05:17 Göteborg 13.1 °C
2 nya vägarbeten har startats.
1960
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Mer info
Väg 1960 från Kodammen till Cirkulationsplats Repslagarvägen/Göteborgsvägen  båda riktningarna
Vägarbeten: Målning av väglinjer.
Starttid: 2021-08-05 / 23:50
Lundbyleden
Lundbytunneln
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Mer info
E6.21 från Lundbytunneln Ö till Brunnsbomotet båda riktningarna
Slåtterarbete: Långsamma fordon på vägen.
Starttid: 2021-08-05 / 21:44
Just nu pågår 5 vägarbeten.
1960
Väg 1960 från Kodammen till Cirkulationsplats Repslagarvägen/Göteborgsvägen  båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Målning av väglinjer.
Starttid: 2021-08-05 / 23:50
Prel. sluttid: Idag kl 06:00
Göteborg
Dag Hammarskjöldsleden
Radiovägen mellan Dag Hammarskjöldsleden/Frölunda Smedjegata och Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Belysning / signaler
Starttid: 2021-07-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Lundbyleden
Lundbytunneln
E6.21 från Lundbytunneln Ö till Brunnsbomotet båda riktningarna
Mer info
Slåtterarbete: Långsamma fordon på vägen.
Starttid: 2021-08-05 / 21:44
Prel. sluttid: Idag kl 05:00
Göteborg
Lundbyleden
mot Torslanda
E6.21 från Brantingsmotet till Lindholmsmotet i riktning mot Bräckemotet
Mer info
Vägskada: Vägskada i höger körfält strax efter påfarten från Backaplan. Varningsskyltar uppsatta.
Starttid: 2021-08-04 / 12:28
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Göteborg
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion