18:24 E16 Gävle - Norge
Just nu pågår 12 vägarbeten.
Backarondellen
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Backarondellen till Åkrerondellen båda riktningarna
Skötsel av grönytor i vägområde mellan Hytting och Mellstarondellen. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Skötsel av grönytor i vägområde mellan Hytting och Mellstarondellen. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.
Trafikplats
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Trafikplats Ornäs till Grådarondellen båda riktningarna
Skötsel av grönytor i vägområde. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Skötsel av grönytor i vägområde. Risk för begränsad framkomlighet.
Stöllet
Värmlands Län
Vägarbete
E16 från Stöllet till Länsgr. Värmlands/Dalarnas län vid Hemmyran båda riktningarna
Räckesarbete strax norr om Stöllet. Arbete utförs mellan klockan 06:00 -18:00. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2022-08-19 18:00
Mer info & Karta
Räckesarbete strax norr om Stöllet. Arbete utförs mellan klockan 06:00 -18:00. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
till
Värmlands Län
Beläggningsarbete
E16 Vägsjöfors till Björby båda riktningarna
Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen med vakt och lots. Risk för stenskott. Välj om möjligt annan väg.
Preliminär sluttid: 2022-09-01 16:00
Mer info & Karta
Trafiken dirigeras förbi arbetsplatsen med vakt och lots. Risk för stenskott. Välj om möjligt annan väg.
Länsgr.
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Cirkulationsplats Hofors båda riktningarna
Urgrävning av E16. Trafiken kommer förbiledas på tillfällig väg.
Preliminär sluttid: 2022-09-25 16:00
Mer info & Karta
Urgrävning av E16. Trafiken kommer förbiledas på tillfällig väg.
Djurås
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Djurås till Täktbacken båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-08-31 06:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet
Hagalund
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Cirkulationsplats Hagalund till Åkrerondellen båda riktningarna
Underhållsarbete i Backarondellen.Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2022-10-30 22:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete i Backarondellen.Begränsad framkomlighet
Tjärnarondellen
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Tjärnarondellen till Cirkulationsplats Hagalund båda riktningarna
Borrning under vägen i höjd med Tjärnarondellen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Borrning under vägen i höjd med Tjärnarondellen. Risk för begränsad framkomlighet.
Länsgr.
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Cirkulationsplats Hofors båda riktningarna
Ombygnation av genomfart Hofors. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-06-28 16:00
Mer info & Karta
Ombygnation av genomfart Hofors. Personal och arbetsfordon på vägen. Risk för begränsad framkomlighet.
Länsgr.
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från Länsgr. Dalarnas/Gävleborgs län vid Edsken till Cirkulationsplats Hofors båda riktningarna
Arbete med vattenledning. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-06-28 16:00
Mer info & Karta
Arbete med vattenledning. Risk för begränsad framkomlighet.
Trafikplats
Gävleborgs Län
Vägarbete
E16 från Trafikplats Sandviken V till Trafikplats Sandviken Ö båda riktningarna
Nybyggnation av Trafikplats E16 Tuna Sandviken. Västergående trafik leds över till östergående körbana.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av Trafikplats E16 Tuna Sandviken. Västergående trafik leds över till östergående körbana.
Dalarnas Län
Vägarbete
E16 från N Amsberg till Mellstarondellen båda riktningarna
Ombyggnation av befintlig E16 till mittseparerad väg. Anläggande av trafikplats. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av befintlig E16 till mittseparerad väg. Anläggande av trafikplats. Begränsad framkomlighet.
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
E16 Gävle - Norge
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.