05:58 Halland 2.0 °C
Just nu pågår 28 vägarbeten.
970
Göteborgsvägen
Vägarbete
Väg 970 Göteborgsvägen i Kungsbacka kommun i Hallands län, i båda riktningar.
Kantskärning och dikning efter vägkanten. Arbetet utförs mellan 09:00 - 15:00. Sträckan mellan Björkris - Annebergs pendelstation berörs
Preliminär sluttid: 2023-03-06 15:00
Mer info & Karta
Kantskärning och dikning efter vägkanten. Arbetet utförs mellan 09:00 - 15:00. Sträckan mellan Björkris - Annebergs pendelstation berörs
635
Sennan
Vägarbete
Väg 635 från Sennan till Oskarström båda riktningarna
Avser ledningsarbete. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2023-05-15 16:00
Mer info & Karta
Avser ledningsarbete. Följ orange vägvisning
1719
Vägarbete
Väg 1719 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete norr om Vejbystrand.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete norr om Vejbystrand.
1845
Vägarbete
Väg 1845 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete i höjd med Trulsabygget.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i höjd med Trulsabygget.
643
Vrenninge
Vägarbete
Väg 643 Vrenninge till Plönninge båda riktningarna
Lednings/telearbete. Rasering av luftledningar.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Rasering av luftledningar.
638
Hertered
Vägarbete
Väg 638 Hertered till Simlångsdalen, Boberg båda riktningarna
Lednings/telearbete. Förläggning av kabel.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Förläggning av kabel.
927
Stegatorp
Vägarbete
Väg 927 Stegatorp till Hanhals holme båda riktningarna
VA-arbete
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
VA-arbete
927
Stegatorp
Vägarbete
Väg 927 från Stegatorp till Hanhals holme båda riktningarna
Vatten- och avloppssanering i området kring Hanhalsholme.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avloppssanering i området kring Hanhalsholme.
1717
Vägarbete
Väg 1717 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningningsarbete sydväst om Förslöv
Preliminär sluttid: 2023-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningningsarbete sydväst om Förslöv
956
Ekenäs
Vägarbete
Väg 956 från Ekenäs till Sandbäck båda riktningarna
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning
Jönköpings län
Vägarbete
vid Gislaveds kommun
Underhållsarbete norr om Smålandsstenar.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete norr om Smålandsstenar.
150.01
Givagård
Vägarbete
Väg 150.01 Givagård till Torup Gamla Nissastigen båda riktningarna
Nybyggnation av busstorg/gata.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av busstorg/gata.
154
Sannagård
Vägarbete
Väg 154 från Sannagård till Bergagård båda riktningarna
Vägarbetsområde. Vägräcken saknas förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: 2023-08-22 18:00
Mer info & Karta
Vägarbetsområde. Vägräcken saknas förbi arbetsplatsen.
156
Hällingsjö - Skene
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Arbete med barriärer
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med barriärer
156
Hällingsjö - Skene
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Förberedande skyltarbete
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Förberedande skyltarbete
545
Reftele
Vägarbete
Väg 545 mellan Cirkulationsplats Reftele och Stora Segerstadsvägen, i båda riktningar.
Ledningsarbete söder om Reftele.
Preliminär sluttid: 2023-02-10 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete söder om Reftele.
579
Abborasjön
Vägarbete
Väg 579 Abborasjön till Porsabygget båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Tryckning under vägen i Egernahult, begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2023-02-27 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Tryckning under vägen i Egernahult, begränsad framkomlighet
635
Vägarbete
Väg 635 Åled Ö till Sennan båda riktningarna
Avser trafikljus i kombination med barriär för schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Avser trafikljus i kombination med barriär för schaktarbete.
661
Slöinge
Vägarbete
Väg 661 från Slöinge C till Slöinge båda riktningarna
Sanering av förorenad mark intill väg. Gång- och cykeltrafik leds om, i övrigt ingen påverkan på vägtrafiken.
Preliminär sluttid: 2023-03-01 16:00
Mer info & Karta
Sanering av förorenad mark intill väg. Gång- och cykeltrafik leds om, i övrigt ingen påverkan på vägtrafiken.
768
Björkäng
Vägarbete
Väg 768 Björkäng till Utteros båda riktningarna
Renovering av en bro för att bygga gång- och cykelväg.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Renovering av en bro för att bygga gång- och cykelväg.
768
Munkagård
Vägarbete
Väg 768 Munkagård till Ås båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelväg. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelväg. Trafikljusreglerad.
934
Stormhult
Vägarbete
Väg 934 från Stormhult till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Övre Ögärdet båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
956
Ekenäs
Vägarbete
Väg 956 från Ekenäs till Kyrkobyn båda riktningarna
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad
1505
Horreds
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1505 Infart t Horreds jvstn till Broby båda riktningarna
Installation av nivågivare (vattennivå) på broräcke.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Installation av nivågivare (vattennivå) på broräcke.
1619
kapell
Västra Götalands Län
Vägarbete
Väg 1619 Ubbhults kapell till Flygsnäs båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1708
Vägarbete
Väg 1708 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete norr om Vejbystrand.
Preliminär sluttid: 2023-08-15 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete norr om Vejbystrand.
1708
Vägarbete
Väg 1708 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete i höjd med Askgården.
Preliminär sluttid: 2023-08-15 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i höjd med Askgården.
1794
Vägarbete
Väg 1794 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete mellan Ugglehult och nybygget
Preliminär sluttid: 2023-02-24 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete mellan Ugglehult och nybygget
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Halland
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.