17:58 E6 Trelleborg - Norge
Just nu pågår 34 vägarbeten.
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 Lerbomotet till Lerbomotet båda riktningarna
Montage trafikkamera. Fast arbetsplats. Montage från GC-bana. Korta stopp med TMA vid avlastning material.
Preliminär sluttid: 2022-09-16 16:00
Mer info & Karta
Montage trafikkamera. Fast arbetsplats. Montage från GC-bana. Korta stopp med TMA vid avlastning material.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Göteborg
Lundbyleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Stängning av påfart Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Stängning av påfart Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo.
E6 E20
Malmö - Helsingborg
Skåne län
Beläggningsarbete
E6 från Trafikplats Flädie (21) till Trafikplats Alnarp (19) båda riktningarna
Ett körfält avstängt på grund av beläggningsarbete mellan trafikplatserna Flädie och Alnarp. Arbetet pågår mellan klockan 19:00 och 06:00.
Preliminär sluttid: 2022-08-18 16:00
Mer info & Karta
Ett körfält avstängt på grund av beläggningsarbete mellan trafikplatserna Flädie och Alnarp. Arbetet pågår mellan klockan 19:00 och 06:00.
E 6
Vägarbete
E 6 vid Munkedalsmotet (99), i båda riktningar.
Underhållsarbete vid Munkedalsmotet. Arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-08-26 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete vid Munkedalsmotet. Arbetsfordon på vägbanan.
E 6
Uddevallabron
Vägarbete
E 6 vid Uddevallabron, i riktning mot Stenungsund.
Broarbete. Ett körfält tas i anspråk kl 09.00-15.00, räckesarbete
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Ett körfält tas i anspråk kl 09.00-15.00, räckesarbete
Malmö
Inre Ringvägen
Skåne län
Vägarbete
E6.01 från Trafikplats Bulltofta till Trafikplats Valdemarsro båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av broarbete i höjd med Vattenverksvägen.
Preliminär sluttid: 2022-09-02 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av broarbete i höjd med Vattenverksvägen.
E 6
Vägarbete
E 6 mellan Munkedalsmotet (99) och Saltkällanmotet (98), i båda riktningar.
Räckesarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2022-08-19 16:00
Mer info & Karta
Räckesarbete. Arbetsfordon på vägbanan.
E6 E20
till
Hallands Län
Vägarbete
E6 Tpl Falkenberg C till Tpl Morup
Utbyte av betongplattor överledning av trafiken till södergående. Maxbredd båda riktningar 3.5m
Preliminär sluttid: 2022-09-18 16:00
Mer info & Karta
Utbyte av betongplattor överledning av trafiken till södergående. Maxbredd båda riktningar 3.5m
E 6
Borgeby
Beläggningsarbete
E 6 mellan Trafikplats Borgeby (22) och Trafikplats Löddeköpinge (23), i riktning mot Landskrona.
Beläggningsarbete av E6 Lödde Å - Tpl Lödde K1 NG. Trafiken går medlöpande förbi arbetsplatsen. Påfart från Tpl Lödde NG stängs av och omleds till Tpl Borgeby. (11/8)
Preliminär sluttid: 2022-10-16 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete av E6 Lödde Å - Tpl Lödde K1 NG. Trafiken går medlöpande förbi arbetsplatsen. Påfart från Tpl Lödde NG stängs av och omleds till Tpl Borgeby. (11/8)
Västra Götalands Län
Beläggningsarbete
E6 Cpl Norra Torpmotet till Hogstorpsmotet båda riktningarna
Då aktivt arbete ej bedrivs finns risk för stenskott och halka. Varning för höga vägkanter.
Preliminär sluttid: 2022-08-19 16:00
Mer info & Karta
Då aktivt arbete ej bedrivs finns risk för stenskott och halka. Varning för höga vägkanter.
E 6
Vägarbete
E 6 på Kungälvsleden vid Backadalsmotet (78), i riktning mot Stenungsund.
Fasta arb.platser Ombyggnation bussläge Backadalsmotet Läge B
Preliminär sluttid: 2022-08-18 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Ombyggnation bussläge Backadalsmotet Läge B
E 6
Malmö
Skåne län
Beläggningsarbete
E6 från Trafikplats Petersborg (12) till Trafikplats Lundåkra (24) båda riktningarna
Syn av kommande beläggningsprojekt mellan Tpl Lundåkra till Petersborg.
Preliminär sluttid: 2022-10-16 16:00
Mer info & Karta
Syn av kommande beläggningsprojekt mellan Tpl Lundåkra till Petersborg.
E 6
Beläggningsarbete
E 6 på Yttre Ringvägen mellan Trafikplats Fredriksberg (14) och Trafikplats Lockarp (13), i båda riktningar.
Beläggningsarbete av E6 Fredriksberg - Lockarp K1 SG. Trafiken flyter förbi medlöpande. Påfart och avfart till E65, stängs av 5/7 över natten.
Preliminär sluttid: 2022-10-16 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete av E6 Fredriksberg - Lockarp K1 SG. Trafiken flyter förbi medlöpande. Påfart och avfart till E65, stängs av 5/7 över natten.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 av-/påfart från E6.21 till E6.21, Inlandsgatan i Göteborg kommun
Barriär utmed vägkant.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Barriär utmed vägkant.
E 6
Kungälvsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 Olskroksmotet till Tingstadsmotet båda riktningarna
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete i Tingstadstunneln. Följ orange vägvisning.
E 6
Kungälvsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00 under perioden 22 juli till 19 september
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00 under perioden 22 juli till 19 september
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 från Säve Depå till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
E6 E20
Kungsbackaleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 från Åbromotet (66) till Lackarebäcksmotet (68) båda riktningarna
Tvätt samt målning av Mölndals bro. Skyddsfordon finns på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-09-09 05:00
Mer info & Karta
Tvätt samt målning av Mölndals bro. Skyddsfordon finns på vägen.
E45
Marieholmsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E45 Tpl Marieholmsmotet till Tpl Marieholmsmotet båda riktningarna
Stängd påfarten vid Waterloogatan.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Stängd påfarten vid Waterloogatan.
E 6
Tingstadstunneln
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:59
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Göteborg
Lundbyleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.21 från Brunnsbomotet till Ringömotet (76) i riktning mot Ringömotet
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-10-23 16:00
Mer info & Karta
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
E 6
Svinesundsbron
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 vid Svinesundsbron båda riktningarna
Underhållsarbete av broräcke och kantbalk på östra sidan av bron i södergående riktning. Hastigheten sänks till 60km/h över bron och körfälten i båda riktningar är smalare än normalt.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete av broräcke och kantbalk på östra sidan av bron i södergående riktning. Hastigheten sänks till 60km/h över bron och körfälten i båda riktningar är smalare än normalt.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sidoförflyttning av trafik.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Sidoförflyttning av trafik.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 från Vikansmotet N till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Nedkortning av påfart.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nedkortning av påfart.
Göteborg
Lundbyleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Byggnation av serviceväg samt bullerplank.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av serviceväg samt bullerplank.
Göteborg
Lundbyleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lindholmsmotet båda riktningarna
Montering av skyltar för vägarbete och trafikverkets informationstavlor samt etablera 700 m betongbarriär. Arbetet pågår klockan 19-05.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Montering av skyltar för vägarbete och trafikverkets informationstavlor samt etablera 700 m betongbarriär. Arbetet pågår klockan 19-05.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Utfart av byggtrafik i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Utfart av byggtrafik i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbeten på Hisingsleden i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbeten på Hisingsleden i höjd med Assar Gabrielssons väg.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.
E6 E20
Kungsbackaleden
Västra Götalands Län
Sprängningsarbete
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter. Planera din resa för att undvika köer.
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
Sprängningsarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Västra Götalands Län
Vägarbete
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
Preliminär sluttid: 2022-10-01 16:00
Mer info & Karta
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen.
E 6
Vägarbete
E 6 på Kungsbackaleden vid Ullevimotet (73), i riktning mot Halmstad.
Etableringsarbete Utförande nyttjande och avetablering av tillfällig in-ut fart samt lossningszon till byggnation av p-hus.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Etableringsarbete Utförande nyttjande och avetablering av tillfällig in-ut fart samt lossningszon till byggnation av p-hus.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
E6 Trelleborg - Norge
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.