21:41 Göteborg -8.4 °C
1 nytt vägarbete har startat.
155
Torslandavägen
mot Öckerö
Prel. sluttid: 2021-01-18 16:00
Mer info
Väg 155 från Ytterhamnsmotet till Sörrredsmotet i riktning mot Öckerö
Vägarbeten: Arbete med spår. Skyddsfordon på plats
Starttid: Idag kl 12:00
Dela med dig av TrafikDirekt.
Just nu pågår 43 vägarbeten.
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Provisorisk ledning. Arbete dagtid.
Starttid: Idag kl 06:35
Prel. sluttid: 2021-08-31 16:00
Göteborg
Västerleden
mot Mölndal
E6.20 vid Kungsstensmotet i riktning mot Mölndal
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbeten bakom barriär på påfarten från Kungsstensmotet i riktning mot Gnistängstunneln. Ett körfält avstängt under arbetet.
Starttid: 2021-01-11 / 16:00
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
Göteborg
Stora Åvägen mellan Södra Långebergsgatan och Datavägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Elschakt.
Starttid: 2021-01-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-01-23 16:00
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Vid Gamla torget, på Kvarnbygatan, kommer arbete med att flytta fjärrvärmeledningar att ske. Detta är förberedande för kommande större arbeten i området. Vänstersvängsfälten vid korsningarna in till gamla torget är avstängda. trafiken styrs med tillfälliga trafikljus. Ett körfält öppet i båda riktningarna. Vissa nätter är endast ett körfält öppet och trafik regleras då med vakter.
Starttid: 2021-01-10 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-02-26 16:00
Göteborg
Hvitfeldtsplatsen mellan Hvitfeldtsgatan/Kaserntorget och Sahlgrensgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Lednings och kabelarbeten.
Starttid: 2021-01-08 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-02-05 16:00
Göteborg
Älvsborgsbron
E 6.20 mellan Ivarsbergsmotet och Rödastensmotet, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Underhåll av gång och cykelbana på västersidan.
Starttid: 2021-01-07 / 13:00
Prel. sluttid: 2021-02-05 16:00
Stensjögatan vid Pixbovägen, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: Broreparation av Stensjöbron på Stensjögatan. Stensjögatan, mellan Pixbovägen och Ormåsgatan är avstängd i båda riktningar för all trafik. Tidvis kan Kvarnbygatan under bron påverkas med ett avstängt körfält och trafiken regleras då med trafiksignaler. Trafik leds om via Gunnebogatan.. Mer information: https://www.molndal.se/5.4cc645141754f1779ad1a2c3.html
Starttid: 2021-01-04 / 08:00
Prel. sluttid: 2021-04-16 16:30
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 16:00
Göteborg
Grimmeredsvägen mellan Tonhöjdsgatan och Kavåsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Justering av asfalten.
Starttid: 2020-12-16 / 13:39
Prel. sluttid: 2021-02-10 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Den 13 December stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen, detta gäller alltså inte gång- och cykeltrafiken. Bilister ombeds välja annan väg.
Starttid: 2020-12-13 / 01:00
Prel. sluttid: 2021-08-01 16:00
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info
Vägarbeten: En ny stadsdel, pedagogen park, ska byggas väster om Bifrostgatan. Arbete med vattenledningar och nya gator kommer innebära att trafiken leds om till och från.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2021-07-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Järntorgsgatan mellan Heurlins Plats och Olof Palmes Plats i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Arbete med Vatten och Avlopp.
Starttid: 2020-09-14 / 06:45
Prel. sluttid: 2021-01-31 19:00
Göteborg
Gunnestorpsvägen mellan Brunnehagen och Finlandsvägen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Upprustning av vägen. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2020-08-12 / 16:20
Prel. sluttid: 2021-01-29 16:00
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
E45 från Gullbergstunneln till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Trafikföring 2020-08-10 - 2021-03-31 Avfart mot Falutorgsbron östergående behålls stängd tills vidare.
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-01 23:00
Göteborg
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Omledning av Rosenlundsgatan.
