02:30 Göteborg 12.2 °C
40
Boråsleden
Prel. sluttid: 2020-07-17 22:00
Mer info
(21:30) Väg 40 från Kallebäcksmotet (70) till Delsjömotet (71) båda riktningarna
Djur på vägen: Rådjur på fel sida viltstängslet Körfält blockerade
Uppdaterad: 2020-07-10 / 21:30

Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning
Mer info
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.
Läs mer på länken här www.transportstyrelsen.se
1 nytt vägarbete har startat.
Göteborg
Älvsborgsbron
mot Mölndal
Prel. sluttid: 2020-08-03 05:00
Mer info
E6.20 från Älvsborgsbron S till Rödastensmotet i riktning mot Mölndal
Vägarbeten: Starkt begränsad framkomlighet förbi Röda Stensmotet i riktning mot Mölndal på grund av broarbete mellan 10/7 kl.21:00 till 3/8 kl. 05:00. Räkna med längre restider.
Starttid: 2020-07-10 / 21:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se