmon till Kovland båda riktningarna
Byggnation av tillfällig väg. Trafik leds växelvis med trafikljus förbi arbetsområdet.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av tillfällig väg. Trafik leds växelvis med trafikljus förbi arbetsområdet.
86
Bodacke
Vägarbete
Väg 86 från Bodacke till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län Forsstrand båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
86
Strömås
Beläggningsarbete
Väg 86 från Strömås till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län Forsstrand båda riktningarna
Stödkantsläggning. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Stödkantsläggning. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet
86
Selånger
Vägarbete
Väg 86 från Selånger till Kovlandsmon båda riktningarna
Arkeologisk utredning på valda sträckor mellan Silje-Kovland, Arbetet sker dagtid vardagar mellan 09-15.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 15:00
Mer info & Karta
Arkeologisk utredning på valda sträckor mellan Silje-Kovland, Arbetet sker dagtid vardagar mellan 09-15.
86
Selånger
Vägarbete
Väg 86 från Selånger till Strömås båda riktningarna
Ombyggnation av vägsträcka genom Kovland.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av vägsträcka genom Kovland.
315
Överturingen
Vägarbete
Väg 315 från Överturingen till Ytterturingen båda riktningarna
Arbete med anläggande av om/förbifarter till tillfälliga broar.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med anläggande av om/förbifarter till tillfälliga broar.
315
Haverö
Vägarbete
Väg 315 från Haverö till Kölsillre båda riktningarna
Broarbete. Trafiken leds på tillfällig väg.
Preliminär sluttid: 2023-10-26 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafiken leds på tillfällig väg.
315
Haverö
Vägarbete
Väg 315 från Haverö till Kölsillre båda riktningarna
Arbete med anläggande av tillfällig väg för kommande omledning.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med anläggande av tillfällig väg för kommande omledning.
315
Överturingen
Vägarbete
Väg 315 från Överturingen till Ytterturingen båda riktningarna
Arbete utbyte av broar till BK4-broar.
Preliminär sluttid: 2023-10-26 16:00
Mer info & Karta
Arbete utbyte av broar till BK4-broar.
320
Kovland
Vägarbete
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Trafiksignalreglering för tillfällig väg via pendlarparkering. Risk för köbildning och väntetid.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Trafiksignalreglering för tillfällig väg via pendlarparkering. Risk för köbildning och väntetid.
320
Kovland
Vägarbete
Väg 320 från Kovland till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Sandnäset båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-01-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
320
Kovland
Vägarbete
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Grävningsarbete i mark i höjd med Kovland.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Grävningsarbete i mark i höjd med Kovland.
320
Kovland
Vägarbete
Väg 320 från Kovland till Gåltjärn båda riktningarna
Ombyggnad anslutning till väg 86 - Kovland.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad anslutning till väg 86 - Kovland.
335
Offer
Vägarbete
Väg 335 från Offer till Kläppen båda riktningarna
Ledningsarbete mellan Offer och Gålsjö bruk. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete mellan Offer och Gålsjö bruk. Risk för begränsad framkomlighet
511
Gim
Vägarbete
Väg 511 från Gim till Gim Ö båda riktningarna
Ledningsarbete, strax väster om korsning med väg 533. Arbetet utförs 07:00-16:00 måndag till fredag
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, strax väster om korsning med väg 533. Arbetet utförs 07:00-16:00 måndag till fredag
529
Grundsjön
Vägarbete
Väg 529 från Grundsjön till Gim båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Risk för begränsad framkomlighet
532
Gim
Vägarbete
Väg 532 från Gim till Torpshammars herrgård båda riktningarna
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet.
533
Gäle
Vägarbete
Väg 533 från Gäle till Gim Ö båda riktningarna
Ledningsarbete. Byggtrafik kan förekomma på sträckan
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Byggtrafik kan förekomma på sträckan
535
Hjältan
Vägarbete
Väg 535 från Hjältan till Viskansbron båda riktningarna
Reparation av vägskada i Viskan. Begränsad framkomlighet, en vägbana avstängd. Observera att sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.
Preliminär sluttid: 2022-10-21 16:00
Mer info & Karta
Reparation av vägskada i Viskan. Begränsad framkomlighet, en vägbana avstängd. Observera att sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.
539
Länsgräns
Vägarbete
Väg 539 från Länsgr. Gävleborgs/Västernorrlands län vid Stornaggen till Naggen båda riktningarna
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Begränsad framkomlighet.
542
Vägarbete
Väg 542 mellan Vigge och Matfors, i båda riktningar.
Underhållsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Arbetsfordon på vägen.
544
Lucksta
Vägarbete
Väg 544 från Lucksta till Matfors båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
544
Lucksta
Vägarbete
Väg 544 från Lucksta till Matfors båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
553
Torpshammars
Vägarbete
Väg 553 från Torpshammars herrgård till Viskans folkpark båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
553
Tirsta
Vägarbete
Väg 553 från Tirsta Ö till Boda båda riktningarna
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
553
Tirsta
Vägarbete
Väg 553 från Tirsta Ö till Torpshammars hpl båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet
553
Torpshammars
Vägarbete
Väg 553 från Torpshammars hpl till Boda båda riktningarna
Byggutfart vid kraftledningsarbete
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Byggutfart vid kraftledningsarbete
566
Bundsböle
Vägarbete
Väg 566 från Bundsböle till Juniskär båda riktningarna
Grävarbete på och i närheten av vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Grävarbete på och i närheten av vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
566
Vägarbete
Väg 566 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
570
Allsta
Vägarbete
Väg 570 från Allsta till Sidsjö båda riktningarna
Grävning och borrning under väg. Arbetsfodon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Grävning och borrning under väg. Arbetsfodon och personal på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
587
Vägarbete
Väg 587 från Ö S till Ljungaverk N båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
590
Fränsta
Vägarbete
Väg 590 från Fränsta till Tirsta V båda riktningarna
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
591
Torpshammar
Vägarbete
Väg 591 från Torpshammar till Nordanede båda riktningarna
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i vägområdet. Risk för begränsad framkomlighet.