Starttid: 2020-08-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-06-30 16:00
158
Säröleden
mot Göteborg
Väg 158 från Brottkärrsmotet till Trafikplats Askimsbadet i riktning mot Göteborg
Mer info
Vägarbeten: Breddning av väg 158. Dagtid mellan 09:30 - 16:00 begränsad framkomlighet. Räkna med längre restid
Starttid: 2020-04-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen mellan Skånegatan och Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Västerleden
mot Centrum
E6.20 vid Kungsstensmotet i riktning mot Angered
Mer info
Vägarbeten: Schaktarbeten bakom barriär på avfart mot Högsbohöjd.
Starttid: 2021-01-08 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Halvorslänk-betongbarriärer
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 vid Rödbomotet (85) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Etableringsarbeten
Starttid: 2020-11-27 / 10:00
Prel. sluttid: 2022-07-15 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Arbete med delar av bron, ca halva bron stängs av för arbete. 2 körfält hålls öppna i norrgående och södergående under hela arbetet. Bredd restriktion 2,3 meter
Starttid: 2020-05-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-09-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Stängning GC-bana Hisingsleden. GC leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen
Starttid: 2020-01-29 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-01 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Trafikplats Tolleredsmotet (90) till Trafikplats Trafikplats Kärrbogärde (91) i riktning mot Alingsås
Mer info
Vägarbeten: Ett körfält tas i anspråk, arbete med teknisk utrustning
Starttid: 2020-10-30 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-10-31 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Kortare avstängning kan förekomma på grund av sprängningsarbeten dagtid måndag - torsdag
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-04-30 16:00
155
Torslandavägen
mot Öckerö
Väg 155 från Ytterhamnsmotet till Sörrredsmotet i riktning mot Öckerö
Mer info
Vägarbeten: Arbete med spår. Skyddsfordon på plats
Starttid: Idag kl 12:00
Prel. sluttid: 2021-01-18 16:00
158
Säröleden
Hallands Län
Väg 158 från Ysby till Vallda båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Ombyggnation av hållplats Vallda Trekant. På nattetid mellan 22:00-06:00 regleras trafiken med hjälp av vägvakter.
Starttid: 2021-01-04 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-02-19 16:00
160
Tjörnbron
Väg 160 Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Brandsäkehetsåtgärder Tjörnbron. Avser gc-bana.
Starttid: 2021-01-13 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-02-12 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 Cpl Bårhult till Öjersjö båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2021-01-07 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-03-31 00:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Vatten och avloppsarbete. Trafiken kan regleras med trafikljus på sträckan.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält.
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
574
Karebyvägen
Väg 574 från Ulvegärde till Kareby kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2020-09-15 / 12:30
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
574
Karebyvägen
Väg 574 från Ulvegärde till Karebyskola båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: VA- schakt i anslutning till vägen
Starttid: 2020-08-11 / 11:00
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
626
Väg 626 från Karebyskola till Rishammar båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2020-11-18 / 12:30
Prel. sluttid: 2021-02-28 16:00
905
Hallands Län
Väg 905 från Snogge till Håfors båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Längsgående kabelschakt och styrda borrningar
Starttid: 2021-01-11 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
926
Hallands Län
Väg 926 från Dal S till Ö Öxared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings- och telearbete. Ett körfält tas i anspråk, trafiken regleras med barriär och trafikljus.
Starttid: 2021-01-11 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-01-22 16:00
955
Hallands Län
Väg 955 från Budskär till Särö Kyrka båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Borrning av vatten- och avloppsledningar under Västra Särövägen
Starttid: 2020-11-10 / 00:00
Prel. sluttid: 2021-11-19 16:00
960
Hallands Län
Väg 960 från Sandbäck till Varla V båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Borrning och dragning av fiberkanalisation
Starttid: 2021-01-13 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-08-18 16:00
1604
Väg 1604 från Hajoms kyrka till Hjorttorp båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2021-01-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-04-30 16:00
1614
Väg 1614 från Ubbhults kapell till Ingsjölider båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2021-01-13 / 20:00
Prel. sluttid: 2021-01-22 16:00
1758
Väg 1758 Stenkulla till Holmared båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förstärkning av väg 1758 mellan Henå - Holmared
Starttid: 2020-10-24 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-05-31 16:00
1937
Väg 1937 från Marken till Solåsvägen båda riktningarna
Mer info
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning. Trafikljusreglerad
Starttid: 2020-11-10 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-01-31 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Dygnet runt
Göteborg

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
Trafikdirekt.se
2021 © X For Media Production