10:58 Södermanlands Län
Just nu pågår 16 vägarbeten.
560
Vannala
Vägarbete
Väg 560 från Vannala till Myresjö båda riktningarna
Arbete med gång och cykelbana.
Preliminär sluttid: 2023-03-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med gång och cykelbana.
800
Sättersta
Vägarbete
Väg 800 från Sättersta Kyrka till Lästringe Kyrka båda riktningarna
Trumbyte, vägen är avstängd .
Preliminär sluttid: 2022-10-14 00:00
Mer info & Karta
Trumbyte, vägen är avstängd .
E 4
Södertälje - Nyköping
Vägarbete
E4 från Trafikplats Påljungshage (134) till Trafikplats Tystberga (135) båda riktningarna
Broarbete. Överledning av södergående trafik.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 00:00
Mer info & Karta
Broarbete. Överledning av södergående trafik.
E 4
Norrköping - Nyköping
mot Norrköping
Vägarbete
E4 från Trafikplats Bergshammar (131) till Trafikplats Stavsjö (127) i riktning mot Norrköping
Lagning av sprickor och hål. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-12-24 06:00
Mer info & Karta
Lagning av sprickor och hål. Ett körfält avstängt.
E20
Arboga - Eskilstuna
mot Stockholm
Vägarbete
E20 vid Trafikplats Årby (132) i riktning mot Stockholm
Arbete med bro som går över E20. Skyddsfordon står i höger körfält.
Preliminär sluttid: Idag kl 11:00
Mer info & Karta
Arbete med bro som går över E20. Skyddsfordon står i höger körfält.
53
Vägarbete
Väg 53 vid Slytabacken, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-16 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
56
Kvisterhult
Vägarbete
Väg 56 från Kvisterhult till Stora Sundby båda riktningarna
Broarbete. Trafiken regleras med trafikljus
Preliminär sluttid: 2022-10-21 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafiken regleras med trafikljus
56
Vägarbete
Väg 56 vid Katrineholm Norra, i båda riktningar.
Byggnation av gång- och cykeltunnel, förbiledning på tillfällig väg.
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykeltunnel, förbiledning på tillfällig väg.
Vägarbete
vid Katrineholms kommun
Ombyggnation av väg.
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av väg.
223
Mariefred
Vägarbete
Väg 223 från Mariefred till Trafikplats Läggesta (139) i riktning mot Nyköping
Vägmålning. Arbetsfordon i körfält.
Preliminär sluttid: Idag kl 14:00
Mer info & Karta
Vägmålning. Arbetsfordon i körfält.
510
Vägarbete
Väg 510 i Södermanlands län, i båda riktningar.
Underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-11-01 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete.
634
Dalbygård
Beläggningsarbete
Väg 634 från Dalbygård till Vallen båda riktningarna
Arbetsfordon på vägbanan
Preliminär sluttid: 2022-11-30 00:00
Mer info & Karta
Arbetsfordon på vägbanan
635
Norrbygården
Beläggningsarbete
Väg 635 från Norrbygården till Husbygård S båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2022-11-30 00:00
Mer info & Karta
800
Länsgräns
Vägarbete
Väg 800 från Länsgr. Södermanlands/Östergötlands län vid Stavsjö till Bergshammar Kyrka båda riktningarna
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen.
952
Stora
Vägarbete
Väg 952 från Stora Lövhulta till Ramshammar båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats vid Hammarbykorset.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats vid Hammarbykorset.
953
Sal
Vägarbete
Väg 953 från Sal till Sundby båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats vid Hammarbykorset.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats vid Hammarbykorset.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Södermanlands Län
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.