591
Nordanede
Vägarbete
Väg 591 från Nordanede till Udden båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
591
Torpshammar
Vägarbete
Väg 591 från Torpshammar till Nordanede båda riktningarna
Ledningsarbete utanför vägområdet
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete utanför vägområdet
592
Nordanede
Vägarbete
Väg 592 från Nordanede till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Tivsjön båda riktningarna
Fräsnings- och beläggningsarbete. Mycket begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-21 16:00
Mer info & Karta
Fräsnings- och beläggningsarbete. Mycket begränsad framkomlighet.
640
Sillre
Vägarbete
Väg 640 från Sillre till Oxsjö båda riktningarna
Rasering av telestolpar och kablar.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Rasering av telestolpar och kablar.
641
Järkvissle
Vägarbete
Väg 641 från Järkvissle till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län vid Korsåmon båda riktningarna
Rasering av telestolpar och kablar.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Rasering av telestolpar och kablar.
647
Vävland
Vägarbete
Väg 647 från Vävland till Strömås båda riktningarna
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet
665
Rorsmansvägen
Vägarbete
Väg 665 från Rorsmansvägen till Spikarna båda riktningarna
Borrning under väg, arbetsfordon på vägen,
Preliminär sluttid: 2022-11-03 16:00
Mer info & Karta
Borrning under väg, arbetsfordon på vägen,
734
Vägarbete
Väg 734 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Lednings/telearb. Arbetet med elledningar.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb. Arbetet med elledningar.
738
Byviken
Vägarbete
Väg 738 från Byviken till Karlberg båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Begränsad framkomlighet.
748
Frånö
Vägarbete
Väg 748 från Frånö fäbodar till Fiskja båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
797
Klovsta
Vägarbete
Väg 797 från Klovsta till Tjäll båda riktningarna
Lednings/telearbete
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete
872
Otte
Vägarbete
Väg 872 från Otte till Sörgällsta båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
884
Näske
Vägarbete
Väg 884 från Näske till Hummelvik båda riktningarna
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
884
Näske
Vägarbete
Väg 884 från Näske till Hummelvik båda riktningarna
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av nya busshålplatser i höjd med Näske. Risk för begränsad framkomlighet.
914
Skorped
Vägarbete
Väg 914 från Skorped till Degersjö båda riktningarna
Förstärkning av väg, trumbyten och dikning. Mycket begränsad framkomlighet. Vägen stängs av under dagtid 06:00-16:00 i båda riktningar. Hänsyn tas dock till boende längs sträckan
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Förstärkning av väg, trumbyten och dikning. Mycket begränsad framkomlighet. Vägen stängs av under dagtid 06:00-16:00 i båda riktningar. Hänsyn tas dock till boende längs sträckan
922
Vägarbete
Väg 922 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
930
Gala
Vägarbete
Väg 930 från Gala till Mo Kyrka båda riktningarna
Arbete med bussfickor i höjd med skolan. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Arbete med bussfickor i höjd med skolan. Begränsad framkomlighet.
933
Överbilla
Vägarbete
Väg 933 från Överbilla till Billsta båda riktningarna
Nybyggnationer av busshållsplatser i höjd med Billsta. Risk för begränsad framkomlighet under arbetet.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnationer av busshållsplatser i höjd med Billsta. Risk för begränsad framkomlighet under arbetet.
968
Betåsen
Vägarbete
Väg 968 från Betåsen till Tågsjöberg båda riktningarna
Ledningsarbete.Risk för begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.Risk för begränsad framkomlighet
974
Ramsele
Vägarbete
Väg 974 från Ramsele Nyland till Imfors båda riktningarna
Byggtrafik, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2024-06-27 16:00
Mer info & Karta
Byggtrafik, risk för begränsad framkomlighet.
975
Ådalslidens
Vägarbete
Väg 975 från Ådalslidens Kyrka till Forsås båda riktningarna
Broarbete, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, risk för begränsad framkomlighet.
981
Vägarbete
Väg 981 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
Drift/underhåll av belysning.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Drift/underhåll av belysning.
1032
Österalnäs
Vägarbete
Väg 1032 från Österalnäs till Österbacke båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1035
Holmsjö
Vägarbete
Väg 1035 från Holmsjö till Gafselsjön båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-21 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1048
Studsviken
Vägarbete
Väg 1048 från Studsviken till Länsgr. Västerbottens/Västernorrlands län vid Tegelträsk i riktning mot Länsgränsen
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
1061
Arnäs
Vägarbete
Väg 1061 från Cirkulationsplats Arnäs N till Ström båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
1078
Saluböle
Vägarbete
Väg 1078 från Saluböle till Flärke båda riktningarna
Borrning av kabelkonsoler under bron. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Borrning av kabelkonsoler under bron. Risk för begränsad framkomlighet.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Västernorrlands Län
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.