trafikdirekt.se
GDPR policy (2020-01-01)

Privatpersoner:
E-mail: sparas upp till 3 månader
E-mail adresser sparas upp till 3 månader och delas inte till tredje part utan medgivande.

Telefonmeddelanden sparas upp till 1 månad.
Telefonnummer sparas upp till 24 månader och delas inte till tredje part utan medgivande.

Vi sparar inte personuppgifter och adresser digitalt och delar inte till tredje part utan medgivande.


Företagskontakter:
E-mail: sparas upp till 24 månader efter avslutad konversation
E-mail adresser sparas upp till 24 månader efter avslutad konversation

Telefonmeddelande sparas upp till 24 månader.
Telefon nummer sparas upp till 24 månader.


Inlägg på sociala medier hanteras av respektive medias policy.

Information som läggs in i våra databaser hanteras av respektive företags egna policy.

TrafikDirekt samlar inte in några datauppgifter via hemsidan, däremot använder vi oss av tredje parts tjänster (Google, AddThis mfl) där information processas enligt deras policys.

Trafikinfo
X For Media Production / TrafikDirekt
031-145145