11:23 Värmlands Län
Just nu pågår 32 vägarbeten.
Vägarbete
E18 vid Universitetsmotet i riktning mot Karlskoga
Byggnation av cirkulationsplats. Påfarten mot Stockholm avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats. Påfarten mot Stockholm avstängd.
958
Flatåsen
Vägarbete
Väg 958 Flatåsen till Hjällstad båda riktningarna
Broarbete. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Följ orange vägvisning.
till
Vägarbete
E18 Universitetsmotet till Universitetsmotet båda riktningarna
Byggnation av ny cirkulationsplats på vid av- och påfarten i östergående riktning. Under vissa delar av arbetstiden kommer påfarten vara avstängd. Påfartstrafiken leds då om via Alster.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny cirkulationsplats på vid av- och påfarten i östergående riktning. Under vissa delar av arbetstiden kommer påfarten vara avstängd. Påfartstrafiken leds då om via Alster.
Vägarbete
E18 Töcksmarks k:a till Skålerud båda riktningarna
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Töcksfors
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Töcksfors
Bodetta
Vägarbete
E45 från Bodetta till Bäckebron båda riktningarna
Kantstolpskomplettering
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kantstolpskomplettering
61
Säldebråten
Vägarbete
Väg 61 från Säldebråten till Högboda båda riktningarna
Dikningsarbete. Arbete utförs vardagar och är trafikljusreglerat från måndag klockan 07.00 till fredag klockan 15.00.
Preliminär sluttid: 2022-10-14 15:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete. Arbete utförs vardagar och är trafikljusreglerat från måndag klockan 07.00 till fredag klockan 15.00.
61
Charlottenberg
Vägarbete
Väg 61 från Charlottenberg till Riksgränsen Eda båda riktningarna
Ombyggnad av vägkorsning.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad av vägkorsning.
62
Sanna
Vägarbete
Väg 62 vid N Sanna i riktning mot Trysil
Belysningsarbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Belysningsarbete.
62
Dyvelsten
Vägarbete
Väg 62 från Dyvelsten till Deje båda riktningarna
Arbete med vägytan mellan Dyvelsten - norra infarten Forshaga. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2024-05-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vägytan mellan Dyvelsten - norra infarten Forshaga. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
509
Ingebyn
Vägarbete
Väg 509 Ingebyn till Trättlanda båda riktningarna
Kabelarbete i mark vid Näresbyn.
Preliminär sluttid: 2022-11-21 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark vid Näresbyn.
509
Blomma
Vägarbete
Väg 509 Blomma till Ingebyn båda riktningarna
Lednings/telearbete. Låbbyn, kabelgrävning.
Preliminär sluttid: 2022-11-21 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Låbbyn, kabelgrävning.
509
Blomma
Vägarbete
Väg 509 Blomma till Trättlanda båda riktningarna
Lednings/telearbete. Ingebyn, Kabelgrävning längs väg.
Preliminär sluttid: 2022-11-21 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Ingebyn, Kabelgrävning längs väg.
510
Gustavsfors
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 510 Gustavsfors till Blomma båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Blomma, kabelgrävning.
Preliminär sluttid: 2022-11-21 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Blomma, kabelgrävning.
511
Ingebyn
Vägarbete
Väg 511 Ingebyn till Ängebäck båda riktningarna
Kabelarbete i mark vid Torkilsbyn.
Preliminär sluttid: 2022-11-21 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark vid Torkilsbyn.
571
Skatteskärsmotet
Vägarbete
Väg 571 Tpl Skatteskärsmotet till Tpl Spångamotet båda riktningarna
Broarbete. Arbete på GC-bro inne på komunal mark. GC-väg omleds på väg
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Arbete på GC-bro inne på komunal mark. GC-väg omleds på väg
578
Väsemotet
Vägarbete
Väg 578 från Väsemotet till Färjstugan båda riktningarna
Schaktarbete på Storgatan. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete på Storgatan. Trafikljusreglerad.
578
Väsemotet
Vägarbete
Väg 578 från Väsemotet till Färjstugan båda riktningarna
Byggnation av järnvägsviadukt.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av järnvägsviadukt.
204
Runnebol
Vägarbete
Väg 204 från Runnebol till Länsgr. Värmlands/Örebro län vid Mo båda riktningarna
Underhållsarbete. Rivning av beläggning bredvid väg 204 vid Revsten
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Rivning av beläggning bredvid väg 204 vid Revsten
631
Nolbybråten
Vägarbete
Väg 631 från Nolbybråten till Adolfsfors båda riktningarna
Dikning, trumbyte. Skyddsfordon på plats
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Dikning, trumbyte. Skyddsfordon på plats
694
Gustavsberg
Vägarbete
Väg 694 från Gustavsberg till St Bårum båda riktningarna
Schaktningarbete för fiber. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktningarbete för fiber. Begränsad framkomlighet.
777
Vägarbete
Väg 777 vid Knaggebo, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
777
Vägarbete
Väg 777 Nykroppa C till Knaggebo båda riktningarna
Lednings och telearbete. Skyddsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings och telearbete. Skyddsfordon på vägbanan.
777
Nykroppa
Vägarbete
Väg 777 från Nykroppa C till Knaggebo båda riktningarna
Ledningsarbete avseende fiberutbyggnad.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete avseende fiberutbyggnad.
777
Vägarbete
Väg 777 vid Knaggebo, i båda riktningar.
Ledningsarbete avseende fiberutbyggnad.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete avseende fiberutbyggnad.
777
Vägarbete
Väg 777 Nykroppa C till Knaggebo båda riktningarna
Ledningsarbete. Trafiksignalreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-03-30 00:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Trafiksignalreglerad.
829
Sundet
Vägarbete
Väg 829 från Sundet till Sunnemo kyrka båda riktningarna
Broinspektion. Skyddsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Broinspektion. Skyddsfordon på vägen.
898
Borgeby
Vägarbete
Väg 898 N Borgeby till Gjutaregården båda riktningarna
Drift/underhåll. Avvattning väg 898
Preliminär sluttid: 2022-10-21 16:00
Mer info & Karta
Drift/underhåll. Avvattning väg 898
900
Ivarsbjörke
Vägarbete
Väg 900 från Ivarsbjörke till Bäckalund båda riktningarna
Drift/underhåll
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Drift/underhåll
903
Vägarbete
Väg 903 vid Skogaängarna, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-12-19 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
903
Skymnäshagen
Vägarbete
Väg 903 från Skymnäshagen till Sörby båda riktningarna
Rasering av telestolpar. Trafiksignalreglerad.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 00:00
Mer info & Karta
Rasering av telestolpar. Trafiksignalreglerad.
915
Oxängen
Vägarbete
Väg 915 Oxängen till S Skoga båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Kabelgrävning bakslänt
Preliminär sluttid: 2022-12-19 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Kabelgrävning bakslänt
947
Vägarbete
Väg 947 i Värmlands län.
Lednings/telearbeten. Arbetsfordon i vägområdet.
Preliminär sluttid: 2022-10-21 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbeten. Arbetsfordon i vägområdet.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Värmlands Län
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.