12:29 E10 Töre - Norge
OK
2 nya vägarbeten har startats.
Morjärv
05:35 Slåtterarbete
E10 från Morjärv till Hällan båda riktningarna
Slåtterarbete mellan Morjärv och Överkalix. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Preliminär sluttid: Idag kl 19:00
Mer info & Karta
Slåtterarbete mellan Morjärv och Överkalix. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
till
05:00 Beläggningsarbete
E10 från Lansjärv N till Driftvändplats söder Muorjevaara båda riktningarna
Fräsnings- och beläggningsarbete mellan Lansjärv och Sorvanen. Arbetet sker i etapper. Trafiken regleras med trafiksignal och lots vardagar kl.07-22. Mycket begränsad framkomlighet. Risk för köbildning och väntetid.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 16:00
Mer info & Karta
Fräsnings- och beläggningsarbete mellan Lansjärv och Sorvanen. Arbetet sker i etapper. Trafiken regleras med trafiksignal och lots vardagar kl.07-22. Mycket begränsad framkomlighet. Risk för köbildning och väntetid.
Källa: Trafikverket / Trafikradion.se
Namnlöst dokument

Trafikinformation
E10 Töre - Norge
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.