06:35 Göteborg -4.0 °C
Just nu pågår 53 vägarbeten.
Göteborg
nära Johan
Frölundaborgs Allé/Frölundaborgs allé nära Johan Alins Gata i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Arbete i spårområde
Starttid: 2021-11-26 / 04:00
Prel. sluttid: 2021-12-12 16:00
Göteborg
Nils
Nils Ericsonsgatan mellan Nils Ericsonsplatsen och Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Schaktarbete på Nils Ericsonsgatan. Vägen helt blockerad under arbetet
Starttid: 2021-10-04 / 12:55
Prel. sluttid: 2021-12-30 16:00
E45
Marieholmsleden
mot Göteborg
E45 från Trafikplats Slakthusmotet till Trafikplats Marieholmsmotet (76) i riktning mot Göteborg
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av ny väg/påfart ner i Marieholmstunneln.
Starttid: 2021-09-14 / 05:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
Göteborg
Hisingsbron
Hisingsbron från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kranbilslyft av material, vid kl 12.00 vardagar.
Starttid: 2021-09-01 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 15:00
1627
Hyssna
Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Renovering av en bro norr om Hyssna. Följ orange vägvisning
Starttid: 2021-08-11 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-16 16:00
1625
Rydal
Väg 1625 från Rydal till Bua båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas. Följ orange vägvisning
Starttid: 2021-07-01 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
Göteborgsvägen
Göteborgsvägen vid Flöjelbergsgatan, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen och Berghemsgatan. Även förlängning av spårvagnshållplats. Minst ett körfält öppet i varje riktning. 9 augusti - 30 november går det inte att göra vänstersväng i korsningen pga att det inte går att korsa spårvagnsspåren.
Starttid: 2021-05-31 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:30
Göteborg
Norra
Norra Sjöfarten (Götaleden) mellan Södra Sjöfarten/Operagatan och Västra Sjöfarten (Götaleden) i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Avkörningsfält mot Hisingsbron delvis avstängt då lossning och gjutning pågår.
Starttid: 2021-05-20 / 13:14
Prel. sluttid: 2022-10-31 16:00
Kvarnbygatan
Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen. Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner. På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.
Starttid: 2021-04-26 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-03-31 17:00
1743
Jutagården
Väg 1743 från Jutagården till Kastenhov båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Nybyggnation av cirkulationsplats
Starttid: 2021-04-19 / 19:00
Prel. sluttid: 2022-12-17 16:00
Göteborg
Gullbergsvassgatan
Gullbergsvassgatan till Gullbergsvassgatan/Falutorgslänken mellan E6 och E6 i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Schakt. Trafik regleras med signaler.
Starttid: 2021-04-05 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
E45
Götatunneln / Götaleden
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Dubbelriktad trafik i det östergående tunnelröret. Endast ett körfält öppet i vardera riktning. Räkna med längre restider. Observera att sluttidsprognosen är osäker.
Starttid: 2020-12-28 / 18:00
Prel. sluttid: 2021-12-20 05:00
Bifrostgatan
Bifrostgatan vid Frölundagatan, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Bifrostgatan, mellan Idrottsvägen och Lantbruksgatan/Frejagatan. Schakt- och gatuarbeten i samband med byggnation av ny stadsdel.
Starttid: 2020-12-01 / 14:09
Prel. sluttid: 2022-12-30 16:30
Göteborg
Sprängkullsgatan
Sprängkullsgatan mellan Övre Husargatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Sprängkullsgatan avstängd för trafik till och från Södra Allégatan.
Starttid: 2020-09-30 / 23:59
Prel. sluttid: 2022-03-01 16:00
Göteborg
Gullbergs Strandgata i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Tingstadstunneln. Trafiksignalreglerad.
Starttid: 2020-03-26 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-04-01 17:00
Göteborg
Masthamnsgatan
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt
Starttid: 2020-03-25 / 05:45
Prel. sluttid: 2023-02-13 15:00
Göteborg
Korsvägen
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.
Starttid: 2020-03-23 / 04:00
Prel. sluttid: 2024-08-30 16:00
Göteborg
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Vädermotet till Vikansmotet N i riktning mot Angered
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Tingstadstunneln
E 6.21 på Lundbyleden vid Lundbytunneln, i riktning mot Tingstadstunneln.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Fasta arb.platser Utställning av barriär i serviceficka för skydd av bomliftar
Starttid: 2021-11-29 / 21:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av ett körfält i vardera riktning
Starttid: 2021-11-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6/E6.21 av-/påfart från E6.21 (Tpl Brunnsbomotet) till Tpl Ringömotet i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Avfarten mot E6 Oslo(Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.
Starttid: 2021-11-10 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Sprängningsarbetet på E6 i höjd med Kallebäcksmotet gör uppehåll från fredag 26 november till fredag den 3 december och beräknas återupptas måndag den 6 december.
Starttid: 2021-10-12 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-10 11:50
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av busskörfält.
Starttid: 2021-09-27 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete. Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen
Starttid: 2021-08-26 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info & Karta
Vägarbeten: Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Hisingsleden
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan.
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Underhåll och utbyte av brospann.
Starttid: 2019-08-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-07-17 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 vid Trafikplats Partillemotet (80) i riktning mot Alingsås
Mer info & Karta
Vägarbeten: Del av avfart i Partillemotet är avstängd för trafik på grund av ett akut reparationsarbete.
Starttid: 2021-11-30 / 03:00
Prel. sluttid: Idag kl 16:00
E20
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Nääsmotet (89) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ombyggnation av E20 från Tollered till Ingared. Räkna med längre restid under rusningstrafik
Starttid: 2020-10-08 / 11:30
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
155
Öckeröleden
Väg 155 på Hjuviksvägen mellan Flyghamnsvägen och Hjuvik, i båda riktningar.
Mer info & Karta
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Beläggning av GC utmed Lilla Varholmen till Torslanda. Nattarbete 19.30 - 05.30. Där det finns bussfil kommer denna stängas av samt gång- och cykeltrafikanter leds ut i mittenfilen som kommer vara avstängd till enbart dem. Trafiken lotsas i det körfält längst ut.
Starttid: 2021-11-01 / 19:00
Prel. sluttid: 2023-06-30 16:00
160
Tjörnbron
Väg 160 Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Anläggning av servicefickor på Källön. Körfält flyttas i sidled. Arbete i båda körriktningarna.
Starttid: 2021-11-08 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-13 16:00
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Nordhem till Vävra båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel.
Starttid: 2021-10-18 / 15:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
169
Tjörn
Väg 169 från Aröd till Cirkulationsplats Rönnäng båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Busshållplatser vid Tjörns ishall samt Bleketskolan ska byggas om.
Starttid: 2021-11-01 / 10:30
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
169
Tjörn
Väg 169 från Habborsby till Skedet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Skyddsfordon
Starttid: 2021-10-18 / 08:30
Prel. sluttid: 2022-01-27 16:00
503
Lindomevägen
Väg 503 Hällesåker till Gränsudden båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Drift/underhåll.
Starttid: 2021-11-29 / 07:05
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
513
Gamla Riksvägen
Väg 513 från Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Håkulla till Cirkulationsplats Lindome båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med hjälp utav vakter. Arbetstider vardagar 7-16.
Starttid: 2021-11-30 / 08:44
Prel. sluttid: 2021-12-06 16:00
524
Bråtared
Väg 524 Bråtared till Grandalen båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Separering av Trafikverkets belysning från kommunens. Ny centraler och jordkabel grävs ner.
Starttid: 2021-11-08 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
535
Landvettervägen
Väg 535 Öjersjö till Cpl Timmerslätt båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Breddning av rondell
Starttid: 2021-05-03 / 19:00
Prel. sluttid: 2021-12-23 16:00
542
Eskilsbyvägen
Väg 542 Buarås till Björredsmotet båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Tryckning och grävning för ny kabel. Vakter som reglerar trafiken.
Starttid: 2021-11-09 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-01-09 16:00
549
Härrydavägen
Väg 549 från Björredsmotet (76) till Rydal båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Vatten- och avloppsarbete. Avsmalnande vägbana. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2020-12-07 / 14:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
554
Hindås
Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Trafikljus reglerar trafiken, ett körfält tas i anspråk.
Starttid: 2021-10-20 / 11:00
Prel. sluttid: 2022-06-29 16:00
566
Björlanda
Väg 566 från Björlanda skola till Björlanda kyrka båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-11-11 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
580
Svensby
Väg 580 Svensby till Lerbäck båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning
Starttid: 2021-09-13 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
604
Torsby
Väg 604 från Torsby prästgård till Tofta båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ombyggnation av korsning. Trafikljusreglerad
Starttid: 2021-11-24 / 13:16
Prel. sluttid: 2021-12-03 16:00
611
Risby
Väg 611 från Risby till Veneröd båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
614
Gategården
Väg 614 från Gategården till Restad båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
616
Vävra
Väg 616 Vävra till Kållstorp båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
617
Restad
Väg 617 från Restad till Ödsmåls kile båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Rasering av stolpar och kabel
Starttid: 2021-10-20 / 09:00
Prel. sluttid: 2022-06-30 16:00
934
Josberg
Hallands Län
Väg 934 Josberg till Cpl Fjärås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Förläggning av ledningar. Vatten och optokabel.
Starttid: 2021-11-12 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
1605
Syltered
Väg 1605 från Syltered till Hajom båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2021-09-23 / 13:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
E20
av/påfart
Väg 1750 Hästeryd av/påfart E20 till Lövhult båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byte av ljuskällor i armaturer. En ljuskällla tar 10-15 minuter.
Starttid: 2021-11-19 / 10:48
Prel. sluttid: 2023-01-02 16:00
1751
Ingaredsmotet
Väg 1751 Tpl Ingaredsmotet till Edsås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byte av ljuskällor i armaturer. En ljuskällla tar 10-15 minuter.
Starttid: 2021-11-19 / 10:48
Prel. sluttid: 2023-01-02 16:00
1753
Stockagärde
Väg 1753 Stockagärde till Edsås båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byte av ljuskällor i armaturer. En ljuskällla tar 10-15 minuter.
Starttid: 2021-11-19 / 10:48
Prel. sluttid: 2023-01-02 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
Göteborg
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion