07:07 E14 Sundsvall - Norge
Just nu pågår 6 vägarbeten.
E14
Staabron
Jämtlands Län
E14 från Staabron till Ånn båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan
Starttid: 2021-09-21 / 12:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
E14
Åre
Jämtlands Län
E14 i Åre kabinbana, i båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Etablering av skyddsbarriär utmed E14 i Åre vid Kallströmsväg, i samband med byggnation, riktning Östersund.
Starttid: 2021-09-10 / 09:00
Prel. sluttid: 2021-12-17 16:00
E14
Enafors
Jämtlands Län
E14 från Enafors till Storlien båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ledningsdragning i befintlig kanalisation.
Starttid: 2021-09-06 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E14
jvstn
Jämtlands Län
E14 från Enafors jvstn till Enafors båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning/tryckning ledning under väg.
Starttid: 2021-09-06 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E14
Ånn
Jämtlands Län
E14 från Ånn till Enafors jvstn båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2021-09-06 / 14:00
Prel. sluttid: 2021-12-31 16:00
E14
Storlien
Jämtlands Län
E14 från Storlien till Riksgräns SE/NO vid Teveldalen båda riktningarna
Mer info & Karta
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2021-06-12 / 06:00
Prel. sluttid: 2022-12-31 16:00
Källa: Trafikverket/TrafikDirekt.se

Trafikinformation
E14 Sundsvall - Norge
Varje minut
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2021 © Trafikradion