03:49 Göteborg 7.0 °C
11 nya vägarbeten har startats.
E6/E45
Marieholmstunneln
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E6.21 vid Marieholmstunneln i riktning mot E20 Stockholm/E45
Vägarbeten: Marieholmstunneln avstängd i riktning mot E20 Stockholm/E45. Påfarter från E6, E6.21 Lundbyleden och Salsmästaregatan är avstängda.
Starttid: 2021-04-20 / 22:00
E6/E45
Marieholmstunneln
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E6.21 vid Marieholmstunneln i riktning mot Hisingen
Vägarbeten: Marieholmstunneln avstängd i riktning mot Hisingen. Påfarter från E45, Gamlestan och Partihallsbron är avstängda.
Starttid: 2021-04-20 / 22:00
E 6
Kungälvsleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E6 från Ullevimotet (73) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2021-04-20 / 21:23
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E45 från Gullbergstunneln Ö mynning till Agnesbergsmotet båda riktningarna
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2021-04-20 / 21:23
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Angered
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E6.20 från Älvsborgsbron S till Älvsborgsbron N i riktning mot Angered
Vägarbeten: Underhållsarbete, endast 1 körfält öppet i riktning mot Hisingen.
Starttid: 2021-04-20 / 21:17
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Mölndal
Prel. sluttid: Idag kl 23:59
Mer info
E6.20 från Ivarbergsmotet till Rödastensmotet i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Portalarbete, 1 körfält avstängt riktning mot Rödastensmotet.
Starttid: 2021-04-20 / 21:09
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
Prel. sluttid: 2021-05-03 16:00
Mer info
E20 från Trafikplats Skulltorpsmotet (81) till Trafikplats Jonseredsmotet (82) i riktning mot Alingsås
Vägarbeten: Uppsättning tekniskt utrustning samt anläggning av serviceficka.
Starttid: 2021-04-20 / 21:00
40
Boråsleden
mot Göteborg
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 40 från Delsjömotet (71) till Kallebäcksmotet (70) i riktning mot Göteborg
Vägarbeten: Dikningsarbete på av- och påfarterna vid Delsjömotet och därefter Kallebäcksmotet.
Starttid: 2021-04-20 / 19:44
190
Marieholmsleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
Väg 190 från Lärjemotet till Marken båda riktningarna
Vägarbeten: Sopning av vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-04-20 / 19:32
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergstunneln Ö mynning båda riktningarna
Vägarbeten: Beläggningsarbeten i Gullbergstunneln nattetid. Påverkar främst på- och avfarter. Arbetet pågår mellan 19.00 och 05.00.
Starttid: 2021-04-20 / 19:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
mot Karlstad
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E45 från Gullbergstunneln Ö mynning till Gullbergsmotet (75) i riktning mot Karlstad
Beläggningsarbete: Stängning E45 västergående mellan Falutorgsmotet till Gullbergsmotet. Stängt 20/4 kl. 19.00 - 21/4 kl. 05.00
Starttid: 2021-04-20 / 19:00
Just nu pågår 63 vägarbeten.
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
mot Karlstad
E45 från Gullbergstunneln Ö mynning till Gullbergsmotet (75) i riktning mot Karlstad
Mer info
Beläggningsarbete: Stängning E45 västergående mellan Falutorgsmotet till Gullbergsmotet. Stängt 20/4 kl. 19.00 - 21/4 kl. 05.00
Starttid: 2021-04-20 / 19:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergstunneln Ö mynning båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Beläggningsarbeten i Gullbergstunneln nattetid. Påverkar främst på- och avfarter. Arbetet pågår mellan 19.00 och 05.00.
Starttid: 2021-04-20 / 19:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
1743
Väg 1743 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av cirkulationsplats.
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-12-17 16:00
Göteborg
Torpagatan mellan Rosendalsgatan och Munkebäcksgatan/Munkebäcks Allé i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2021-04-19 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-06-18 15:00
Göteborg
Dag Hammarskjöldsleden
Dag Hammarskjöldsleden nära Per Dubbsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Vägarbete.
Starttid: 2021-04-19 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:00
Göteborg
Järntorgsgatan till Järntorgsgatan/Pusterviksbron mellan Olof Palmes Plats och Stora Badhusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggarbetsplats. Påverkar GC-Bana.
Starttid: 2021-04-19 / 06:30
Prel. sluttid: 2023-10-31 18:00
Frölundagatan vid Pedagogen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Frölundagatan, mellan Bifrostgatan och Gammagatan kommer att vara avstängd på grund av vattenledningsarbete. Omledning av fordonstrafik sker via Alfagatan och Gammagatan. Cykel och gående kan passera på GC-vägen.
Starttid: 2021-04-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-07-30 17:00
Påfarten söderut
Mer info
Vägarbeten: Broarbete på Trafikplats 61, Kungsbacka Norra. Påfarten mot Malmö avstängd. Följ orange vägvisning. Avfarten i södergående
Starttid: 2021-04-06 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-05-21 16:00
Streteredsvägen vid Kungsbackavägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: På Streteredsvägen, mellan Våmmedalsvägen och Olas väg, kommer ett körfält vara avstängt på grund av byggnation av busshållplats. Gatan regleras med tillfälliga trafikljus.
Starttid: 2021-04-06 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-12 18:00
Göteborg
Guldhedsgatan mellan Ehrenströmsgatan och Per Dubbsgatan/Ehrenströmsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete dagtid mellan 07:00-16:00.
Starttid: 2021-03-30 / 09:03
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
Exportgatan 67C
Mer info
Vägarbeten: Provisorisk fjärrvärmeledning Exportgatan
Starttid: 2021-03-02 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-07 17:00
Göteborg
Bergslagsgatan nära Kruthusgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Bergslagsgatan avstängd på grund av arbete med Västlänken. Trafiken leds runt regionens hus.
Starttid: 2021-02-22 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-02 17:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan nära Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsomläggning Nils Ericsonsgatan. Vägen avstängd från Spannmålsgatan och ca 100 meter söderut.
Starttid: 2021-02-18 / 08:23
Prel. sluttid: 2021-08-03 16:00
Nils Ericcsonsgatan stängs för genomfartstrafik.
Mer info
Vägarbeten: Infart till Spannmålsgatan öppen från Kanaltorgsgatan. Helt avstängt från Åkareplatsen mot Nils Ericssonsgatan.
Starttid: 2021-02-08 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbeten på Gullbergs Strandgata 2-8. Vägen avstängd för biltrafik. Trafiken leds om på andra vägar. Gång- och cykelväg är fortsatt öppen.
Starttid: 2021-01-15 / 06:35
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-08-15 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Den 13 december 2020 stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen, detta gäller alltså inte gång- och cykeltrafiken. Bilister ombeds välja annan väg.
Starttid: 2020-12-13 / 01:00
Prel. sluttid: 2021-08-01 16:00
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan påverkas av byggnation av den nya stadsdelen Pedagogen park. Bifrostgatan kommer att flyttas något västerut, cirkulationen vid Frölundagatan ska sänkas och byggas om. Diverse arbeten med vattenledningar gör att trafik till och från regleras med flaggvakter.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbete på Rosenlundsgatan vilket gör att trafiken leds om något söder om den ursprungliga gatan. I övrigt ingen påverkan på trafiken. Prognosen är oklar.
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Hisingen
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Renovering av brobana på gång och cykelbanan
Starttid: 2020-02-27 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-11-30 16:00
E6/E45
Marieholmstunneln
E6.21 vid Marieholmstunneln i riktning mot E20 Stockholm/E45
Mer info
Vägarbeten: Marieholmstunneln avstängd i riktning mot E20 Stockholm/E45. Påfarter från E6, E6.21 Lundbyleden och Salsmästaregatan är avstängda.
Starttid: 2021-04-20 / 22:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
E6/E45
Marieholmstunneln
E6.21 vid Marieholmstunneln i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Marieholmstunneln avstängd i riktning mot Hisingen. Påfarter från E45, Gamlestan och Partihallsbron är avstängda.
Starttid: 2021-04-20 / 22:00
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
E 6
Kungälvsleden
E6 från Ullevimotet (73) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2021-04-20 / 21:23
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Hisingen
E6.20 från Älvsborgsbron S till Älvsborgsbron N i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete, endast 1 körfält öppet i riktning mot Hisingen.
Starttid: 2021-04-20 / 21:17
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Mölndal
E6.20 från Ivarbergsmotet till Rödastensmotet i riktning mot Mölndal
Mer info
Vägarbeten: Portalarbete, 1 körfält avstängt riktning mot Rödastensmotet.
Starttid: 2021-04-20 / 21:09
Prel. sluttid: Idag kl 23:59
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Från 16 april till 31 augusti är det begränsad framkomlighet på Älvsborgsbron. Risk för köer och längre restid. Påfarten från Högsboleden samt påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är stängda för fordonstrafik. Välj alternativa vägar eller färdsätt. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till den västra sidan av bron.
Starttid: 2021-04-16 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Bräckemotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhåll av bro renovering brobana. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2021-04-09 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info
Vägarbeten: Betongbarriär längs med västlänkprojektet Kallebäck.
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Renovering av brobana på gång/cykelbanan. Östra sidans gång/cykelbana helt avstängd.
Starttid: 2021-02-01 / 21:03
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan.
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 vid Rödbomotet (85) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbeten, arbetsredskap vid sidan av vägen. Ingen påverkan på trafiken.
Starttid: 2020-11-27 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-07-15 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Mölndal
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Bräckemotet i riktning mot Mölndal
Mer info
Vägarbeten: Arbetet sker vid gång- och cykelbanan längs med sträckan.
Starttid: 2020-06-12 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-10-30 00:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,3 meter.
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Söderleden
mot Frölunda
E6.20 från Åbromotet (66) till Kungsstensmotet i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Schakt för portalfundament samt montering av portaler.
Starttid: 2020-02-04 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-05-12 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Gång- och cykeltrafik leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Trafikplats Skulltorpsmotet (81) till Trafikplats Jonseredsmotet (82) i riktning mot Alingsås
Mer info
Vägarbeten: Uppsättning tekniskt utrustning samt anläggning av serviceficka.
Starttid: 2021-04-20 / 21:00
Prel. sluttid: 2021-05-03 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Kortare avstängning kan förekomma på grund av sprängningsarbeten dagtid måndag - torsdag.
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
E45 från Gullbergstunneln Ö mynning till Agnesbergsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Sopning av vägbanan.
Starttid: 2021-04-20 / 21:23
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
E45
Oscarsleden
E45 av-/påfart från Nordhemsgatan till Järnvågsgatan/Heurlins Plats (Tpl Järntorgsmotet) i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av hus. Nordhemsgatan avstängd mellan E45 och Masthamnsgatan i båda riktningar.
Starttid: 2021-03-22 / 06:00
Prel. sluttid: 2021-08-20 16:00
40
Boråsleden
mot Göteborg
Väg 40 från Delsjömotet (71) till Kallebäcksmotet (70) i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Dikningsarbete på av- och påfarterna vid Delsjömotet och därefter Kallebäcksmotet.
Starttid: 2021-04-20 / 19:44
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
158
Säröleden
Väg 158 från Brottkärrsmotet till Trafikplats Askimsbadet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid.
Starttid: 2020-04-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
190
Marieholmsleden
Väg 190 från Lärjemotet till Marken båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Sopning av vägbanan. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2021-04-20 / 19:32
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 från Grantjärn till Eriksmyst båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Utbyte och standardhöjning av räcke samt dikning av sträcka.
Starttid: 2021-04-06 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-07-02 16:00
523
Härskogsvägen
Väg 523 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser 3 etablering skyltar Härskogsvägen
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-10-30 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 Cpl Bårhult till Cpl Furulund båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Nybyggnation av GC vid sidan av vägen.
Starttid: 2021-04-08 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Trafiken kan stundtals regleras med trafikljus på sträckan.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
550
Benarebyvägen
Väg 550 från Börsås fornborg till Djupedalsängsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förläggning av kanalisation för fibernät. i höjd med Benareby. Trafiken regleras med tillfälliga trafikljus.
Starttid: 2021-04-08 / 15:04
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Hisingen
Hjalmar Brantingsgatan
Väg 570 E45 Lilla Bommen till Brantingsmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Brunnsarbete Operagatan+Norra Sjöfarten
Starttid: 2021-04-19 / 01:15
Prel. sluttid: 2021-05-19 05:00
624
Väg 624 från Vitsten till Södra Aröd båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i båda riktningar. Trafiken kan komma att påverkas i större utsträckning under kortare perioder.
Starttid: 2021-02-10 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-09-14 16:00
626
Väg 626 från Karebyskola till Rishammar båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Styrd borrning längs vägen och anslutande arbeten för skarvning.
Starttid: 2021-03-29 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-04-23 16:00
716
Väg 716 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbete ca en meter utanför vägområdet. Kortare avlastningar kommer ske på vägen med jämna mellanrum.
Starttid: 2021-03-26 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
716
Väg 716 Dyreby till Budalen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbete. Upplagsområde
Starttid: 2021-01-26 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
723
Väg 723 Haketorp till Kållekärr båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schaktarbeten vid gång- och cykelbana.
Starttid: 2021-01-26 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
932
Hallands Län
Väg 932 från Cirkulationsplats Fjärås till Lekevallen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Fasta arb.platser Byggnation av cirkulationsplats. Markarbeten samt ledningsarbeten.
Starttid: 2021-04-20 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
942
Valldavägen
Hallands Län
Väg 942 från Gärdet till Tröskeberg i riktning mot Vallda
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av busshållplats i höjd med Halla. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2021-02-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
960
Hallands Län
Väg 960 från Sandbäck till Varla V båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ledningsarbete. Borrning och dragning av fiberkanalisation. Trafikljus reglerar trafiken.
Starttid: 2021-03-26 / 08:45
Prel. sluttid: 2021-08-18 16:00
1604
Väg 1604 Fotskäls k:a till Hjorttorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2020-12-28 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
1743
Väg 1743 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Etablering av skyltar.
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
1758
Väg 1758 Stenkulla till Holmared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förstärkning av väg 1758 mellan Henå - Holmared. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2020-10-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Göteborg
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © X For Media Production (xfm.se)