12:22 Östergötlands Län
Linköping
E4.04
Vägarbete
Avslutad: 12:14
E4.04 från Trafikplats Ryd till Cirkulationsplats Valla båda riktningarna
Arbete med vägskador i rondellen
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Mer info & Karta
E4.04 från Trafikplats Ryd till Cirkulationsplats Valla båda riktningarna
Arbete med vägskador i rondellen
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Just nu pågår 28 vägarbeten.
555
Broby
Beläggningsarbete
Väg 555 från Broby till Sandbäckstorp båda riktningarna
Trafik regleras med vakt/lots. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2024-12-01 16:00
Mer info & Karta
Trafik regleras med vakt/lots. Risk för stenskott.
E 4
Norrköping - Linköping
Jönköpings län
Vägarbete
E4 från Porsarp till Trafikplats Norsholm (115) båda riktningarna
Broarbete. Ett körfält avstängt. Kortare stopp förekommer under sträckan.
Preliminär sluttid: Idag kl 15:00
Mer info & Karta
Broarbete. Ett körfält avstängt. Kortare stopp förekommer under sträckan.
E 4
Norrköping - Linköping
mot Gränna
Vägarbete
E4 från Trafikplats Norsholm (115) till Porsarp i riktning mot Gränna
Broarbete. Ett körfält avstängt. Kortare stopp förekommer under sträckan.
Preliminär sluttid: Imorgon kl 15:00
Mer info & Karta
Broarbete. Ett körfält avstängt. Kortare stopp förekommer under sträckan.
E22
Klevbrinken
Vägarbete
E 22 mellan Trafikplats Klevbrinken och Ringvägen, i båda riktningar.
Gräsklippning utmed väg E22 genom Söderköping. Mötesreglering med TMA.
Preliminär sluttid: 2022-07-30 16:00
Mer info & Karta
Gräsklippning utmed väg E22 genom Söderköping. Mötesreglering med TMA.
35
Bökestad
Vägarbete
Väg 35 från Bökestad till Viborg båda riktningarna
Ombyggnad av väg 35 till mötesseparerad väg. Kortare stopp förekommer, reglering med vakt och lots, trafikljus. Risk för kö. Arbetet pågår dygnet runt.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad av väg 35 till mötesseparerad väg. Kortare stopp förekommer, reglering med vakt och lots, trafikljus. Risk för kö. Arbetet pågår dygnet runt.
51
Finspång/Lasarettsvägen
mot Örebro
Vägarbete
Väg 51 från Finspång/Lasarettsvägen till Sonstorp/Örtagsvägen i riktning mot Örebro
Arbete med brunnar. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med brunnar. Trafiken regleras med trafiksignaler.
51
Sonstorp
Vägarbete
Väg 51 från Sonstorp till Länsgr. Östergötlands/Örebro länvid Karlstorp båda riktningarna
Räckesarbete. Trafiken dirigeras med trafiksignal,
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete. Trafiken dirigeras med trafiksignal,
134
Vägarbete
Väg 134 vid Trädgårdslundsvägen, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-02 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
211
Vägarbete
Väg 211 vid Kristinefors, i båda riktningar.
Röjning utmed väg i samband med ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-07-15 17:00
Mer info & Karta
Röjning utmed väg i samband med ledningsarbete
212
Vammar
Vägarbete
Väg 212 från Vammar till Valdemarsviks Centrum båda riktningarna
Underhållsarbete vid busshållplats. Arbetet skyddas med däckbuffert. Trafiken kan komma att dirigeras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-09-01 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete vid busshållplats. Arbetet skyddas med däckbuffert. Trafiken kan komma att dirigeras med trafikljus.
610
Vägarbete
Väg 610 vid Vallsnäs, Skinnarhagen fritidsområde, i riktning mot Mutebo.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
685
Vägarbete
Väg 685 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete.
687
Brokind
Vägarbete
Väg 687 från Brokind till Vårdsnäs båda riktningarna
Kabelarbete.Trafiken leds växelvis i ett körfält.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete.Trafiken leds växelvis i ett körfält.
687
Beläggningsarbete
Väg 687 mellan Sturefors Södra och Sturefors norra, i båda riktningar.
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
739
Bergsätter
Vägarbete
Väg 739 från Bergsätter till Rumma båda riktningarna
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
803
Vägarbete
Väg 803 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Mätning/provtagning
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Mätning/provtagning
843
Vägarbete
Väg 843 vid Östra Husby, i båda riktningar.
Ledningsarbete. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-07-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält avstängt.
843
Vägarbete
Väg 843 vid Östra Husby, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-07-22 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
881
Marby
Vägarbete
Väg 881 från Marby till Djurö kvarn båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Sänkt hastighet och ett körfält tas i anspråk
Preliminär sluttid: 2022-09-07 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Sänkt hastighet och ett körfält tas i anspråk
919
Vägarbete
Väg 919 vid Herrestads kyrka, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark tryckning under väg 919
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark tryckning under väg 919
1057
Vägarbete
Väg 1057 vid Gärstadsverken, i båda riktningar.
Broarbete, trafik leds med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, trafik leds med trafiksignal.
1089
Beläggningsarbete
Väg 1089 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Trafiken leds med vakt, lots och signal.
Preliminär sluttid: 2022-07-29 00:00
Mer info & Karta
Trafiken leds med vakt, lots och signal.
1089
Beläggningsarbete
Väg 1089 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Trafiken leds med vakt, lots och signal.
Preliminär sluttid: 2022-07-29 00:00
Mer info & Karta
Trafiken leds med vakt, lots och signal.
1097
Vägarbete
Väg 1097 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
1097
Vägarbete
Väg 1097 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1099
Vägarbete
Väg 1099 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
Preliminär sluttid: 2022-12-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.
1107
Vägarbete
Väg 1107 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Driftarbete, om möjligt fundera på alternativa körvägar.
Preliminär sluttid: 2022-07-15 00:00
Mer info & Karta
Driftarbete, om möjligt fundera på alternativa körvägar.
1182
Vägarbete
Väg 1182 i Östergötlands län, i båda riktningar.
Ledningsarbete. Skyddsfordon står i vägren.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Skyddsfordon står i vägren.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Östergötlands Län
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.