08:14 E6 Trelleborg - Norge
Just nu pågår 12 vägarbeten.
Göteborg
Hisingsleden
mot Angered
Västra Götalands Län
E6.20 från Vädermotet till Vikansmotet N i riktning mot Angered
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2020-01-30 / 10:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Tingstadstunneln
E 6.21 på Lundbyleden vid Lundbytunneln, i riktning mot Tingstadstunneln.
Mer info & Karta
Vägarbeten: Fasta arb.platser Utställning av barriär i serviceficka för skydd av bomliftar
Starttid: 2021-11-29 / 21:00
Prel. sluttid: 2022-02-28 16:00
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av ett körfält i vardera riktning
Starttid: 2021-11-14 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
Göteborg
Lundbyleden
E6/E6.21 av-/påfart från E6.21 (Tpl Brunnsbomotet) till Tpl Ringömotet i Göteborg kommun
Mer info & Karta
Vägarbeten: Avfarten mot E6 Oslo(Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.
Starttid: 2021-11-10 / 08:00
Prel. sluttid: 2022-01-31 16:00
E6 E20
Halmstad - Varberg
Hallands Län
E6 från Trafikplats Slöinge (48) till Trafikplats Kvibille (46) båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byte av övergångskonstruktioner samt betongplattor. Trafiken dubbelriktas på en sträcka av 4 km mellan Getinge och Susedalen.
Starttid: 2021-11-01 / 07:00
Prel. sluttid: 2021-12-20 16:00
Malmö
Inre Ringvägen
Skåne län
E6.01 vid Trafikplats Lindeborg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av broarbete i trafikplats Lindeborg.
Starttid: 2021-10-20 / 11:24
Prel. sluttid: 2021-12-20 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Västra Götalands Län
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Örgrytemotet (71) båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Sprängningsarbetet på E6 i höjd med Kallebäcksmotet gör uppehåll från fredag 26 november till fredag den 3 december och beräknas återupptas måndag den 6 december.
Starttid: 2021-10-12 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-10 11:50
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde
Mer info & Karta
Vägarbeten: Stängning av busskörfält.
Starttid: 2021-09-27 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Mer info & Karta
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete. Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen
Starttid: 2021-08-26 / 07:00
Prel. sluttid: 2023-06-16 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Söderut
Västra Götalands Län
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö
Mer info & Karta
Vägarbeten: Betongbarriär längs med Västlänkprojektet Kallebäck. Arbetsfordon på vägen
Starttid: 2021-03-02 / 15:33
Prel. sluttid: 2022-10-01 16:00
Göteborg
Hisingsleden
Västra Götalands Län
E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Byggnation av Halvorslänk. Körfälten är något smalare, i övrigt ingen trafikpåverkan.
Starttid: 2020-12-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E 6
Kungälvsleden
Västra Götalands Län
E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Underhåll och utbyte av brospann.
Starttid: 2019-08-28 / 07:00
Prel. sluttid: 2022-07-17 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
E6 Trelleborg - Norge
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion